Norm for septiktanke - SNiP, SanPiN

De væsentligste krav til anlægget af septiktanke er formuleret i bygningsreglementet og reglerne (SNiP) og i sanitetsreglerne (SanPiN). Det er disse dokumenter, der bestemmer placeringen af ​​spildevandsrensningsanlægget under hensyntagen til tilstødende bygninger, territorier og andre naturlige eller konstruerede anlæg.

Kravene til disse reguleringsmaterialer gælder for beboelses- og industrianlæg samt haver.

Før man fortsætter med installationen af ​​en septiktank, er det nødvendigt at godkende det forberedte projekt i SES, manglen på koordination med denne organisation kan føre til, at alle omkostninger vil være forgæves.

Dernæst fortsætter vi med de grundlæggende krav i SNiP og SanPiN. Kravene til byggeri og sanitære regler for indretning af autonome spildevand. Ved udrustning af en septiktank skal du have følgende oplysninger:

 • det sted, hvor septiktanken skal installeres, er det bedst at vælge på terrænet med en naturlig hældning fra huset.
 • Det er nødvendigt at have en sanitær zone omkring den autonome kloak, dvs. Mindste afstand til nærmeste boligbygning er 5m. Hvis det ikke er muligt at levere denne standard, sker det som regel under individuel udvikling, at det er nødvendigt at koordinere de faktiske dimensioner med de tilsynsmyndigheder, der har ansvaret for dette område.
 • Afstanden til grænseområdet - 4m.
 • Afstanden til kanten af ​​vejen - 5m.
 • Afstanden til drikkevandskilder (vel, godt) er 50m.
 • Afstanden til vandkilden (flod, strøm) - 10m.
 • Afstanden til reservoiret med stillestående vand (sø, dam) - 30m.
 • Afstanden til træerne - 3m, til buskene er tilladt - 1m.
 • Afstanden til den underjordiske gasledning er 5m.

Alle de angivne normer angiver parameternes minimumsværdier, og ikke mindst mindst én af dem kan føre til konflikt med den lokale SES.

Ud over de angivne værdier for fjernelse af en septiktank fra overflade- og underjordiske genstande definerer SNiP også kravene til arrangementet af det lokale kloaksystem selv.

Konstruktionsstandarder for installation (SNiP). Lad os overveje mere detaljeret, hvad er kravene til septiktanke under udgravning og byggearbejde:

 • installationsdybden skal være under frysepunktets grænse.
 • Hvis grundvandet er på et højt niveau på installationsstedet, er det nødvendigt at "forankre" tanken, dvs. en betonplade lægges eller hældes i bunden af ​​gruben, hvortil beklædningen er fastgjort for at holde den fra opadgående. Vægens vægt må ikke være mindre end vægten af ​​den fyldte septiktank.
 • Ved installering på steder for parkering af motortransport, f.eks. En offentlig transportstop, lægges en armeret betonplade 200 mm tykt over en beholder og med 0,5 m mere end størrelsen af ​​en septiktank i plan.

Alle de anførte hygiejne- og byggestandarder (SNiP og SanPiN) har til formål at eliminere forurening af jorden og kilder til drikkevand for at forhindre smitsomme sygdomme.

Overholdelse af snip ved opbygning af septiktanke

krav

Diagram af apparatets septiktank.

Nu er moderne landehuse og hytter udstyret med de samme sanitære anordninger som i lejligheder. Men som regel er feriebyer ikke udstyret med centraliserede kloaksystemer, så du skal installere en septiktank. Hvordan vælger du det rigtige sted at installere denne enhed?

En septiktank er en lokal struktur, hvor afløb fra et hus ophobes og rengøres. Princippet om drift af de enkleste modeller er baseret på den mekaniske sedimentering og yderligere nedbrydning af organisk affald under påvirkning af anaerobe bakterier. Ved udløbet er vandet ikke tilstrækkeligt rengjort, så det er vigtigt at installere efterbehandlingsanordninger - filterbrønde.

Moderne modeller bruger en kombination af forskellige rensningsteknikker for at opnå en høj grad af oprensning. Ved brug af spildevandsrensningsanlæg er det tilladt at aflevere behandlet spildevand i vandlegemer eller på jorden. Hvad er kravene i dag til septiktanke.

Clearance tilladelse

Diagram af septiktankdesign.

En septiktank kan have potentielle miljøfarer. Ukontrolleret installation af dem er forbudt. Før deres konstruktion skal du lave et projekt, koordinere det i SES og få tilladelse til installationen.

Tilladelsen udstedes, hvis projektet overholder hygiejne- og byggestandarder. At opnå tilladelse betyder ikke, at en septiktank kan bygges som du vil. I fremtiden er det muligt for de regulerende myndigheder at kontrollere, om installationen er i overensstemmelse med det godkendte projekt. Et af de vigtige punkter i projektet er spørgsmålet om at vælge et sted at installere en struktur.

Indkvartering regler

Ved konstruktionen af ​​konstruktionen er det nødvendigt at tage hensyn til de eksisterende normer for septiktankens placering.

Kun hvis alle kravene er opfyldt, er der ingen problemer med godkendelsen, og tilladelse til at opbygge lokalt spildevand vil blive opnået.

Dokumenter om installation af septiktanke

Den korrekte og ikke den korrekte dybde af septiktanken.

Ved installation er det nødvendigt at tage hensyn til bygge- og sanitetsregler. Her er en liste over dokumenter, der angiver de grundlæggende krav:

 • Hoveddokumentet - SNiP nr. 2.04.03-85, der regulerer installationen af ​​eksterne kloaknet og -anlæg;
 • hvis huset leveres med vand gennem brønde og brønde, skal der under konstruktionen tages højde for kravene i bygningskoderne 2.04.01-85 og 2.04.04-84, der regulerer opførelsen af ​​interne og eksterne vandforsyningsnet;
 • Placeringen er reguleret af sanitære normer og forskrifter nr. 2.1.5.980-00, de fastsætter krav til bevarelse af renheden af ​​overfladevand;
 • SanPiN-sektionen i dokumentet specificerer kravene til opførelse af en sundhedsbeskyttelseszone i nærheden af ​​genstande, som er potentielt miljøfarlige.

afstande

Diagram over den tilladte placering af septiktanken på stedet.

En af de vigtige forhold for den korrekte placering af rensningsanlægget i henhold til SNiP er afstanden fra septiktanken til brønden. Det er absolut nødvendigt, at ubehandlet spildevand ikke kommer ind i akviferer. Fordi det skaber truslen om forskellige sygdomme. Selv om moderne septiktanke er hermetiske beholdere, er det umuligt at udelukke nødsituationer (rørbrud eller trykforringelse af forbindelser). Derfor skal afstanden mellem septiktanken og brønden være så stor som muligt.

Ifølge normerne bestemmes afstanden mellem placeringen af ​​brønde og brønde og det område, hvor spildevandsbehandling er organiseret, af tilstedeværelsen af ​​filterjord mellem akviferer og jorden, der anvendes til at filtrere de behandlede spildevand.

Hvis der ikke er nogen forbindelse mellem disse lag, skal afstanden fra septiktanken til brønden være mindst 20 m. Tilstedeværelsen af ​​filtreringssektionerne bestemmes under hydrogeologiske undersøgelser, som gør det muligt at vurdere jordens sammensætning og kvalitet på stedet.

De bedste filtreringsegenskaber er lakket sand, sand og sand. Hvis disse jordtyper er på stedet, er det nødvendigt at lokalisere i en afstand på 50 til 80 m fra vandindtagbrønden.

Ved installation af en septiktank regulerer SNiP og sanitære standarder placeringen af ​​vandrør. Afstanden mellem rørene, som drikkevandet kommer ind i, og septiktanken skal være mindst 10 m. Dette er nødvendigt for at eliminere risikoen for spildevand, der kommer ind i vandet, hvis vandforsyningssystemet nedsættes.

At vælge den optimale afstand fra vandindtagets punkt til septiktanken, husk at behandlingsanlægget skal være placeret på en naturlig hældning, der er lavere end brønden.

På hvilken afstand fra huset kan du installere en septiktank ifølge SNiP?

Eksempler på ordninger med naturlig efterbehandling.

Eksempler på ordninger med naturlig efterbehandling.

 • Det er forbudt at have en septiktank på en afstand, der ikke overstiger 5 m, hvis du regner med grunden af ​​huset. Denne begrænsning er baseret på sundhedsmæssige overvejelser samt det faktum, at det udsender ubehagelige lugte ved brug.

Hvis der er installeret et moderne spildevandsanlæg på stedet, så kan du være sikker på, at der ikke er nogen lugt. I sjældne tilfælde må lokale behandlingsanlæg installeres nærmere end 5 m fra bygningen.

Men en stor afstand fra septiktanken til huset er uønsket, da jo længere den eksterne rensningsrørledning er, desto sværere er det for at sikre kontinuiteten i sit arbejde. På lange rørledninger forekommer der ofte blokeringer, så de skal være udstyret med inspektionsbrønde.

Ved planlægning af eksterne kloaknet er det nødvendigt at designe 1 revisionsbrønd for hver 15 m af lige sektioner og ved svingpunkter.

Kosttilskud

Regulatoriske regler for installation af septiktanke tager ikke kun hensyn til ejerne af stedet, men også naboerne. Når du planlægger installationen af ​​en septiktank, skal du være opmærksom på følgende:

 • afstanden fra behandlingsanlægget til kørebanen med tung trafik skal være mindst 5 m;
 • For at undgå unødige problemer med naboer, skal du huske at afstanden fra septiktanken til naboens hegn skal være mindst 2 m.

Andre krav, når du vælger et sted at installere en septiktank

Når man vælger placeringen af ​​anlægget, skal der tages hensyn til følgende faktorer:

 • Hvis det er muligt, er det bedre at planlægge installationen af ​​en septiktank på en plot med blød jord. Dette vil bidrage til at lette landarbejde, hvilket er vigtigt, især hvis de skal gøres manuelt.
 • det skal huskes, at afstanden til fundamentet for enhver udhus skal være mindst 1 m. Dette er nødvendigt, så i tilfælde af en nedtrykning af septiktanken er der ingen risiko for at vaske grunden til huset;
 • kameraer skal regelmæssigt rengøres med fast indhold. Derfor skal du passe på, at affaldsopsamlingsudstyret nemt kan passere til behandlingsanlægget.

Således, hvis opførelsen af ​​en septiktank er planlagt, skal regler og normer for dens placering følges nøje. Kun i dette tilfælde er der mulighed for at koordinere projektet i SES med succes og for at undgå problemer med ejerne af nabolandene.

Sanitære standarder for placeringen af ​​en septiktank på stedet

Selv i planlægningsfasen af ​​en septiktank på sin egen dacha, er det nødvendigt at overveje dens korrekte placering. Til dette skal du kortlægge territoriet. Derudover skal du omhyggeligt læse hygiejne- og bygningskoderne. Dette aspekt er bestemt meget vigtigt, da ikke kun selve huset, men også en brønd med drikkevand vil blive placeret ved siden af ​​sumpen. Læs om beskyttelse af septisk system mod frost og metoder til bevarelse.

Billedet viser skematisk normerne for SNiP septiktankens placering

Sanitære standarder ved installation af en septiktank

Det væsentligste problem, hvis forekomst kan være uundgåeligt, hvis septiktanken ikke er ordentligt installeret, er, at der vil være risiko for, at ubehandlet spildevand kommer ind i jordens akviferer, og som følge heraf vil faren for forgiftning opstå. Selvfølgelig er plastikkonstruktionerne forseglede og har en høj vandbestandighed, men man kan ikke helt sige, at de er fuldt beskyttet mod en nødsituation, for eksempel:

 • Rørbrud;
 • Depressurisering af forbindelser.

Af denne grund er det vigtigt, at selv ved udformning af en septiktank er det vigtigt at tage hensyn til hygiejneområdet, så det vand, der anvendes til drikkevand, ikke kan indeholde skadelige bakterier på nogen måde. For at undgå dette er det vigtigt at gøre sig bekendt med dokumenter udarbejdet af specialister til organisation og installation af septiktanke. Alle aspekter af den korrekte forsegling af septiktankens hals er her: http://howseptik.com/septik/ehlementy-septika/rukovodstvo-po-montazhu-i-germetizacii-gorloviny-dlya-septika.html.

Hoveddokumenterne, der regulerer den korrekte placering af rensesystemet ved dacha er:

 1. SNiP 2.04.03-85. Dette dokument definerer reglerne for opførelse af et eksternt kloaknetværk og faciliteter;
 2. SNiP 2.04.04-84; SNiP 2.04.01-85. Begge indeholder den nødvendige liste over krav til opførelse af eksterne og interne vandforsyningsnet;

Billedet viser en septiktank placeret på den korrekte afstand fra huset.

Placeringen af ​​septiktanken på stedet SNiP

I henhold til normerne for SNiP er det vigtigt at overveje følgende punkter og anbefalinger, når du opretter et rengøringssystem i dit eget område:

 1. Det anbefales at installere en septiktank på små højder for at undgå oversvømmelse og fylde tanken med regn og smelte vand;
 2. Før du starter arbejde, er det vigtigt at kende GWL sektionen. Med høj hastighed vil der være fare for oversvømmelse og stigning i tanken i følgende tilfælde:
  • Dårlig installation;
  • Sæsonmæssige oversvømmelser.

Også bunden af ​​piten skal være dækket af en betonplade, på hvilken septiktanken vil blive monteret (forankret);

 • Det er vigtigt at montere beholderen lidt under de eksisterende grænser for jordfrysning.
 • Billedet viser processen med at forberede hulen under septiktanken.

  Når man taler om reglerne for afstanden til genstande på stedet, er det vigtigt at kende:

  • Til bopælsstedet (hjem / kælder) må afstanden fra septiktanken ikke være mindre end 5 meter;
  • Hvis der er tætte damme eller søer, det vil sige reservoirer med stående vand, skal afstanden fra dem til septiktanken være mindst 30 meter;
  • Når man taler om reservoirer med rindende vand (floder, vandløb), er det værd at bemærke, at afstanden til septiktanken vil være 10 meter;
  • Mellem brønden med drikkevand og septiktanke skal du forlade mindst 50 meter;
  • Fra træer er det nødvendigt at tælle 3 meter, og fra buske kun 1 meter;
  • Det er nødvendigt at tage højde for afstanden fra septiktanken til vejen og mere præcist dets kanter. I dette tilfælde vil det være 5 meter;
  • Fra områdets grænser er det bedre at forlade mindst 4 meter;
  • Det er også nødvendigt at vide, hvor det underjordiske gasrør passerer, da afstanden til den skal være 5 meter.

  Efter disse regler og forskrifter gennemføres anlægget af spildevandsrensningsanlægget kompetent og i overensstemmelse med loven. Derfor vil du være rolig for dine elskendes sundhed og ikke behøver at bekymre sig om muligheden for problemer med SES. Læs installationsvejledningen til en septiktank med høje GWL- og SNiP-normer for disse funktioner i jorden.

  For at opsummere alle ovenstående bør nogle punkter i reglerne for installation af en septiktank overvejes mere detaljeret. SNiPs normer regulerer installationen af ​​de pågældende systemer under hensyntagen til afstanden på mindst 5 meter fra brønde, huse og reservoirer:

  Overflow septiktank for at give billedet

  • Denne kendsgerning skyldes den kendsgerning, at den genanvendte væske fra tanken går i jorden, hvilket kan medføre ødelæggelse af grunden til huset eller oversvømmelsen af ​​kælderen;
  • I det tilfælde, hvor udledningen forekommer tæt nok til brønde og damme, er der mulighed for, at drikkevand og vand fra septiktanken kan blandes med hinanden. Denne kendsgerning kan nemlig være en stor trussel mod sundheden for husets ejere og gæster;
  • Det er en afstand på 5-7 meter, som eksperter anser for at være optimale, da det er simpelthen sværere at rengøre (hvis afstanden er mere end 15 meter fra bygningen), hvis du placerer septiktanken yderligere. Derudover vil det være nødvendigt at installere en ekstra mellemliggende brønd. Det er bedre at lægge rørsystemet i en lige linje, fordi systemet ellers taber en vis procentdel af pålideligheden på grund af designets kompleksitet;
  • Et andet vigtigt aspekt er, at en tilstrækkelig afstand skal beregnes og stilles til rådighed for genbrugsvognen.

  Du kan kende mere detaljeret med alle reglerne for at installere et autonomt rengøringssystem på dit eget websted, ikke kun ved at finde dem på internettet, men også ved at kontakte specialiserede organisationer, der tilbyder en sådan service som en nøglefærdig septiktankinstallation. Medarbejdere vil give alle de nødvendige dokumenter, udarbejde individuelle diagrammer og undersøge i detaljer alle mulige muligheder for korrekt installation af en septiktank.

  Placeringen af ​​septiktanken på stedet

  Ved udførelsen af ​​det forberedende arbejde på det autonome spildevandssystem ved dacha er det vigtigt at udarbejde et diagram over den korrekte placering af septiktanken:

  - Placeringen af ​​septiktanken

  Diagrammet viser hvordan man vælger et sted at installere en septiktank.

  - Placeringen af ​​septiktanken.

  Billedet viser et omtrentligt layout af septiktanken på stedet

  Sådanne ordninger kan laves selvstændigt eller overdrage dette arbejde til fagfolk. Læs, hvordan overløbsseptiktanken skal arrangeres og hvilke materialer der skal bruges.

  video

  Der er meget sagt om, hvordan man vælger et sted at installere en septiktank og organisere kommunikation, og hvad denne proces ser ud i praksis, se videoklippet:

  For at kunne installere en septiktank i landet eller på en grund i et landhus, er det vigtigt at følge de regler og regler, der er fastsat i lovgivningen i vores land. Korrekt overholdelse af normerne for SNiP og SanPiN giver dig mulighed for at opnå det ønskede resultat og garanterer ikke kun den korrekte drift af hele spildevandet, men også det vigtigste - sikkerheden for dig og dine kære. Læs om funktionerne ved bortskaffelse af vand på denne side.

  Sanitære standarder septiktank

  Norm for septiktanke - SNiP, SanPiN

  De væsentligste krav til anlægget af septiktanke er formuleret i bygningsreglementet og reglerne (SNiP) og i sanitetsreglerne (SanPiN). Det er disse dokumenter, der bestemmer placeringen af ​​spildevandsrensningsanlægget under hensyntagen til tilstødende bygninger, territorier og andre naturlige eller konstruerede anlæg.

  Kravene til disse reguleringsmaterialer gælder for beboelses- og industrianlæg samt haver.

  Før man fortsætter med installationen af ​​en septiktank, er det nødvendigt at godkende det forberedte projekt i SES, manglen på koordination med denne organisation kan føre til, at alle omkostninger vil være forgæves.

  Dernæst fortsætter vi med de grundlæggende krav i SNiP og SanPiN. Kravene til byggeri og sanitære regler for indretning af autonome spildevand. Ved udrustning af en septiktank skal du have følgende oplysninger:

  • det sted, hvor septiktanken skal installeres, er det bedst at vælge på terrænet med en naturlig hældning fra huset.
  • Det er nødvendigt at have en sanitær zone omkring den autonome kloak, dvs. Mindste afstand til nærmeste boligbygning er 5m. Hvis det ikke er muligt at levere denne standard, sker det som regel under individuel udvikling, at det er nødvendigt at koordinere de faktiske dimensioner med de tilsynsmyndigheder, der har ansvaret for dette område.
  • Afstanden til grænseområdet - 4m.
  • Afstanden til kanten af ​​vejen - 5m.
  • Afstanden til drikkevandskilder (vel.) Er 50m.
  • Afstanden til vandkilden (flod, strøm) - 10m.
  • Afstanden til reservoiret med stillestående vand (sø, dam) - 30m.
  • Afstanden til træerne - 3m, til buskene er tilladt - 1m.
  • Afstanden til den underjordiske gasledning er 5m.

  Alle de angivne normer angiver parameternes minimumsværdier, og ikke mindst mindst én af dem kan føre til konflikt med den lokale SES.

  Ud over de angivne værdier for fjernelse af en septiktank fra overflade- og underjordiske genstande definerer SNiP også kravene til arrangementet af det lokale kloaksystem selv.

  Konstruktionsstandarder for installation (SNiP). Lad os overveje mere detaljeret, hvad er kravene til septiktanke under udgravning og byggearbejde:

  • installationsdybden skal være under frysepunktets grænse.
  • Hvis grundvandet er på et højt niveau på installationsstedet, er det nødvendigt at "forankre" tanken, dvs. en betonplade lægges eller hældes i bunden af ​​gruben, hvortil beklædningen er fastgjort for at holde den fra opadgående. Vægens vægt må ikke være mindre end vægten af ​​den fyldte septiktank.
  • Ved installering på steder for parkering af motortransport, f.eks. En offentlig transportstop, lægges en armeret betonplade 200 mm tykt over en beholder og med 0,5 m mere end størrelsen af ​​en septiktank i plan.

  Alle de anførte hygiejne- og byggestandarder (SNiP og SanPiN) har til formål at eliminere forurening af jorden og kilder til drikkevand for at forhindre smitsomme sygdomme.

  Standarder for installation af septiktanke og tilladelser

  Ejere af landhuse og hytter, der ikke ønsker at fratage sig urban komfort, installerer traditionelle bade, brusere, håndvaske, toiletter og husholdningsapparater, der gør livet lettere i disse bygninger. Imidlertid er det ofte umuligt at fjerne spildevand i det centrale kloaksystem fra alle disse forskellige sanitetsapparater og udstyr i et landhus på grund af manglen på sådanne netværk i nærheden. I dette tilfælde kommer en septiktank til undsætning. Da dette spildevandsanlæg renser spildevand og dumper det i jorden, er det nødvendigt at kende installationsreglerne for en septiktank for at vælge et sted for det og dets installation. Forskellige normer er tydeligt beskrevet i SNiP og SanPiN.

  Funktioner af moderne septiktanke

  Det lokale spildevandsrensningsanlæg, hvor spildevand opsamles og rengøres fra huset, kaldes en septiktank.

  Lokalt spildevandsrensningsanlæg, hvor opsamling og behandling af spildevand fra huset kaldes en septiktank. De enkleste modeller af disse rensningsanordninger virker på princippet om opretholdelse af udløb og yderligere nedbrydning af sediment på grund af aktiviteten af ​​anaerobe organismer.

  Efter en sådan indretning er sædvanligvis renset ikke tilstrækkeligt renset. Sanitære bestemmelser forbyder udledning af sådanne afløb i jorden eller i åbne vandområder. Derfor skal spildevand have yderligere behandling, som de passerer gennem filtreringsområder eller i drænbrønde.

  Moderne septiktanke til et privat hus er autonome dybe rengøringsstationer, der bruger mekaniske og biologiske principper for spildevandsbehandling. På grund af dette opnås en høj grad af renhed af spildevand og når 98-99%. Sanitære bestemmelser tillader, at sådant spildevand udledes i åbne vandområder eller jorden, da de ikke udgør en trussel for miljøet.

  Vigtigt: Udover rensning af spildevand pålægges andre krav til placering og installation på lokale renseanlæg.

  Indhentning af tilladelse til at installere en septiktank

  Du vil kun modtage tilladelse til installation på dit websted, hvis projektet opfylder kravene i SNiP og SanPiN

  En septiktank er en enhed, som udgør en potentiel trussel mod den økologiske situation. Derfor er den ukontrollerede konstruktion af sådanne strukturer forbudt. Inden du installerer spildevandsanlægget, skal du udvikle et projekt, aftale placeringen af ​​septiktanken på stedet i SES og opnå en byggetilladelse.

  I dette tilfælde vil du kun modtage tilladelse til installation på dit websted, hvis projektet opfylder kravene i SNiP og SanPiN. Det vigtigste punkt i projektet er placeringen af ​​rensningsanlægget i forstæderne.

  OBS: Efter godkendelse fra SES skal installationen og placeringen af ​​septiktanken på stedet udføres nøjagtigt i overensstemmelse med projektet. Det er ikke udelukket, at det er sandsynligt, at reguleringsmyndighederne i det opførte rensningsanlæg vil kontrollere, at projektet overholdes.

  Lovgivningsmæssige dokumenter

  Når man planlægger opførelsen af ​​et spildevandsrensningsanlæg til et privat hus, er det meget vigtigt at overveje kravene til standarder.

  Når man planlægger opførelsen af ​​et spildevandsrensningsanlæg til et privat hus, er det meget vigtigt at overveje kravene i standarderne. Kun ved at overholde disse normer kan man være sikker på, at der ikke vil være nogen problemer, når man forhandler med SES.

  Anlægget af rensningsanlægget på et landhus område skal udføres i overensstemmelse med kravene i følgende standarder:

  • Hoveddokumentet, som indeholder de grundlæggende krav til opførelse af septiktanke - SNiP nummer 2.04.03-85. Det regulerer de vigtigste punkter i opførelsen af ​​eksterne kloaknet og lokale behandlingsanlæg.
  • Hvis der er en brønd eller en brønd på et lands eller landhus område, skal de normative afstande fra rensningsanlægget til drikkevandskilder overholdes. Disse normer er reguleret i SNiP nummer 2.04.01-85 og regulatorisk dokumentnummer 2.04.04-84. De beskriver kravene til opførelse af intern og ekstern kommunikation vandforsyning.
  • Derudover normaliseres mange reguleringsafstande fra rengøringsenheden til andre genstande på stedet SanPiN nummer 2.1.5.980-00. Her indsamles regler for grænserne for sikkerhed og sanitære zoner omkring overfladevandskroppe.
  • Et andet dokument, der regulerer de sundhedsbeskyttende grænser nær genstande, der udgør en potentiel trussel for miljøet, er SanPiN nummer 2.2.1 / 2.1.1.1200-03.

  Tilladte afstande fra septiktanken til vandkilder

  Når man vælger et sted under septiktanken på stedet, er det meget vigtigt at observere den nødvendige afstand til brønde eller brønde, hvorfra der leveres drikkevand til husene.

  Når man vælger et sted under septiktanken på stedet, er det meget vigtigt at observere den nødvendige afstand til brønde eller brønde, hvorfra der leveres drikkevand til husene. Dette vil beskytte akvatiske stoffer mod forurening fra spildevand.

  Vigtigt: Selvom moderne spildevandsrensningsanlæg er robuste og hermetiske strukturer, er det umuligt at udelukke muligheden for trykudslip eller ruptur af rørledningen. Dette kan medføre forurening af drikkevand og forskellige sygdomme.

  Derfor er afstanden fra en VOC til en vandkilde ifølge SNiP afhængig af tilstedeværelsen af ​​filtrering af jordklipper mellem grundvand og jord, som anvendes til endelig rensning (filtrering) af spildevand. Hydrogeologiske metoder anvendes til at bestemme sammensætningen af ​​jordbunden. Dette normaliserede mellemrum kan være:

  1. Hvis der ikke er nogen forbindelse mellem jordlagene, kan afstanden fra behandlingsanlægget til septiktanken være mindst 20 m.
  2. Hvis der findes jord med en høj filtreringsevne (sand, loamy eller sand), stiger denne afstand til 50-80 m.
  3. Fra åbne vandlegemer med stillestående vand til en septiktank tilbagekaldes mindst 30 m. Fra floder og vandløb observeres et hul på 10 m.

  SNiP-normer regulerer også afstanden fra vandforsyningen til septiktanken. Denne afstand skal være mindst 10 m, således at kloakvand ikke kan komme ind i drikkevandet ved nedtrykning af vandrør.

  OBS: Et lige så vigtigt krav, der skal overholdes, når man vælger et sted til en septiktank, er, at VOC'en skal være lavere på terrænens hældning end brønden eller brønden.

  Normaliserede afstande fra bygninger til en septiktank

  Enhedsbehandlingsanlægget er tilladt i en vis afstand fra boligbygningen

  Enheden af ​​et spildevandsrensningsanlæg er tilladt i en vis afstand fra en beboelsesbygning:

  1. Det er nødvendigt at trække sig tilbage fra kælderen af ​​et bolighus til et lokalt spildevandsrensningsanlæg på mindst 5 m. Et sådant hul er nødvendigt af hensyn til sundhedsbeskyttelse, og det skyldes, at nogle typer septiktanke har en ubehagelig lugt. Moderne biologiske behandlingsstationer garanterer fuldstændig fravær af ubehagelig lugt. I nogle tilfælde er placering af en spildevandsbehandlingsstruktur tættere end fem meter fra huset tilladt.
  2. Du bør ikke installere en septiktank i en stor afstand fra huset, fordi der med en rørledningslængde på mere end 15 m er det nødvendigt at installere inspektionsbrønde for at rengøre hyppige træsko. Også i dette tilfælde er det vanskeligt at tilvejebringe den nødvendige hældning af spildevandsledningen for dens indgang i den ønskede højde ind i behandlingsanlægget.

  Det er værd at vide: Når der anlægges eksterne kloaknetværk, laves inspektionsbrønde hver 15 m af en direkte rørledning, samt i omkredssteder.

  Afstand fra kanten af ​​plottet

  Når man anlægger rensningsanlægget, er sikkerheden ikke alene ejere af stedet, men også naboerne

  Ved placeringen af ​​spildevandsrensningsanlægget tages der ikke kun hensyn til sikkerheden for ejere af ejeren, men også naboerne. Når man vælger et sted til opførelse af en septiktank, følges følgende regler:

  1. Fra vejen med tung trafik til rengøringsanordningen skal der være mindst 5 m. Fra vejen, der tjener som passage, kan en septiktank være placeret i en afstand af 2 m.
  2. Fra grænsen af ​​dit websted til septiktanken skal være mindst 2 m. Så du vil undgå problemer med dine naboer om dette problem.

  Andre krav

  Periodisk er det nødvendigt at rense septiktankcellerne fra akkumuleret slam.

  Når man vælger et sted til opførelse af en septiktank, tages følgende yderligere krav i betragtning:

  • Det er bedre at placere rengøringsproduktet på blødt underlag. Så det bliver lettere for dig at udføre jordarbejder, især hvis alt er gjort manuelt.
  • Hvis der er husbygninger udlejet fra deres fundament til en septiktank, trækkes mindst 1 m tilbage. Derved elimineres risikoen for at undergrave bygningen under trykpåvirkning af rengøringsstrukturen.
  • Periodisk er det nødvendigt at rengøre septiktankkamrene fra akkumuleret slam. Behandlingsfrekvensen afhænger af typen af ​​spildevandsrensningsanlæg. Hvis du gør dette ved hjælp af vakuumvogne, skal der gives fri adgang til udstyr til installationsstedet for septiktanken.
  • Træer i området bør ikke vokse tættere end 3 m fra rengøringsproduktet, og busken kan plantes i en afstand af 1 m.
  • Mindst 5 meter trækkes tilbage fra rørledningen.

  Hvad er sanitetsnormerne (sanpin) og SNIPs installation af septiktanke?

  Septiktanken er en integreret del af det lokale rensningsanlæg og tjener i mangel af centralt spildevand til dræning og yderligere behandling af husholdningsaffald.

  Der er reguleringsdokumenter, der regulerer kravene til spildevandsrensningsanlæg. Disse er SNiP'er, der dikterer byggekoder og bestemmer, hvordan septiktankene er designet og konstrueret. SanPiNs overvåger overholdelse af sanitære og hygiejniske standarder og krav til spildevand.

  Om bygningsnormer SNiP til septiktanke

  Hoveddokumentet, der skal følges ved installation af septiktanke under opførelsen af ​​landhuse. er SNiP 2.04.03-85 "Afløbet. Eksterne netværk og faciliteter." Det regulerer den mindste tilladte afstand fra rengøringsfaciliteter til en boligbygning. Med forbehold af de sanitære og hygiejniske krav er det tilladt at forene haverhuset med den økonomiske del.

  I 1985, da dokumentet blev godkendt, blev der ikke opført lokale rensningsanlæg, hvorfor mængden af ​​affald fra SNiP er 200 kubikmeter. m. pr. dag (sats for 1000 personer). I SNiP 2.04.01-85 * "Intern vandforsyning og kloakering af bygninger" gives ikke kun beregningsmetoderne og reglerne for opførelse af kloaknet i bygningen, men også vandforbruget af forskellige forbrugere, som er den vigtigste parameter ved beregning af den ønskede septiktankens ydeevne. Nogle regioner overholder lokale anbefalinger om brug af vand og sanitet. I Moskva-regionen er det f.eks. Et dokument TSN VIV-97 MO, TSN 40-301-97. Det indeholder mere detaljerede oplysninger om lokale spildevandsbehandlingsstrukturer med lav produktivitet, og de negative virkninger af forskellige bygninger uden spildevandsrensningsanlæg på reservoaret og grundvandet er noteret.

  SanPiN 2.1.4 027-95 og st. 133 og art. 144 i vandkoden i Den Russiske Føderation hedder det, at det er forbudt at udlede spildevand i vandområder inden for sanitetsområdet. Det er nødvendigt at udvikle vandforsyningsprojekter på samme tid som dræningssystemer, og samtidig kan muligheden for at anvende behandlet spildevand, for eksempel til overrisling af territorier, overvejes. I nogle tilfælde kan det, hvis det ikke er muligt at overholde standarderne for sundhedsbeskyttelseszoner, kun lokale tilsynsmyndigheder give tilladelse til at ændre designen af ​​rensningsanlægget.

  Om sanitære standarder, SanPiN at installere septiktanke

  Udstedelse af hygiejne- og miljøcertifikater og certifikater til opførelse af rensningsanlæg udføres på grundlag af SanPiN 2.1.5.980-00 "Hygiejniske krav til beskyttelse af overfladevand" i overensstemmelse med afsnittet "Affaldshåndtering af aflejringer, sundhedsbeskyttelse af vandområder", som blev vedtaget i 2000. Det fastsætter regler for placering, design, konstruktion og drift af anlæg, der kan påvirke overfladevand, indeholder standarder for vandkvalitet af vandområder. Disse sanitære normer til septiktanken er ikke urimelige, da deres mål er at forebygge og eliminere forurening af overfladevand for at bevare befolkningens sundhed og forhindre udviklingen af ​​massesygdomme.

  Udstedelse af hygiejne- og miljøcertifikater og certifikater til opførelse af rensningsanlæg udføres på grundlag af SanPiN 2.1.5.980-00 "Hygiejniske krav til beskyttelse af overfladevand" i overensstemmelse med afsnittet "Affaldshåndtering af aflejringer, sundhedsbeskyttelse af vandområder", som blev vedtaget i 2000. Det fastsætter regler for placering, design, konstruktion og drift af anlæg, der kan påvirke overfladevand, indeholder standarder for vandkvalitet af vandområder. Disse sanitære normer til septiktanken er ikke urimelige, da deres mål er at forebygge og eliminere forurening af overfladevand for at bevare befolkningens sundhed og forhindre udviklingen af ​​massesygdomme. Dette dokument forpligter sig til at opbygge økonomiske, industrielle faciliteter, herunder septiktanke, strengt i henhold til de projekter, der er underskrevet af organerne og institutionerne i den statslige sanitære og epidemiologiske tjeneste. Standarderne for vandkvaliteten på anlæggene er højere i Europa end i nogle indikatorer.

  SanPiN 2.1.4.544-96 "Krav til vandkvaliteten af ​​decentraliseret vandforsyning. Sanitær beskyttelse af kilder", afsnittet "Drikkevand og vandforsyning af bosættelser" fastsætter standarder for vandkvaliteten af ​​decentraliseret vandforsyning, især brønde. Dette dokument fastlægger også valget af placering, udstyr og vedligeholdelse af vandindtagskonstruktioner og det område, der støder op til dem.

  Ansvaret for overholdelse af sanitære standarder i opførelsen af ​​en septiktank tildeles individuelle ejere og lokale myndigheder. Da de kan skade kilderne til decentraliseret vandforsyning med deres aktiviteter. For at undgå de skadelige virkninger af menneskelige aktiviteter bør vandindtagskonstruktioner bygges på ukontaminerede steder langt fra forureningskilder: menneskelige og dyrebegravelser, giftige kemikalier og gødningsstoffer, virksomheder, kloaksystemer. Inden for en radius på 20 meter fra brønden er det forbudt at vaske bil, vaske tøj, dyrke dyr og andre værker, der kan bidrage til vandforurening.

  I 2003 blev SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 "Sanitære-epidemiologiske regler og forskrifter" udstedt. Afsnittet "Sanitære beskyttelseszoner og sanitære klassificering af virksomheder, strukturer og andre formål" fastlægger størrelsen af ​​sanitære beskyttelseszonen fra rengøringsfaciliteter til boliger territorium.

  Nogle gange er det svært at opfylde alle byggevirksomheder og sanitære krav og standarder under installationen af ​​septiktanke, da de ofte indeholder modstridende forhold. Derfor vil koordinering med lokale myndigheder fjerne ansvar fra ejeren.

  Sanitære standarder for pits og septiktanke

  Problemet med omledning af husholdningsaffald i et privat hus eller ved dacha løses i de fleste tilfælde ved anordningen af ​​en cesspool eller septiktank. På grund af det faktum, at spildevand kan have en betydelig indvirkning på miljøet og befolkningens sundhed, især husets familie, er alle aspekter af oprettelsen og placeringen af ​​disse faciliteter strengt reguleret af lovgivningsmæssige retsakter.

  Problemet med omledning af husholdningsaffald i et privat hus eller ved dacha løses i de fleste tilfælde ved anordningen af ​​en cesspool eller septiktank. På grund af det faktum, at spildevand kan have en betydelig indvirkning på miljøet og befolkningens sundhed, især husets familie, er alle aspekter af oprettelsen og placeringen af ​​disse faciliteter strengt reguleret af lovgivningsmæssige retsakter.

  Alle aktiviteter relateret til dette problem er reguleret af forbundslov "om befolkningens sanitære og epidemiologiske velbefindende" N 52-FZ, som blev vedtaget den 30. marts 1999.

  Denne lov beskytter primært husejerenes sundhed. Han er personligt interesseret i at overholde bestemmelserne i loven, fordi i tilfælde af overtrædelse af de regler og regler, som den indeholder, vil hans familiemedlemmers og hans eget livs sundhed være i fare. Fra et juridisk synspunkt er den strenge overholdelse af loven ansvaret for borgerne i Den Russiske Føderation, og overtrædelsen indebærer ansvar i henhold til loven.

  Få tilladelse til at bosætte sig

  Den ukontrollerede placering af septiktanke og cesspools på husstandens område eller over grænserne udgør en mulig trussel for miljøet. Loven forbyder opførelsen af ​​disse genstande uden projektdokumentation, der leveres til den sanitære og epidemiologiske tjeneste til godkendelse, således at ejeren af ​​stedet får tilladelse til at arbejde og kunne arrangere et rensningsanlæg på dets område.

  Sanitær - epidemiologisk konklusion

  En byggetilladelse kan kun opnås, hvis de bygge- og sanitetsstandarder, der var gældende på tidspunktet for undersøgelsen af ​​dokumenter, overholdes fuldt ud.

  Det vigtige punkt, hvor opmærksomheden fokuseres på, når man overvejer dokumentationen, er det korrekte valg af det sted, hvor behandlingsanlægget vil blive placeret.

  At opnå en tilladelse betyder ikke, at udlejer får mulighed for frivilligt at foretage ændringer i projektet, da tilsynsmyndighederne har ret til i fremtiden at kontrollere, at strukturerne er i overensstemmelse med den fremlagte dokumentation.

  Normative handlinger, der definerer rækkefølgen af ​​arrangementet af behandlingsfaciliteter

  Ved konstruktion af en cesspool eller installering af en septiktank ud over lov nr. 52? FZ er det nødvendigt at overholde bestemmelserne i andre lovgivningsmæssige retsakter. Disse omfatter nogle sanitære regler og forskrifter (SanPiN) og byggekoder og regulativer (SNiP):

  • SNiP 2.04.03-85, som er hoveddokumentet for udførelse af udendørs kloakker.
  • SNiP 2.04.04-84, samt SNiP 2.04.01-85, der regulerer opførelsen af ​​eksterne og interne vandforsyningssystemer i tilfælde, hvor vandforsyningen sker gennem brønde og brønde.
  • SanPiN 2.1.5.980-90, der indeholder krav til tilrettelæggelse af beskyttelsesforanstaltninger, der er designet til at bevare renheden af ​​overfladevandskroppe.
  • SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, som indeholder krav til tilrettelæggelse af sanitære zoner omkring miljøfarlige miljøarter.

  Afstanden mellem septiktanken og indtagspunktet

  En vigtig betingelse for placeringen af ​​rensningsanlægget på stedet er at opretholde en minimal afstand fra det udformede objekt til brønden eller brønden.

  Afstande mellem septiktanken og huset

  Dette krav skyldes bekymring for befolkningens trivsel, da denne foranstaltning forhindrer indledning af ubehandlet spildevand i de underjordiske akviferer. Manglende overholdelse af denne regel kan medføre sygdomme af anden art. Overholdelse af kravet er også vigtigt, når en septiktank installeres, da det er umuligt at udelukke forekomst af nødsituationer på grund af rørets gennembrud eller trykforringelse af forbindelsen på trods af dens tæthed.

  Af denne grund skal afstanden fra septiktanken eller cesspoolen til indtagspunktet være så stor som muligt. Ovennævnte dokumenter bestemmer, at afstanden af ​​stedet til rensningsanlægget fra vandindtagspunktet afhænger af tilgængeligheden og kvaliteten af ​​filtreringsjordet mellem jordlaget, hvor den endelige udslip vil forekomme, og akvifer.

  Bestemmelse af jordens filtreringskvaliteter på stedet foretages ved hydrogeologisk forskning, som gør det muligt at vurdere jordens sammensætning inden for områdets grænser. Hvis forbindelsen mellem disse jordlag ikke påvises, kan afstanden mellem vandindtagssiden og sumpen ikke være mindre end 20 meter.

  Jo højere jordens filtreringskapacitet er, desto større bliver afstanden til vandindtagspunktet. De bedste filtreringskvaliteter har sandjord samt sandede og lammende jordarter. Hvis der findes jord af denne type på grundplanen, skal afstanden mellem vandindtag og spildevandsrensningsanlæg være fra 50 til 80 meter.

  Ved udrustning af en septiktank eller cesspool skal reglerne for afstand fra vandrør også overholdes. Afstanden til rørene, der leverer drikkevand til huset, skal være mindst 10 meter. Dette krav fremsættes for at beskytte forbrugeren i tilfælde af trykudslip af et vandrør, så spildevand ikke kan komme ind i det. Ud over afstanden til vandindtagspunktet skal der også tages højde for terrænets hældning. Stedet for rensningsanlæggets udstyr skal være under vandindtagspunktet.

  Afstand mellem spildevandsrensningsanlæg og boligbyggeri

  Reguleringsdokumenter fastlægger også kravene til rensningsanlæggets placering i forhold til beboelsesbygninger. Navnlig indeholder dokumenterne følgende:

  Cesspoolen eller septiktanken ligger i en afstand på mere end fem meter fra bygningens fundament. Dette krav fremlægges af sundhedsmæssige årsager. Du skal også tage hensyn til, at rensningsanlægget er en kilde til ubehagelig lugt.

  Forøgelse af afstanden må dog ikke blande sig i rengøringssystemet, da driften af ​​lange kloakerør kan være svært, og det vil kræve oprettelse af et stort antal mangler.

  Afstanden fra spildevandet til hegnet

  Reglerne for placeringen af ​​behandlingsanlæg er designet til at beskytte både ejerens og beboernes interesser. Når man skal bestemme sted for fremtiden for en septiktank eller cesspool, skal man tage højde for den mindste afstand mellem konstruktionen og vejen med tung trafik, som er fem meter.

  Afstanden mellem cesspoolen og grænsen for plottet er ikke mindre end to meter. Dette skal huskes for at undgå mulige misforståelser.

  Andre krav til placeringen af ​​spildevandsrensningsanlægget

  Ved bestemmelse af stedet for en septiktank eller cesspool er det også vigtigt at tage hensyn til andre krav til reguleringsdokumenter:

  Renseanlægget skal være mindst en meter væk fra grundlaget for enhver udhus. Dette vil undgå at udslette fundamentet for bygninger i nabolaget, hvis rengøringssystemets tæthed er kompromitteret.

  Til periodisk rensning af sumpen eller septiktanken fra faste rester er det nødvendigt at sørge for muligheden for at nærme sig slamsugemaskinens sted.

  Særlige krav til opførelse af cesspools

  Ifølge SanPiN 42-128-4690-88, på landarealer, der ikke har spildevand, er det tilladt at arrangere cesspools. Væggene og bunden af ​​disse gruber skal være uigennemtrængelige. Udover den underjordiske del skal disse renseanlæg have en overliggende del, der består af en rist og et dæksel. Husholdningsaffald opsamles i hulrumstrukturen, og fast affald og snavs fanget på nettet. Affald fra gitteret opsamles i affaldskassen. Cesspool rengøres af flydende affald mindst to gange om året.

  Cesspools er underkastet periodisk desinfektion. Til dette formål anvendes en blanding, herunder:

  • Methiksalatnatrium (10%),
  • Creolin (5%),
  • Blegemiddel (10%),
  • Natriumhypochlorit (5%),
  • Naphthalizol (10%).

  Anvendelsen af ​​tørblegemiddel til desinfektion er strengt forbudt.

  Efter at have truffet beslutning om en anordning i et spildevandsrensningsanlæg skal ejeren af ​​territoriet omhyggeligt studere regler og regler for dette spørgsmål for at sikre deres strenge overholdelse og undgå konflikter med reguleringsorganer og naboer.

  Kun ved at opfylde kravene i reguleringsdokumenterne vil det være muligt at koordinere projektet i den sundheds-epidemiologiske tjeneste samt at være sikker på, at cesspoolen eller septiktanken vil fungere uden fejl.

  Hvad skal der være kloaksystem, eksterne netværk og faciliteter - SNiP for at hjælpe udvikleren

  Rør i skytten

  Normer for design og installation af kloak er reguleret af SNiP "kloakering. Eksterne netværk og faciliteter "2.04.03-85. Denne reguleringsdokumentation samt andre krav til eksterne netværk og strukturer, f.eks. SN RK4.01-03-2011, kan downloades fra vores hjemmeside.

  Regulatorisk dokumentation for udformning af udendørs netværk

  Eksternt spildevand indeholder netværkselementer placeret uden for huset og giver afløb. Disse omfatter rørledning og spildevandsrensningsanlæg. Design er baseret på hydrauliske beregninger. Ved udarbejdelse af konstruktionsdokumentationen skal der tages højde for uregelmæssigheden af ​​spildevandsstrømmen - korrektionsfaktorerne er angivet i SNiP 2.04.03-85.

  Den planlagte rørledning skal altid kontrolleres for muligheden for at afgive spildevand i tilfælde af salvudladning eller maksimal vandstrømning. Metoden til beregning af tryk- og frie flow kloaknet vil variere. Ved udformning af frie strømningsnet skal normerne for SNiP 2.04.03-85 anvendes, og for tryknetværk - SNiP 2.04.02-84.

  Norm for septiktanke, cesspools, VOC

  SNiP og SanPiN regulerer reglerne for at arrangere lagertanke og spildevandsrensningsanlæg. Normativ dokumentation bestemmer placeringen af ​​disse elementer i eksternt spildevand baseret på områdets egenskaber, jordtype, naturlige objekter, boliger og andre faktorer. Projektet skal godkendes af regulerende myndigheder. Manglen på en sådan aftale kan føre til forskellige sanktioner over for ejeren.

  I overensstemmelse med SNiP bestemmes installationsstedet for septiktanken som følger:

  • Installationsstedet for rensningsanlægget skal have en naturlig hældning fra lejligheden.
  • En sanitær zone skal opbevares omkring behandlingsanlæggene - 5 meter til beboelsesbygninger, 4 meter til områdets grænse, 5 meter til vejen, 50 meter til vandindtagspunkterne, 10-30 meter til naturlige vandområder osv. Hvis det ikke er muligt at stå på stedet sanitære zone skal den faktiske afstand være aftalt med reguleringsmyndighederne.
  • Sanitetsområdet må ikke opretholdes, hvis der er installeret faciliteter til dyb biologisk behandling på stedet, hvilket sikrer, at affaldets renhed er mindst 98%.

  Et septiktank eller spildevandsrensningsanlæg er installeret til en dybde, hvor jorden ikke fryser igennem om vinteren. Ved brug af plastikbeholdere er deres forankring påkrævet ved hjælp af en betonplade. Dens vægt skal være større end vægten af ​​en septiktank fyldt med spildevand.

  Det rigtige valg af behandlingsfaciliteter

  Forskellige typer af spildevandsrensningsanlæg giver varierende grad af renhed. Valget af dette element i ingeniørværket er baseret på betingelserne for dets drift. Installation af moderne VOC er ikke altid tilrådeligt. I nogle tilfælde er det nok at finde en god hermetisk septiktank.

  Lokale rensningsanlæg

  Septisk akkumulativ type - den enkleste form. Faktisk er det analogt med det sædvanlige cesspool, men i modsætning til det er forseglet. Spildevand, der kommer ind i tanken, akkumuleres der indtil tidspunktet for pumpning ud ved hjælp af et spildevand bortskaffelse køretøj. Den største fordel ved drev - enkelhed og lave omkostninger ved arrangement. Plastforseglede septiktanke har ingen restriktioner for installationen efter jordtype, grundvandsniveau mv.

  Den største ulempe ved lagertanke er behovet for regelmæssig pumpning. Med en stor mængde spildevand eller med volleyafladninger er det nødvendigt med pumpning ganske ofte, hvilket medfører en stigning i omkostningerne ved drift af kloaksystemet. En anden ulempe er sandsynligheden for, at en ubehagelig lugt spredes på stedet som følge af nedbrydning af organisk materiale.

  For huse med hele året er der brug for rensningsanlæg med højere produktivitet. En simpel mulighed - multichamber septiktanke. Du kan vælge en færdig plast septiktank eller bygge det selv fra mursten, såvel som armeret beton ringe. I tilfælde af selvopbygget septiktank skal forsigtigt forsegles. Mellem kameraet er forbundet med overløbsrør. Afløbene kommer ind i det første kammer, hvor de er bosat. Samtidig sætter faste forurenende stoffer sig i bunden. Det afklarede spildevand, der har passeret den indledende behandling, føres ind i det næste kammer gennem overløbsrøret.

  Multi-kammer septiktanke kan give afklaring af spildevand. For yderligere behandling af spildevand er det nødvendigt at udstyre felter eller filtreringsbrønde. På disse systemer opstår den endelige oprensning den endelige nedbrydning af forurenende stoffer under påvirkning af aerobe og anaerobe bakterier. Behovet for at udstyre efterbehandlingssystemet er den største ulempe ved septiktanke. Filtreringsfelter besætter et stort område på stedet. Over deres overflade spredes konstant ubehagelige lugte. Afstanden fra filtreringsfelter til forskellige objekter er strengt standardiseret af SNiP 2.04.03-85. Efterhånden som udnyttelsen fortsætter, bliver filtreringsfeltet forurenet og siltet. Det skal enten rengøres eller kompletteres andetsteds. Stedet hvor filtreringsfeltet var placeret vil være uegnet til økonomisk brug i mange år.

  Bi-kammer biologisk spildevandsbehandlingssystem

  Infiltrationsanlægget eller filtreringsbrønden virker på samme princip som efterbehandlingsfeltet, men udledningen til yderligere rensning går dybt ind i jorden. Det er umuligt at udstyre infiltratoren på dårligt drænet jord med højt grundvand.

  LOS - biologisk behandlingsstation. De giver en renhed af spildevand op til 98%. Det vigtigste element i LOS er luftningstanken, hvor nedbrydning af organisk stof forekommer under påvirkning af aerobic bakterier. Mellem aflejringskammeret og beluftningstanken flyttes spildevandet ved hjælp af airlifts. LOS kan monteres på steder med geologiske og landskabsbetingelser. Deres største ulempe er energiafhængighed og høj pris.

  For at det eksterne kloaknet ikke blot skal overholde SNiP 2.04.03-85, men også at være effektivt og billigt at betjene, er det nødvendigt at evaluere de specifikke levevilkår på stedet ved valg af:

  • Dagligt rumfang af spildevand.
  • Hyppigheden af ​​at bo i huset.
  • Hydrogeologiske forhold på stedet.

  Hvorfra rørledningen skal monteres

  For at lægge den ydre linje brug rør af forskellige materialer:

  • Asbestcement.
  • Polymer.
  • Keramisk.
  • Stål.
  • Støbejern.

  Spildevandssystem i landet

  Keramiske rør kan bruges til kloaknet, omdirigering af husholdnings-, regn- og industrispildevand. De bruges meget sjældent.

  Forstærket beton rør anvendes i ikke-tryk kloaknet. SNiP 2.04.03-85 tillader deres drift ikke kun i boliger, men også industrielle spildevandsanlæg. De er præget af høj trykstyrke og trækstyrke, er modstandsdygtige over for lave temperaturer og vandtætte. Forstærkningstråd bruges til at forstærke strukturen. Afhængigt af de operationelle egenskaber ved dybden af ​​sådanne rør kan variere.

  Asbestprodukter - en af ​​de billigste muligheder. Asbestcement har en høj trækstyrke, derfor er det tilladt at anvende disse rør både i ikke-tryk- og tryknet. Deres vigtige fordel er ikke-modtagelighed for korrosion. I vandmiljøet ødelægges asbestcement ikke, men tværtimod komprimeres som følge af hydrering af Portlandcement.

  Stålrør findes i eksternt kloaknet ekstremt sjældent. Deres største ulempe er høj modtagelighed for korrosion. Oftere anvendes stålrørledningen til at arrangere industrielle kloaknet i petrokemiske og kemiske industrier. Dette skyldes modstanden af ​​sort stål til temperatur ekstremer.

  Støbejernsrør - den klassiske version. I mange år var det sådan et materiale, der universelt blev brugt til installation af forsyningsvirksomheder og spildevandssystemer.

  Den største ulempe ved støbejern er tendensen til siltning, da rørets indre overflade er grov. Efterhånden som aflejringer på røroverfladen øges, falder dens gennemstrømning og effektiviteten af ​​hele spildevandet.

  De mest moderne rør

  Rør til husholdnings spildevandssystemer

  Polymerrør - en moderne version, der hurtigt fortrænger støbejernrørrulle. De er lavet af polypropylen, polyvinylchlorid eller uplastificeret polyvinylchlorid.

  PVC-rør har høj styrkeegenskaber, er ikke udsat for korrosion og siltning. Ved meget lave temperaturer mister PVC sin styrke, så rørene skal isoleres.

  Rørledningen fra uplastiseret PVC er velegnet til opførelse af eksterne kloaknet af fri flow og tryk type. Manglen på materiale - et lille udvalg af temperaturer, hvor røret bevarer sin ydeevne.

  Polypropylenrør anvendes sjældent til opførelse af udendørs spildevand. Dette materiale tolererer ikke virkningerne af lave og høje temperaturer, så det vigtigste anvendelsesområde er det interne netværk.

  Den mest moderne løsning er rør i polyurethanskumisolering. Indvendige lejerør er lavet af stål eller plast. Hun er i fabrikken kombineret med et varmeafskærmende lag af skummet polyurethan. Teknologien til at anvende et varmeisolerende lag er sådan, at røret danner en enkelt helhed. Det er umuligt at adskille lagene uden at skade strukturen. Det sidste ydre lag er lavet af polymerer og tjener til at beskytte strukturen mod miljøets negative indvirkning.

  Med rør PPU er det muligt at lægge varmekablet. Til dette formål er der monteret et specielt beskyttelseshylster på røret, som et kabel vil blive lagt under installationen. Ved placering af langdistanceveje anvendes PUF-rør med yderligere sensorer, som gør det muligt hurtigt at spore forekomsten af ​​lækager på banen. Sammenlignet med traditionelle versioner af plast og støbejern har PUF-rør mange fordele og væsentligt forøger netværkets levetid. Deres eneste ulempe - de højere omkostninger, hvilket gør deres anvendelse upraktisk i forstæder med periodisk ophold.

  En anden moderne udgave af kloakerør er et støjrørssystem lavet af mineraliserede polymerer. På trods af at disse rør er egnede til ekstern installation, er de blevet brugt i indenlandske rørledninger. For kloaknetværket udenfor huset er det jo ikke en kritisk opgave at reducere støj.

  Installationsfunktioner

  Installation af den eksterne kloakering begynder med jordarbejde. Grave en pit for at installere en septiktank eller VOC, en grøft til at lægge en rørledning. Rørledningen af ​​det eksterne rensningsrør er monteret under overholdelse af en hældning på 2 ° pr. Lineær rørmåler. Grøften ligger under niveauet af jordfrysning. Hvis det ikke er muligt at lægge rørledningen på dette niveau, skal rørene være isolerede. Dypen af ​​rørledningen afhænger af området og bestemmes af byggekoder. Trækbredden afhænger af rørdiameteren. For eksempel, med en rørdiameter på 110 mm, skal grøften have en bredde på mindst 600 mm.

  Før rørlægning skal bundens bund være tørret. For at gøre dette skal du bruge forskellige metoder - statisk sænkning af grundvandsniveauet, vandret eller overfladedræning. Valget af en eller en anden mulighed afhænger af jordtyperne og dybden af ​​drænet grøft. I bunden af ​​hendes udlægne sandpude. Ved indretning af en pude opretholdes bias mod en septiktank eller behandlingsanlæg.

  Rørlægning

  Rørledning i grøft

  Det bedste valg for en kloakledning på et landsted er plastrør. Samtidig er det nødvendigt at se på mærket, da produkterne til internt spildevand ikke er egnet til udendørs installation. Det anbefales at installere rørledningen på en sådan måde, at antallet af drejninger minimeres. Om nødvendigt anvendes adaptere.

  Drejningspunkter, især hvis deres vinkel ikke er ordentligt vedligeholdt, er de vigtigste blokeringsområder. For at rense den eksterne spildevandsledning er det nødvendigt at udstyre inspektionsbrøndene. Afstanden mellem dem på lige sektioner skal være mindst 13-15 meter. Færdige plastprodukter eller almindelige armerede betonringe anvendes som revisionsbrønde. Hvis stedet kræver ekstra dræning, er det nødvendigt at udstyre dræningssystemet.

  Eksperter anbefaler ikke at samle husholdningsaffald og overfladevand i en samler. Det er bedre, hvis begge systemer er udstyret separat.

  Rørene lægges under en skråning, hvilket giver en selvflydende bevægelse af væske fra huset til opsamleren. For at modstå denne bias kan du bruge hydroniveauet, som er udsat for motorvejen. Hvis røret, der forbinder den interne og ydre kloakering, ligger i en stor vinkel, anbefales det at lave en lille stigrør, der gør det muligt at justere rørets vinkel. En stor hældning beskadiger arbejdet i kloaksystemet ikke mindre end utilstrækkeligt.

  For en god forbindelse af rørsektioner er det nødvendigt at lægge dem strengt langs samme akse. Tilslutning udføres ved hjælp af en stikkontakt eller specialformede elementer. For at sikre tætningen af ​​leddene samt for at forenkle forbindelsen anbefales det at smøre stikkontakten med vaselin. Anvendelsen af ​​olier og tekniske smøremidler til disse formål er strengt forbudt. Efter at have lagt rørledningen er skytten baglæns. Det første lag af jord forsigtigt komprimeret. Dette reducerer trykket på rørene udenfor. Hvert lag spildes med vand, som yderligere styrker jorden.

  Ordning for installation af kloaksystem

  Ved brug af VOC er det nødvendigt at sikre udledning af renset vand. Til dette formål lægges en yderligere rørledning fra rør med en diameter på 50-110 mm. Rør med en diameter på 25 mm kan anvendes til tvungen dræning. Linjens længde afhænger af områdets landskab og afstanden fra behandlingsanlægget til aflæsningsstedet. Den optimale afstand er 10 meter.

  Et alvorligt problem med ekstern ingeniørkommunikation er risikoen for frysning ved lave temperaturer, især i områder med hårde klimaforhold. Selvflydende motorveje, der fører til en septiktank eller samler, er praktisk taget fri for frysning. For at minimere risikoen for frysning af rørledninger er det nødvendigt at følge en række regler, når den installeres:

  • Hældningen skal overholdes nøje gennem hele linjen.
  • Highway bør ikke sag.
  • I områder med lave vintertemperaturer kan der installeres et ekstra varmekabel.

  Ved brug af et varmekabel lægges det i en grøft ved siden af ​​røret. For at beskytte det er det bedre at placere det i et plastrør med en diameter på 25 mm. Det anbefales ikke at bruge bølgede rør til at lægge varmekablet, da korrugeringen kan forringes over tid, hvilket vil reducere beskyttelsen til nul.

  Et par ord om dræningssystemer

  Det anbefales ikke at omdirigere overfladevand og husholdnings spildevand til et kloaksystem. Hvis der for eksempel er behov for dræning, ligger i lavlandet eller i områder med dårligt drænet jord, skal drænsystemet udstyres separat.

  Lokale behandlingsfaciliteter "LOS"

  Der er forskellige drænsystemer:

  • Storm kloak.
  • Wall drainage.
  • Dyb dræning.

  Downpour omfatter tagrender og stormvandsindløb. Hun indsamler regnvand og forhindrer deres negative indvirkning på grunden af ​​huset. Vægdrænning tjener det samme formål - at beskytte fundamentet.

  Det sværeste i arrangementet af typen er dybe afløbssystemer. Til lægning af et sådant afløbssystem anvendes særlige perforerede rør. Gennem hullerne i deres vægge kommer grundvand ind i afløbssystemet, hvorfra de omdirigeres til udløbspunktet. Det er ikke nødvendigt at bringe afløb til septiktanken, hvor der indsamles husholdningsaffald. Med en kraftig stigning i grundvandsniveauet, f.eks. Under smeltning af sne eller tung nedbør, øges belastningen på septiktanken betydeligt. Som følge heraf ophører han med at klare deres opgaver.

  konklusion

  Design og installation af eksterne kloaknet og -strukturer er strengt standardiseret af SNiP 2.04.03-85 og andre lovgivningsmæssige retsakter. Overtrædelse af disse regler kan ikke kun føre til en række problemer under driften af ​​kloaksystemet, men også til en negativ indvirkning på miljøet. På trods af at alt arbejdet kan udføres selvstændigt, er det bedre at overlade dem til specialister. Dette vil sikre strenge overholdelse af de nødvendige bestemmelser.