Beregning af jordarbejdsvolumen

Ved hjælp af en lommeregner kan du finde ud af ikke blot brøndens rumfang, men også prisen for alt arbejde. For at gøre dette skal du opretholde den forventede størrelse, og regnemaskinen viser automatisk resultatet. Selvfølgelig kan beregninger udføres selvstændigt ved hjælp af formler, men det vil tage tid.

Som du ved, for at beregne lydstyrken, er det nødvendigt at multiplicere, længde, bredde og højde henholdsvis formlen bruges:
Volumen = L * W * H
Hvis du har brug for at kende formularens størrelse i form af en cylinder, skal du bruge formlen:

For eksempel skal du finde rumfanget af brønden, hvor:
Diameter - 1,5 m;
Dybde - 10m.
Vi leder efter en radius, for dette deler vi diameteren med henholdsvis 2, radiusen vil være 0,75 m (1,5 / 2).
Ved at bruge formlen fortsætter vi til beregningerne:
(3,14) * 0,75² * 10 = (3,14) * 0,5625 * 10 = 17,66 Heraf følger, at brøndens volumen vil svare til 17,66 m³.

Opførelse af kloaker godt

Vandforsyning og spildevand

Et af de obligatoriske faser af byggearbejdet er at levere vandforsyning i huset og spildevand fra huset. Vand, der kommer ind i huset efter brug, vises som spildevand. Afløbssystemer er forskellige i materialer, i antallet af brønde og i hvad der sker i systemet med spildevand. Afløbsopsamlingen indsamles enten i en samling, og efter nogen tid er pumpet ud med en speciel maskine, hvorefter den fjernes til septiktankene eller absorberes i selve brønden.

En forudsætning for opførelsen af ​​et hus er opførelsen af ​​kloakken godt.

Selvfølgelig vil enhver hjemlig ejer forsøge at organisere opførelsen af ​​kloakbrønde, så hans kloaksystem ikke kræver yderligere opmærksomhed under videre brug. Sådan kloakbrønd kaldes absorberende eller absorberbar. Det er endda muligt at bygge et system bestående af flere septiktanke. De ligner rodede tønder, hvor afløbene renses sekventielt inden resorption i jorden.

Krav til kloakbrønde

Der er flere krav til brønde.

Absorberende (absorberbar) brønd skal placeres således, at der ikke er forurening af grundvandsstrømmen.

Afløbet godt skal være placeret 50 m fra en fjeder eller en drikkebrønd.

I områder, hvor jord vand strømmer højt, opbygger sådanne samlere ikke. Omtrentlig sikker dybde af jordmængde er 4 meter og dybere. Afstanden mellem det højeste jordvand i foråret og bunden af ​​afløbsgraven skal være over en meter. Hvis der er en fjeder eller en brønd i nærheden, skal minimumsafstanden fra kloakken til foråret / brønden være 50 meter. Afstanden fra den absorberende grube til boligbygningen anbefales at holde mindst ti meter.

Som det fremgår af figurerne, er der brug for plads til opførelse af en opløsende drænpit.

Når stedet er begrænset, eller når det naturlige vand er højt, er det nødvendigt at bygge en pumpet ud kloak godt. Den udføres tæt og forsøger at vælge et sted for sin placering tættere på det eksterne hegn, så pumpemaskinen nemt kan køre op og aflive spildevand fra drænhullet.

Beregning af kloakvandets rumfang

Opbygningen af ​​brønde begynder med valget af placering og beregning af brøndens volumen. Og måske skal du først beregne det ønskede volumen, og vælg derefter et sted for affaldsmængden.

Afløbets mængde afhænger godt af antallet af mennesker i huset og de eksisterende sanitære anlæg.

Mængden af ​​brønden, der er beregnet til spildevand, afhænger direkte af vandflowets behov. Gennemsnitlige satser for spildevand pr. Person er 150-170 liter vand pr. Dag uden bad og 230-250 liter vand om dagen med bad. For en gennemsnitlig familie (to voksne og to børn) kan vandforbrug pr. Dag være fra 600 til 1000 liter (en kubikmeter). Det antages, at den absorberbare dræning brønd med et bundareal på 1 kvadrat. m er i stand til at tage og absorbere op til en kubikmeter vand pr. dag (forudsat at jorden ikke er lerig). For at sikre en bestemt reserve beregnes arbejdsvolumenet af pit som en tredobbelt daglig sats, det vil sige for vores gennemsnitlige familie på fire personer, er det nødvendigt at bygge en pit med et volumen på tre terninger. Det skal forstås, at røret gennem hvilket spildevand kommer ind i gruben, skal være placeret på en dybde på ca. 70 cm, og arbejdsvolumet for kloakbrønden er placeret under afløbsrøret. Det er også muligt at bringe det eksisterende dræningsafvandingssystem i kloakkassen. Dybden af ​​dens forekomst overstiger heller ikke 70 cm.

Nu, da vi kender det nødvendige rumfang af spildevand, kan vi estimere størrelsen heraf. Dybden af ​​brønden er normalt lavet fra 2,5 til 3 meter. Vi trækker 70 cm, ligger oven over afløbsrøret, vi får den maksimale arbejdsdybde på 2,3 meter.

Recall fra en skole geometri kursus, at volumen er området af bunden multipliceret med højden.

De mest almindelige er runde brønde, da de er mere bekvemme ved installation, reparation og vedligeholdelse.

Bunden af ​​brønden kan være runde (brønde-trommer) eller i form af en quadrangle (firkant eller rektangel). Det er selvfølgelig muligt at lave en kloakpit oval eller pyramide, men dette er allerede med særlig interesse i denne form for konstruktion. Vi vil overveje de enkleste og mest almindelige former.

Området af en cirkel beregnes med formlen S = πR 2. Vi opnår, at det krævede volumen af ​​en brønd 3 terninger er lig med produktets højde (2,3 m) med tallet π (3.14) og ved kvadratet af radiusen (R 2).

3 m 3 = 2,3 m * 3,14 * r 2

Efter beregninger finder vi værdien af ​​R, det viser sig at være 0,65 meter eller 65 cm, hvilket betyder at pitens diameter skal være 1,3 meter med en dybde på 3 meter.

Hvis brønden skal graves ikke rundt, men firkantet eller rektangulær, så husker vi, at rektangelområdet er længden ganget med bredden. Brøndens volumen er dybden multipliceret med bundområdet. Det vil sige 3 m 3 = 2,3 m * bundområde.

Nederste område = 1,3 kvadratmeter. Dette betyder, at enten bunden er firkantet med en side af en kvadrat på 1 m 15 cm, eller bunden er rektangulær med en side på 1,5 m og 0,9 m. Med en brønddybde på 3 m.

Når man graver et hul under brønden, må man ikke glemme, at der vil være 30-40 cm i bunden. En pude af sand og mursten.

Spildevand graver i forhold til den ekstra bredde, længde og dybde, som vil blive besat af forstærkningsvægge, der beskytter jorden mod at falde. Væggene i brønden er opstillet som forskalling og kan være lavet af mursten, beton eller armeret betonringe. I bunden af ​​gruben er det nødvendigt at hælde et lag sand og et lag med knust sten med en samlet højde på 30-40 cm for at filtrere det absorberede udløb. Hvis vi tager højde for stenenes størrelse i lukningen på 12 cm, viser det sig, at du skal grave et hul bredere med 25 cm brede klodser på hver side) og dybere ved 40 cm (et lag af sand, et lag af grus).

Beregninger af kloakmængden og piten til den tillader en til at være omtrentlig, her er det muligt at afrunde værdierne i større retning. Ifølge princippet "lad brønden være bedre med en lille margen end dens volumen vil blive savnet".

Derudover skal du vide, at armerede betonringe er tilgængelige i standardstørrelser (0,7, 1, 1,5 og 2 meter - ringens diameter). Derfor, efter at du har foretaget beregninger og fundet ud af, hvilken diameter af brønden du har brug for, sammenligner vi den med de færdige standarddimensioner af betonringen. Efter at have fået en beregnet diameter på 1,3 meter vælger vi ringe med en diameter på 1,5 meter, da branchen ikke producerer ringe med en diameter på 1,3 meter.

Materialer til opførelse af kloakbrønde

Volumenet af kloakken godt og diameteren af ​​ringen bestemmes, stedet vælges og hulen er gravet ud, nu er det nødvendigt at opbygge fordybningen. Dette er den indre del af brønden, som vil beskytte jordens vægge mod at falde. Traditionelt er forskallingsvægge lagt af røde mursten, når der lægges en væg, er der efterladt huller mellem mursten, hvilket gør væggen som "fuld af huller". Murstenformwork er overkommelig, og derudover kræver det ikke brug af løfteudstyr. Mursten sænkes manuelt i brønden.

Holdbart spildevand kan udstyres uden mursten, mens armeret beton ringe vil være nødvendigt for at styrke jordens vægge. Dette er en dyrere mulighed. Under installationen kræves en kran for at placere hver ring i hullet og muligheden for at køre et løftehul til kloakhullets byggeplads.

Spildevand i nyere tid er ofte bygget ved hjælp af færdige plastbeholdere. Disse tanke-tønder er installeret i udgravede gruber, styrket i det, fyldt med jord og arbejde som et kumulativt kloaksystem, der kræver periodisk pumpning. Også plastikbeholdere-tønder kan anvendes som mellemliggende septiktanke, hvor affald, suspenderede partikler og andet fast affald deponeres fra kloakvæsker. Det er muligt endda ikke at grave helt i tønde-sumpene. Det vigtigste er at holde højdeforskellen mellem kloakrøret i huset og indløbsrøret i afløbsrøret.

Og en anden ting: Hvis arbejdet er udført af ansatte, hvis du bygger flere brønde i form af et filterabsorberende system, bed dem om at kompilere en beskrivelse af strukturen for dig i form af et bord af kloakbrønde. Denne ordning kan være nyttig for dig i fremtiden.

Bestemmelse af mængder og måling af jordarbejder

Gravemaskinens arbejde betales afhængigt af mængden af ​​jord, de har udviklet, beregnet i kubikmeter.

Overvej et par eksempler på den enkleste beregning af mængden af ​​arbejde.

Beregning af trenchingsvolumen

Eksempel 1. Arbejdstagere graver en grøft med lodrette vægge (figur 10). I løbet af dagen passerede brigaden 15 m af grøften. Hvis dybet i begyndelsen af ​​skyttegraden var lig med 5,0 m, og i slutningen af ​​4,0 m var skovlens bredde langs bunden og på toppen 3,0 m, så er mængden af ​​arbejde som følger: Bestem to tværsnitsarealer i skytten:

1. I starten af ​​arbejdet 3 * 5 = 15 sq.m;

2. I stedet for færdiggørelse af arbejdet 3 * 4 = 12 kvm;

Gennemsnittets tværsnitsareal opnås ved at kombinere begge områder og delt i halvdelen:

Hvis dette gennemsnitlige område multipliceres med længden af ​​skyttegraden, der passeres af brigaden, får vi:

13,5 * 15 = 202,5 ​​cu. m.

Dette vil være den nødvendige mængde arbejde udført af brigaden for dagen.

Beregning af udgravningsvolumenet

Eksempel 2. Der blev lavet en hak til et jernbanespor. Længden af ​​hak er 20 m. Bredden af ​​hakket langs bunden er 6,0 m. Skråningerne er lavet med en hældning på 1: 2 (Fig.11). Dybden af ​​hak i den ene ende er 5 m, og på den anden - 4 m.

Bredden på hakket på toppen er lig med bredden langs bunden plus to gange længden af ​​hældningen. Med en hældning på 1: 2 er ligning af en hældning lig med to gange dybden af ​​hakket. Så i den ene ende vil bredden af ​​hakket på toppen være:

og i den anden ende:

Tværsnitsarealet af hakket med skråninger er lig med trapezens område eller halvdelen af ​​bredden langs bunden og bredden på toppen multipliceret med højden. Derefter vil tværsnitsarealet i den ene ende være:

og i en anden: (6 + 26) / 2 * 5 = 80 kvm.

For at opnå volumenet skal sporets gennemsnitlige tværsnitsareal multipliceres med dens længde (20 m).

Det gennemsnitlige areal er lig med halvdelen af ​​områderne i begyndelsen og i slutningen af ​​udgravningsafsnittet, det vil sige:

Hvis vi multiplicerer dette gennemsnitlige område med længden af ​​hakket, får vi:

68 * 20 = 1360 cu. m.

Dette er mængden af ​​udgravning.

Beregning af højden af ​​højen

Eksempel 3. Find lydstyrken på en dybde med en længde på 50 m, hvis bredden er over 10 m, er skråheden af ​​skråningerne 1: 1, dybden i begyndelsen er 2 m, og i slutningen er 4 m (figur 12). Bredden af ​​bunden af ​​dæmningen vil være:

og tværsnitsarealet:

i starten: (10 + 14) / 2 * 2 = 24 kvadratmeter. m

i slutningen: (10 + 18) / 2 * 4 = 56 kvadratmeter. m.

Det gennemsnitlige tværsnitsareal af dæmningen vil være:

og volumen: 40 * 50 = 2000 kubikmeter. m.

Ditches kan være forskellige konturer i planen. Gruens rumfang opnås, hvis gennemsnitsarealet af grubet multipliceres med dets dybde.

Beregning af pitens volumen under bygningen

Eksempel 4. Find hulrummet under bygningen, hvis dybden af ​​hulen er 2,0 m, dimensionerne langs bunden er 10x5, og væghældningerne har en hældning på 1: 1, (1: 1.25) Fig.13. Bundens bundområde er 10x5 = 50 kvadratmeter. m. Arealet af den øvre del af pit er lig med:

[10 + 2 * (1,25 * 2,0)] x [5 + 2 * (1,25 * 2,0)] = 15x10 = 150 kvadratmeter. m.

Det gennemsnitlige areal af pit er:

Beregning af volumen af ​​den runde pit

Eksempel 5. Find mængden af ​​en cirkulær pit under kedlen skorstenen. Dybden af ​​brønden er 5 m, væggene er lomme, diameteren af ​​brønden er 10 m. I dette tilfælde er volumenet lig med arealet af bunden af ​​brønden multipliceret med dens dybde. Se billede. 14.

Området af rundbunden er lig med dens diameter multipliceret med sig selv og ved tallet 3.14 (π) og divideret med 4, dvs.:

(10x10x3,14) / 4 = 314/4 = 78,5 sq. m

og pitens volumen vil være lig med:

78,5x5 = 392,5 cu. m.

Jo mere ujævn jordens overflade, jo mindre bør afstanden mellem tilstødende tværgående profiler af udgravninger og dæmpninger ved beregning af deres volumener.

I fig. 15 viser, på hvilke steder er det nødvendigt at tage det tværgående område af højden på en yderst bølget overflade af jorden. På fig.15 1, 2, 3 og. osv. betyder de steder, hvor du skal tage området, og l¹, l² og. osv. - afstanden mellem dem.

Volumenet af del II af dæmningen vil være lig med et areal på 2+ område 3, delt i halv og multipliceret med afstanden l2.

Volumenet af hele dæmningen er lig med summen af ​​volumenerne i afsnit I, II, III og. t. d.

De enkleste enheder til måling af længde, bredde og højde på en jordstruktur er målebånd og målebånd.

Målebånd er lavet af tyndt stål med en bredde på 2-3 cm. Båndlængden er 20 m. Båndet er opdelt i meter, halv meter og decimeter (decimeter er 10 cm) (Fig. 16).

Et målebånd er et bånd 5, 10 eller 20 m langt, indesluttet i et tilfælde, hvor det er viklet på en akse, der mangler på tværs af sagen (figur 17). Der er meter, decimeter og centimeter divisioner på båndet.

De bedste muligheder for måling i øjeblikket er et laserbåndsmål og en teodolit med et niveau.

2.1 Bestemmelse af omfanget af jordarbejder til opførelse af hjælpeværker.

2.1.1 Bestemmelse af omfanget af jordarbejder i udviklingen af ​​hovedgraven.

For at bestemme omfanget af jordarbejder i udviklingen af ​​en gravgrave, brug formlen (2.1)

Vi bruger billedet (2.1)

Figur 2.1- Skema af hovedgraven

hvor a er bredden af ​​bunden af ​​grøften, m; b - trench bundlængde, m; h - grøft højde, m; A - trench top bredde, m; m er værdien af ​​at lægge hældningen (m = 0,5); B er længden af ​​toppen af ​​skytten, m.

Nu med formlen (2.1) finder vi mængden af ​​jordarbejder

V = 1,49 / 6 * ((2 * 2,9 + 1,5) * 1601,50 + (2 * 1,5 + 2,9) * 1600) = 5246,815 m3

2.1.2 Bestemmelse af mængden af ​​jordarbejder i udviklingen af ​​rørledningens grene

Figur 2.2 - Planlægning af grøften under grenlinjen

Grøntvolumenet bestemmes af formlen V = (F1 + F2) / 2 * L, (2.2) hvor F1 er grøntendenes endeområde på regnvejrbrønden, m² F2 er grøftens endeområde på hovedgraven, m² L er grøftens længde, m

F = (b + m * h1) * h1, (2.3) hvor b = 0,70 m m = 0,5 h1 = 0,95 m F = (0,70 + 0,5 * 0,95) * 0, 95 = 1,116 m 2

F2 = (b + m * h2) * h2, (2.4) hvor b = 0,70 m m = 0,5 h2 = 1,35 m F2 = (0,70 + 0,5 * 1,35) * 1, 35 = 1,856 m ² V = (1,116 + 1,856) / 2 * 21,3 = 31,651 m³

Gennem ruten er der 21 grene af dræningsnetværket, så er volumenet af riller til afløbet af grenene:

2.1.3 Bestemmelse af mængden af ​​udgravningsarbejde ved udvikling af udgravninger til regnindtag.

Brønde er obligatoriske elementer i rørledninger og består hovedsagelig af to typer: stormvand - for at modtage overfladeafstrømning på afløbsnet og inspektion for at sikre normal drift af alle netværk.

Figur 2.3 - Udgravningsordningen under en regnindløbsbrønd

hvor A er bredden af ​​hakket på toppen, m; a er bredden af ​​hakket lavt, m; h - Udgravningsgraden af ​​indløbsbrønden, m

Udgravningsvolumenet bestemmes af formlen:

V = h / 3 · [(a + A) 2 - a · A] (2,5)

Beregn behovet for regnvandsbrønde på vejlængden på 1600 m. Hvis afstanden mellem brøndene er 80 m:

På den ene side af gaden er der derfor brug for 21 brønde.

Det samlede antal brønde - 42 stk.

2.1.4 Bestemmelse af mængden af ​​jordarbejder til fjernelse af plantelaget af jord.

Beregn mængden af ​​jordarbejder for at fjerne plantens lag af jord:

hvor S er arealet af vegetabilsk jord, m²; h er lagets tykkelse skåret, m (0,15 m); cr - jord loosening koefficient;

hvor ρe - tætheden af ​​tør jord med naturlig sammensætning, kg / m3; ρn er densiteten af ​​tør jord i bulk, kg / m 3; ρe og ρn er valgt i overensstemmelse med tabel 2.1 [1].

cr = 1470/1170 = 1,26

Beregn det samlede antal jordarbejder med formlen (2.7)

Vi beregner massen af ​​vegetabilsk jord i en løs tilstand med formlen:

m = 8164,8 * 1170 = 9552,8 t

Den samlede mængde jordarbejder er fundet som summen af ​​arbejdsmængden på anlæg af grøfter og på fjernelse af vegetabilsk jord:

V = V1 + V2 + V3 + V4, (2,10)

V = 5246.815 + 664.671 + 99.86 + 8164.8 = 14176.14 m³

Alle beregnede data er opsummeret i beregningstabellen - tabel 2.1

Beregning af jordarbejdsvolumen

For at beregne mængden af ​​udgravningsarbejde er skrogdimensionerne forudbestemt. Tag en grøft med skråninger. I projektet for anlægget af storm spildevand i henhold til opgaven, er armeret beton ikke-tryk rør af RT type med en diameter på 500 og 800 mm vedtaget. Rør er valgt i henhold til [1, tabel. 5.1].

Tabel 4. Dimensioner, mm og masse, t, af RT-type armeret beton rør

Fig. 2. Forstærket betonrør type RT

Slæbebredden øverst bestemmes af formlen

hvor a er grøftbredden nederst, m,

b - grøft bredde øverst, m,

m - hældningen [1, fane. 39.2]

H - trench depth, m

Slæbebredden i bunden bestemmes af [1, tabel 39.1].

Fig. 3. Klippe af en grøft med skråninger

Udgravningsvolumenet bestemmes af formlen

hvor, - tværsnitsarealet af grøften af ​​den første og anden visning

L er afstanden mellem den første og den anden brønd, m

Tværsnitsarealet bestemmes af formlen

Dybden af ​​skyttegraden bestemmes af formlen

hvor - dybden af ​​rørbakken, m;

medsmp - rørvægtykkelse m

Udgravning af grøften til produktion med mangel på jord. Ifølge [1, fanebladet. 43.3] er dybden af ​​manglen taget til 0,1 m.

Mængden af ​​manuel rensning af bunden af ​​grøften bestemmes af formlen

hvor er Hn - tykkelse af sletningslaget, 0,1 m;

L er længden af ​​snittets del, m;

a - grøft bredde nederst, m;

c - trench bredde langs toppen af ​​clearance, m;

Resultaterne af beregningen fremgår af oversigten over jordarbejdsvolumenet (tabel 5).

Til montering af rør, der ligger i en skyttegrave, skal der i bunden af ​​skyttegravene nedslides sumperne, hvis dimensioner skal tages afhængigt af rørets diameter og materiale i henhold til [1, tabel. 39,3].

Executive dokumentation

Sådan bestemmes mængden af ​​jordarbejder under installationen af ​​brønden

Tabel over udgravningsvolumen ved enhedens brønd.

1 Udgravningen, genopfyldningen og transporten af ​​jord beregnes for jorden i en tæt krop.

2 Volumen udgravningsarbejder gives til grøfter med fastgørelser, med undtagelse af grøfter til småkasser.

3 Når du anbringer indsatser til hjørne- og forgreningsbrønde, skal du tilføje følgende værker til en indsats: udgravning - 0,5 m3, tilbagefyldning - 0,3 m3, udtag 0,2 m3.

Download et bord med mængder udgravning under opbygningen af ​​brønde på fodgængerdelen i afsnittet: "Hjælpematerialer".

Prissætning reform i byggeriet skulle have været afsluttet

Arbejdsmængden på anordningen af ​​præfabrikerede armerede betonbrønde til opsamling 23 går til m3. Jeg tællede altid - mængden af ​​armerede betonprodukter + mængden af ​​beton (per bakke) = mængden af ​​arbejde. Kunden slår mig nu ud af mængden af ​​beton (på bakken) fra den samlede mængde arbejde. Hvilken af ​​os har ret?

PM-samling 23 s.2.2 Volumenet af strukturer af brønde skal beregnes i henhold til projekterne, herunder bundens volumen, bakken (undtagen forberedelse), vægge, belægninger, åbninger

Olga62, højre Veroinka, forsøger at behandle enheden af ​​bakkerne separat, det kan virke dyrere og så takket være kunden

På baggrund af et lignende krav skal du fjerne volumenet af bakken fra volumenet af armeret betonbrønd. Hvordan blev din situation løst?

Veroinka, Lazarena, enheden af ​​betonbakken er en del af arbejdet. tilføj fil

Tak, men. Generelt handler det om, om mængden beton på bakken er inkluderet i de trukne materialer? og hvordan man kan bevise det eller hvordan man kan bevise det modsatte. Den kendsgerning, at arbejdet er taget i betragtning i prisen er kendt.

Vi fjerner også kunden mængden af ​​bakken fra den samlede mængde arbejde.

Natali, godt, kunden er forkert. I PM til FER - s. 23.2

Herunder TER: 2.22.3 Faktura tab. 22-04-1 på anordningen af ​​runde brønde fra præfabrikeret beton indbefatter brønde, der består af ringe, plader, belægninger og bunddele, nakke ringe og støtteringe. ____________ beregning foretages på mængden af ​​armerede betonstrukturer af brønde, og ikke mængden af ​​brønde.

Enkare, læs omhyggeligt: ​​og hvad skal den gøre her

bedes du fortælle mig, hvordan du korrekt beregner volumenet af brønden af ​​armerede betonplader? tak

tonyadoma, mærkeplader der? Er der nogen størrelser? volumen zhb betragtes som elementært

veronika-2, ja, der er PN 15 -1sht. KS 15,9-1sht. KS 15,9b - 1pc.1PP15 - 1 stk. KO6 - 1pc.

vi åbner en serie, vi overvejer. i en standard serie er der en mængde beton i alle strukturer

Veronika-2, kan vi tage det geometriske volumen i materialets egenskaber?

hvor er den, hvor er den fra, og hvad er den

Det er på internettet i produktspecifikationer

tonyadoma, find disse materialer i FSSC - der er stadig et volumen af ​​armeret beton specificeret

tonyadoma at hjælpe

Waliko999, og hvad vil dine tabletter give til forfatteren af ​​spørgsmålet?

veronika-2, ja, jeg ved, der er angivet, at de har mig i budgettet, men jeg var ikke mængden af ​​beton behov og mængden af ​​brønden, for at finde ud af, hvor meget af den udviklede jord til at fratrække og gøre påfyldning bihulerne, hvis betingelserne i volumen af ​​cylinderen, viser det sig, 3478 m3 volumen ifølge ringene, hvis vi betragtede det geometriske volumen for at se på produktets egenskaber på internettet, så 4,695m3

veronika-2, sæt det rigtige beløb, modsat de rigtige elementer. volumen og vilje)

Jeg tæpper min optælling og de resulterende mængder kan tilføje op? vil det være mit godt volumen?

delirium, delirium og endnu en gang delirium. og overlapning af meddelelser i forskellige emner er en overtrædelse af forumregler.

brøndkonstruktionen kan IKKE være mindre end volumenet af armeret beton i strukturen. og du får det på den måde

veronika-2, jeg har volumenet w / b0.380,40,320,270,02th of 1.39m3a Jeg har brug for volumenet af brønden, ja, første gang jeg gør det, får mig ret

veronika-2, jeg tror du ikke forstod forfatteren. Hvordan ellers kan. tonyadoma, Se efter et model projekt til din brønd.

Nå er geometrien. godt konstruktion. volumenet af cylinderen i ringene, idet der tages hensyn til gulvpladerne plus bundpladens volumen

Den795, fra dette sted mere detaljeret, tak. det er stort set umuligt. teoretisk set kan volumenet af armeret beton være lig med byggemængden af ​​brønden, men ikke mere)))

veronika-2, brøndens geometriske størrelse og mængden af ​​beton i konstruktionen af ​​brønden er to forskellige ting. Forfatteren skal tælle jordværkerne og ikke arbejde godt på enheden.

den795, det er helt klart. vi talte om det. I første omgang blev spørgsmålet stillet om mængden af ​​enheden godt. og kun efterfølgende blev der afklaret. men forfatteren gjorde det stadig, at volumenet af armeret beton i brønden er større end brøndens konstruktivt volumen (som er nødvendigt for at beregne udgravningsarbejdet), hvilket er umuligt, fordi jeg begyndte at vildlede)))

bedes nogen forklare, hvor meget der skal fjernes fra den udviklede jord for at bestemme efterfyldningen, beder jeg dig

tonyadoma, fra toppen af ​​brønden til bunden plus bundpladens volumen. se tegningen af ​​brønden

tonyadoma, Hvad er elementerne i din brønd? Beregn omtrent den kubiske kapacitet af konturen og trækker den ud. + - 0,5 kuber vil du ikke gøre vejret.

Spørgsmålet er ikke. Google hjælper, han ved præcis, hvor meget data fra disse plader og ringe. Veronica. og hvad skete der med din avatorku, eller blev du vred moder?

her viste spørgsmålet om noget andet))), så Google ikke hjælper))) nej))) bare et lille trick på avataren - dejlig, vil du være enig? Nå ligesom mig))) og halen, halen.

og hvad er der at tælle? COP 15,9 - 1500 mm i diameter. Skruga = πr2 = 3,14 * 0.750 * 0.750 = 1.768 m2 og skal ganges med godt dybde + separat tælle halsen hvis budet.kotlovan godt under ca. 2,5 * 2,5 * glubinu.a yderligere forretningsmæssige tehniki.P.S Veronica, cool djævel

4eIIIupckuuKoT, hvorfor lavede COP 15,9 1500 i diameter? Og SNiP'ens pit minimum 3000x3000 Her kan vi lide at tale tull. Tilføjet (nov 10, 2015, 5:20 pm) ---------------------------------------- ----- tonyadoma, alt er simpelt - bundpladens diameter. Minimal afstand på hver side af pladen er 0,6 nederst. Plus forberedelse under ovnen. Og så med eller uden skråninger

Creogen, har brug for en volumen på opfyldning, og ikke den samlede mængde af udgravning til gruber)) Jeg husker der var en meget god programm) mængden af ​​opfyldning er lig med mængden af ​​fortrængt jord, du og Tro ingen uddannelse er ikke taget højde for, og heller ikke den rigtige mængde af udgravning eller den faktiske diameter af ringene eller mængden af ​​sand. Og hvad har du faktisk taget højde for? Indsendt (11/10/2015, 17:34) -------------------------------- ------------- den795, så exelkas - det er forkert beregnet, ud fra det faktum, at det ikke tager højde for ringernes ydre diameter

Jeg er enig, jeg skrev det internt, men jeg viste omtrent, hvordan man tæller. eller skal man tygges som en første grader? eller endda beregne alt. Generelt taler dette spørgsmål om specialistets niveau. Og klik på emnet i SNIP til 3000x3000, jeg vil se.

4eIIIupckuuKoT, SNiP 3.02.01-87 s. 3.2

KS 15,9 1680 mm + 600 * 2 = 2880 mm hvis det skal være præcis så 2880x2880 mm

4eIIIupckuuKoT plus afrunding til afvigelsen i tabel 4, afsnit 1 i samme SNiP

til væggene er ikke noget forhold

4eIIIupckuuKoT, uh. for doven til at argumentere. kun bunden er ikke kun afbøjet i dybden, men også i bredde såvel som i længde. Det er udtrykkeligt angivet i skyttegrav, at bredden skal beregnes for skovlen + 0,15

Beregning af hulrummets volumen

Sådan beregnes størrelsen af ​​pit

Ved udarbejdelsen af ​​et projekt er det nødvendigt at beregne udgravningsvolumenet, hvor den praktiske sammensætning af udgravning, tilbagefyldning og fjernelse af overskydende jord afhænger.

Forskelle i sammensætningen af ​​de klipper, der forekommer i området, fører til det faktum, at for de samme baser vil de ekstraherede mængder afvige på grund af hældningsvinklen.

Beregningsproceduren er obligatorisk. Hvis dette øjeblik ikke afspejles i byggeprojektet af et privat hus, udføres det selvstændigt før graven begynder at grave.

Måder at tælle

Udførelse af udgravningsarbejde er nødvendig i opførelsen af ​​de fleste industrielle og civile strukturer. Den måde, hvorpå beregningen foretages for en pit, skyttegrave eller dæmning vælges individuelt i hvert enkelt tilfælde. Det afhænger af følgende faktorer:

 • arbejdsomfang
 • Formålet med objektet (grundlaget for bygninger, understøtninger, lægning af teknologisk kommunikation, anlægsbrønde, åbne dræningssystemer);
 • terræn funktioner af byggepladsen;
 • Metoden til udgravning og fjernelse af jord (manuel, mekaniseret), som bestemmer behovet for at arrangere yderligere løb i arbejdsområdet;
 • bygningsdensitet plot.

Arbejdsmængden på jordudviklingen er opdelt i dem, der vedrører opbygningen af ​​stedet (skæring af jordbunden) og vedrører opførelse af pits. Nogle af dem kan udføres af en bulldozer, stripping udført med hånden.

En omtrentlig beregning af jordmængden, der er så tæt på virkeligheden som muligt, indebærer følgende undersøgelser (på jorden, kameraarbejde):

 1. Bestemmelse af beregningskonturen. Ved hjælp af topografiske undersøgelser, karakteristiske punkter og forhøjelser af jorden er den nedre underliggende overflade af piten, den medfølgende uddybning, dæmpninger, forskelle, højder bestemt.
 2. Efterfølgende kontorbehandling etablerer yderligere (mellemliggende) punkter, der er nødvendige for korrekt bestemmelse af alle værdier (kontur, volumener, område med nulværker). En vurdering af områdets geologiske indikatorer.
 3. Udarbejdelse af en teknisk rapport med angivelse af vilkår, grunde, resultater, faktiske og tilladelige fejl.

En rapport med data beregnet af en specialiseret organisation vil også være en begrundelse for at bestemme arbejdsomkostningerne.

Det er ikke vanskeligt at bestemme omfanget af jordarbejder ved anlægget udgravning med skråninger og skyttegrav efter målinger (længden af ​​lige omkreds af perimeteren, dybden på de tilsvarende punkter).

I tilfælde, hvor fordybningen er en kompleks form, er den opdelt i simple geometriske kroppe (prismer med en trekant i bunden, et rektangel, en femkant). Summation af alle resultater giver den ønskede værdi af udgravningsvolumenet i hulen.

Kendskab til størrelsen af ​​pitområdet og alle højder i dets bestanddele er det praktisk at bruge "online-kalkulator" -tjenesten. Et eksempel kan ses i denne figur:

Ved at indtaste de tilsvarende værdier i felterne på de specificerede varianter af geometriske legemer, opnås et resultat, hvis nøjagtighed afhænger af den valgte beregningskontur.

Ved relativt enkle beregninger, hvor værdien af ​​den mulige fejl ikke er stor, anvendes formlen svarende til den omtrentlige størrelse af jordstrukturen:

I områder af komplekst terræn er den samlede længde af grøften opdelt i fragmenter med samme hældning, hvis volumen sættes til den samlede værdi.

Krav til skråninger

Svaret på, hvad skråningen skal have skråninger i jordværkerne, er indeholdt i byggekoder. Afvigelse fra de angivne standarder forårsager ikke kun en forøgelse af arbejdsomfanget i tilfælde af vægkollaps, men også risikoen for skade for arbejderen.

De vigtigste bestemmende parametre er jordens massefylde, der danner en sideflade og dybden af ​​udgravningen:

En sammenhængende faktor er længden af ​​udgravningen - for store lige sektioner kan der også forekomme vertikal sidekant sammenbrud. Ved korte intervaller ved runde brønde er denne sandsynlighed lavere.

I praksis, når der arbejdes på enheden af ​​pitsne, er der specifikke operationer, der skal overvejes.

Dette er følgende forhold:

 • grave en pit med en enkelt bucket gravemaskine omfatter tilladte underfalls af jord, som er elimineret med en skovl;
 • en skyttegrave til lægning af rør manuelt er udstyret med pits på leddene;
 • For at øge lejepapaciteten af ​​røret med 30-40% øger de dens bærerareal til bunden ved at prøve den underliggende overflade af furgen langs rørets Ø med en dækningsvinkel på 120 °;
 • Størrelsen af ​​efterfyldningen bestemmes af forskellen mellem rumfanget af bygningen og den underjordiske del af bygningen.

For at minimere mængden af ​​importeret eller importeret jord for at afslutte alt udgravningsarbejde på stedet, er det muligt, at i designtrinnet beregne nulniveauet, hvilket vil give en balance mellem mængden af ​​udgravning og dumping.

Lommeregner beregner hulen og mængden af ​​jordarbejder

Indtast dimensioner i m:

Vejledningen til regnemaskinen for beregning af udgravning af grøft

Vi præsenterer dig en online-regnemaskine, der beregner og bestemmer mængden af ​​jordarbejder til pit.

Alle parametre er angivet i meter

Hele processen indebærer at grave en pit-pit til grundlæggelse af et hus, spildevand fra et sommerhus, dam eller pool, vandforsyning eller dræning af en villa.

Under forberedelse og produktion er hovedfasen den korrekte vurdering af mængden af ​​produceret jord.

Design og udgravning omkostninger

Den fulde vurdering vil bestå i at grave graven og fjerne mængden af ​​jord, der udgraves. Det anbefales at omhyggeligt planlægge, hvor de frugtbare lag af jord, der kan anvendes på grunden, flyttes. Ufrugtbar jord, kan bruges til at bygge et fundament, planlægge en have, grøntsagshave eller bare tage den ud. Det er nødvendigt at finde på forhånd de steder, hvor udgravet eller brugt jord fjernes.

Det er vigtigt! Under graveprocessen kan hastigheden pr. 1 m³ jord øges med stigende dybdedybde. Således fordobles omkostningerne fra jordens overflade til en dybde på 1 meter og dybere, ofte.

Jordfjernelse er ofte en ekstra udgift. For at undgå uforudsete udgifter skal alle faser og deres omkostninger aftales med entreprenøren på forhånd.

Før montering af forskallingen til hældning af fundamentet, er det nødvendigt at tage højde for reserven i overensstemmelse med størrelsen af ​​hulen.

Ring en teknik eller grave dig selv?

Før du beslutter dig for at grave et hul, skal du overveje fordelene og ulemperne ved hver metode.

Hvis processen udføres manuelt, så får du en pæn og præcis indstilling til størrelsen af ​​pit.

Hvis mængden af ​​jord er forholdsvis lille og med ledig arbejdskraft, vil den samlede pris på manuel arbejdskraft være meget billigere end ved udlejning af specialudstyr eller gravemaskine. Denne metode gør det også lettere at styre geometrien og parametrene for den fremtidige gravgrave under fundamentet.

I tilfælde af at det er planlagt at grave en stor mængde jord, så hvad angår produktivitet og for at spare tid, ville det være at foretrække at bestille en gravemaskine. Men i hvert fald er valget dit.

Først udfører vi markeringen for fremtidens pit. Dette gøres bedst med en pinde, der skal sidde fast omkring omkredsen af ​​siden, og forbinde dem med en tynd farvet ledning, der angiver arbejdsstedet. For at tjekke geometrien i fremtidens pit skal det være nødvendigt at måle to diagonaler, som nødvendigvis falder sammen.

Denne metode er ikke professionel og passer bedst til relativt fladt land.

Hvis du har brug for mere præcis markering af de planlagte jordarbejder, er det bedst at bruge følgende metode.

På kort afstand fra grubet skal træposter eller metalstænger være gravet i grupper af 2 stykker (støbegods). På disse stillinger fastgør brædderne i en vandret position, hvor vi strækker ledningerne. Prøv at fastgøre brædderne i forhold til hinanden på samme niveau.

Ved at flytte ledningerne kan du opnå perfekt mærkning. De resterende afstøbninger kan anvendes ved montering af fordybningen under strimlingsfundamentet.

Hvis der er et laserniveau, en teodolit, et niveau, vil de i høj grad lette dit arbejde.

Udfør geometrisk kontrol

For at få en nøjagtig vinkel på 90 °, brug den kloge metode. Vi tager en trekant, hvis sider har et forhold på 3: 4: 5 meter med en vinkel på 90 °. På den ene side sætter vi bortset fra vinklen på 3 meter og på den anden side 4 meter, mens afstanden mellem disse punkter skal være lig med 5 meter.

Hvis du planlægger at gå dybt, eller der er en svag jord i arbejdsområdet, så skal du først og fremmest sikre sikkerhed. Det er bedst at lave grøntens vægge med en lille hældning, som forhindrer jordens udslip.

For at styre bunden og væggene kan du bruge et niveau og lameller af tilstrækkelig længde.

Sådan beregnes størrelsen af ​​pit

Ved udarbejdelsen af ​​et projekt er det nødvendigt at beregne udgravningsvolumenet, hvor den praktiske sammensætning af udgravning, tilbagefyldning og fjernelse af overskydende jord afhænger.

Forskelle i sammensætningen af ​​de klipper, der forekommer i området, fører til det faktum, at for de samme baser vil de ekstraherede mængder afvige på grund af hældningsvinklen.

Beregningsproceduren er obligatorisk. Hvis dette øjeblik ikke afspejles i byggeprojektet af et privat hus, udføres det selvstændigt før graven begynder at grave.

Måder at tælle

Udførelse af udgravningsarbejde er nødvendig i opførelsen af ​​de fleste industrielle og civile strukturer. Den måde, hvorpå beregningen foretages for en pit, skyttegrave eller dæmning vælges individuelt i hvert enkelt tilfælde. Det afhænger af følgende faktorer:

 • arbejdsomfang
 • Formålet med objektet (grundlaget for bygninger, understøtninger, lægning af teknologisk kommunikation, anlægsbrønde, åbne dræningssystemer);
 • terræn funktioner af byggepladsen;
 • Metoden til udgravning og fjernelse af jord (manuel, mekaniseret), som bestemmer behovet for at arrangere yderligere løb i arbejdsområdet;
 • bygningsdensitet plot.

Arbejdsmængden på jordudviklingen er opdelt i dem, der vedrører opbygningen af ​​stedet (skæring af jordbunden) og vedrører opførelse af pits. Nogle af dem kan udføres af en bulldozer, stripping udført med hånden.

eksakt

En omtrentlig beregning af jordmængden, der er så tæt på virkeligheden som muligt, indebærer følgende undersøgelser (på jorden, kameraarbejde):

 1. Bestemmelse af beregningskonturen. Ved hjælp af topografiske undersøgelser, karakteristiske punkter og forhøjelser af jorden er den nedre underliggende overflade af piten, den medfølgende uddybning, dæmpninger, forskelle, højder bestemt.
 2. Efterfølgende kontorbehandling etablerer yderligere (mellemliggende) punkter, der er nødvendige for korrekt bestemmelse af alle værdier (kontur, volumener, område med nulværker). En vurdering af områdets geologiske indikatorer.
 3. Udarbejdelse af en teknisk rapport med angivelse af vilkår, grunde, resultater, faktiske og tilladelige fejl.

En rapport med data beregnet af en specialiseret organisation vil også være en begrundelse for at bestemme arbejdsomkostningerne.

Stå alene

Det er ikke vanskeligt at bestemme omfanget af jordarbejder ved anlægget udgravning med skråninger og skyttegrav efter målinger (længden af ​​lige omkreds af perimeteren, dybden på de tilsvarende punkter).

I tilfælde, hvor fordybningen er en kompleks form, er den opdelt i simple geometriske kroppe (prismer med en trekant i bunden, et rektangel, en femkant). Summation af alle resultater giver den ønskede værdi af udgravningsvolumenet i hulen.

Kendskab til størrelsen af ​​pitområdet og alle højder i dets bestanddele er det praktisk at bruge "online-kalkulator" -tjenesten. Et eksempel kan ses i denne figur:

Ved at indtaste de tilsvarende værdier i felterne på de specificerede varianter af geometriske legemer, opnås et resultat, hvis nøjagtighed afhænger af den valgte beregningskontur.

Ved relativt enkle beregninger, hvor værdien af ​​den mulige fejl ikke er stor, anvendes formlen svarende til den omtrentlige størrelse af jordstrukturen:

I områder af komplekst terræn er den samlede længde af grøften opdelt i fragmenter med samme hældning, hvis volumen sættes til den samlede værdi.

Krav til skråninger

Svaret på, hvad skråningen skal have skråninger i jordværkerne, er indeholdt i byggekoder. Afvigelse fra de angivne standarder forårsager ikke kun en forøgelse af arbejdsomfanget i tilfælde af vægkollaps, men også risikoen for skade for arbejderen.

De vigtigste bestemmende parametre er jordens massefylde, der danner en sideflade og dybden af ​​udgravningen:

En sammenhængende faktor er længden af ​​udgravningen - for store lige sektioner kan der også forekomme vertikal sidekant sammenbrud. Ved korte intervaller ved runde brønde er denne sandsynlighed lavere.

Ekstra point

I praksis, når der arbejdes på enheden af ​​pitsne, er der specifikke operationer, der skal overvejes. For mere information om, hvordan du beregner hulrummets størrelse i et særligt program, se denne video:

Dette er følgende forhold:

 • grave en pit med en enkelt bucket gravemaskine omfatter tilladte underfalls af jord, som er elimineret med en skovl;
 • en skyttegrave til lægning af rør manuelt er udstyret med pits på leddene;
 • For at øge lejepapaciteten af ​​røret med 30-40% øger de dens bærerareal til bunden ved at prøve den underliggende overflade af furgen langs rørets Ø med en dækningsvinkel på 120 °;
 • Størrelsen af ​​efterfyldningen bestemmes af forskellen mellem rumfanget af bygningen og den underjordiske del af bygningen.

For at minimere mængden af ​​importeret eller importeret jord for at afslutte alt udgravningsarbejde på stedet, er det muligt, at i designtrinnet beregne nulniveauet, hvilket vil give en balance mellem mængden af ​​udgravning og dumping.