Sådan registreres uautoriserede kloakker?

I dacha landsbyen har forældrene længe været uafhængigt forbundet med det fælles kloaknet. Når du sælger et sommerhus, er det nødvendigt at løse dette problem. Hvordan legitimere en sådan forbindelse? Har du brug for at gå gennem alle trin fra specifikation til lancering?

Jeg vil ikke forstyrre dig, men situationen ser ikke godt ud.

Du har brugt det centrale (fælles) spildevand i mange år uden at indgå en aftale med Vodokanal for at modtage spildevand (det vil sige, du har ikke betalt for noget).

Dette er en uhyggelig bøde (under hensyntagen til betaling for alle år) plus den obligatoriske demontering af et ikke-lovligt spildevandssystem (uden valgmuligheder).

Jeg vil råde dig til at veje alt igen, det er muligt, at prisen på et sommerhus ikke er nok til at betale for alle demonteringsarbejder og bøder.

Obligatorisk demontering, fordi arbejdet på indsatsen i den centrale kloak

"Ved øje" i de centrale kloakker kolliderer ikke.

Hvis ikke overbevist, så fortsætter vi, alt fra bunden.

Vi leder efter et firma, eller kontakt Vodokanal.

De har brug for en plan for dit websted (selvfølgelig skriver vi i begyndelsen en ansøgning til et sidebjælke).

En række undersøgelser (geologisk, geodesisk).

De tekniske betingelser for forbindelse, projektet er ved at blive udviklet.

Efter alle disse aktiviteter kan firmaet med tilladelse fortsætte til udførelsen af ​​værker.

Men sandsynligvis bliver du nødt til at tage tilladelse fra alle dine naboer i områder, hvor dit kloaksystem vil passere.

Også tilladelse fra strømforsyningsnetværket, Vodokanal og andre tjenester (for eksempel vejbyggere), hvis interesser kan påvirke dit kloaksystem.

Men hvis dette sker i henhold til reglerne.

Reglerne er overtrådt, og meget uhøfligt anbefaler jeg dig at starte med Vodokanal og forberede en stor sum til at betale bøden.

At legitimere officielt uautoriseret binding til den generelle kloak er meget vanskelig og dyr, men der er altid muligheder. Jeg tror, ​​at i dit tilfælde kan du uden at afmontere dit spildevandssystem og uden bøde for uautoriseret inddragelse og ulovlig spildevandsafledning selvfølgelig, hvis bindingen til Centralkomiteen selv blev gjort uden at krænke SNiP'erne, men indsamle hele pakken bliver nødt til at mislykkes. Hvad du kan gøre - Næsten alle Vodokanaler har etableret kooperativer, der leverer betalt service til offentligheden til installation af eksterne vandledninger og spildevandssystemer samt til deres indsættelse i centrale samlere og rørledninger. Her skal du kontakte lederen af ​​et sådant kooperativ i Vodokanal og forklare situationen. Jeg tror, ​​at med sådan en person kan du altid finde et fælles sprog (han selv gentagne gange har taget fat på og altid hjulpet). Sådanne kooperativer blev skabt på det tidspunkt for at løse sådanne problemer (for uhåndterlige opgaver på en formel måde). Der vil de hjælpe dig med at udarbejde en ansøgning om en ny kloaksygeindsats og hjælpe med projektet, og de vil gøre det nødvendige arbejde med omlægning af rørene om nødvendigt og om manning af brønde mv. Selvfølgelig betales alle disse tjenester, men de har reelle gebyrer og de arbejder hurtigt og effektivt - fordi virksomheden er under Vodokanalens fløj. Held og lykke til dig!

Straffe for ulovlig aftapning

Ud fra synspunktet om "Regler for brug af hjælpesystemer" godkendt af Den Russiske Føderations regering den 12. februar 1999 er dræning processen med at modtage spildevand fra en abonnent og transportere den til behandlingsanlæg. Afløbssystemer har deres ejere over for lokale vandværker. I øjeblikket er ulovlige forbindelser til vandforsyning og kloaknet udbredt. Men i betragtning af straffen for ulovlig tapping i kloaksystemet og andre sanktioner er det værd at tænke mange gange, før man forsøger at redde på denne måde.

Hvordan man straffer for ulovlig forbindelse til kloakken

Problemer med uautoriserede indløbsnetværk styres af kunst. 7.20 i Den Russiske Føderations administrative kodeks, som kaldes "Uautoriseret forbindelse til centraliserede vandforsynings- og sanitetssystemer". Ifølge denne artikel er straffen for uautoriseret tilslutning til kloakafløbet udtrykt ved at pålægge de skyldige borgere en bøde:

fra tusind rubler. op til 1,5 tusind rubler. - fra enkeltpersoner

fra 2000 rubler. op til 3 tusind rubler - fra juridiske enheder.

Men straffen er ikke det vigtigste element i udgifterne "fanget på hot" overtrædere. Det vigtigste, de skal have:

foretage betaling for spildevand i 6 måneder inden den uautoriserede binding blev opdaget (som beskrevet i punkt 34 i "Regler for udbud af offentlige tjenesteydelser...", vedtaget den 23. maj 2006, Den Russiske Føderations regering nr. 307)

Afmontere den ulovligt udførte sektion på egen regning og bringe alt til dets oprindelige udseende.

Opførelsen af ​​kloaksystemet er allerede et af de vanskeligste og dyre arbejdsområder, når man bygger et hus. Derfor ville det være klogt at ikke øge dine udgifter og ikke til at føje hovedpine til dig selv, men straks forbinde lovligt med kloaksystemet.

Du har købt et hus med et ulovligt sidebar

Straffe og sanktioner truer dig ikke, hvis du har købt et hjem, fundet en ulovlig forbindelse og straks erklærer det. En anden ting, hvis du selv har gjort slipset eller brugt kloakken i lang tid gratis. Sådanne forbindelser registreres under kontrol. At bevise uskyld i dette tilfælde er meget vanskeligt. I henhold til ovenstående ordning vil du blive opkrævet en bøde, der kan udfordres i retten. Ved hjælp af en erfaren advokat kan du reducere bøden. Retten i denne situation tager sædvanligvis siden af ​​vandværket. Praksis viser, at det altid er billigere at forhandle med de offentlige forsyningsvirksomheder end at løse problemet ved domstolene.

Sådan legitimere forbindelsen

Du kan selv afmontere indgangen til kloaknetværket, gøre "som det var" og derefter indsende dokumenterne for tilslutning. Men det medfører risikoen for ulykker, konflikter med naboer mv. Hvis forbindelsen udføres i henhold til SNiP'en, er det måske ikke nødvendigt at afmontere dem. Det vil også være muligt at spare på dette.

Organisationer, der leverer forsyningsselskaber, er nogle gange loyale over for dem, der vil legitimere sidebjælken: Der er mange lovovertrædere, og det er ikke let at identificere dem. Måske vil "overgivelsen" være den bedste og billigste vej ud af situationen. En ting er tydelig: I tilfælde af ulovlig aflytning må du muligvis konsultere en advokat og beskytte abonnentens rettigheder. Du kan altid regne med hjælp fra vores virksomheds advokater i at legalisere forbindelser og forsvare dine rettigheder i tvister og i domstole.

Uautoriseret uautoriseret forbindelse til vandforsyningsnet, vandforsyning: ansvar, fint

Mange brugere, der bor i private huse eller planlægger at bygge deres eget hus, opstår spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at forbinde til vandforsyningsnetværket alene. Svaret på dette spørgsmål er entydigt - nej, en sådan handling vil blive truffet for overtrædelse af den nuværende lovgivning, hvilket vil medføre en vis straf.

Der er imidlertid en mulighed, hvor en ulovlig forbindelse til vandforsyningen til et privat hus kan legaliseres.

Hvem skal forbinde til vandnetværket

Da det vigtigste vandforsyningssystem står til rådighed for offentlige forsyningsvirksomheder, skal forbindelsen udføres af specialisterne i denne service. Hvis en bruger af en eller anden grund ønsker at oprette forbindelse alene, skal han koordinere dette problem med offentlige forsyningsvirksomheder (medarbejdere hos Vodokanal eller en lignende organisation i din region), og selvom beslutningen er positiv, skal proceduren stadig overvåges af teknikere fra tjenesten.

Generelt vil proceduren for tilslutning af et privat hus til vandforsyningssystemet finde sted i tre nøglefaser:

 1. I første omgang skal du lave en pit.
 2. Der udarbejdes en grøft i hvilken vandrøret er lagt.
 3. Forbindelsen er lavet i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Hovednetværket skal tilsluttes vandforsyningen ved hjælp af specielle overheadbeslag og lukkeventiler. Og i det ideelle tilfælde skal du bruge udstyr fra identiske materialer. Du kan tilslutte hurtigt nok, og prisen for tjenesten bliver ikke for høj.

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningsnet og konsekvenser

Ifølge reglerne for brug af kommunale vandforsyningssystemer, godkendt ved bekendtgørelse fra Den Russiske Føderations regering den 12. februar 1999, forstås vandforsyningen almindeligvis som den teknologiske proces, der sørger for indtagelse, forberedelse og transport af vand til slutbrugere (abonnenter). Derfor bliver de forpligtet til at betale et bestemt beløb hver måned.

Når uautoriseret tilslutning til vandforsyningsnetværket, det vil sige uden de relevante samtykker fra embedsmændene, vil denne handling blive opfattet som en overtrædelse, der ville medføre en administrativ straf.

Når en forbindelse betragtes som en overtrædelse

Ifølge de godkendte regler vil overtrædelsen af ​​den nuværende lovgivning om uautoriseret forbindelse til vandforsyningssystemet være inkonsekvensen af ​​denne handling med de autoriserede organisationer (Vodokanal eller anden organisation, der leverer forsyningsselskaber).

Derudover vil brugen af ​​vandforsyningssystemet uden måleindretninger også blive anerkendt som en overtrædelse. I en sådan situation vil det være umuligt at spore omkostningerne ved rent faktisk brugt vand, og derfor vil en bestemt formel blive anvendt til bestemmelse af straffen. I overensstemmelse hermed beregnes det månedlige gennemsnit af vandforbrug, og det opnåede resultat multipliceres med antallet af dage, hvor vand blev anvendt uden tilladelse.

Således vil ulovlig tapping i kloaksystemet medføre enorme vanskeligheder.

Ulovligt VVS ansvar, konsekvenser

Uautoriseret forbindelse til VVS-systemet vil medføre ganske alvorlige konsekvenser.

Hvis en overtrædelse afsløres, vil en borger, der ikke har meldt forbindelsen, blive opkrævet en meget betydelig bøde, og vandforsyningssystemet vil blive slukket.

Som praksis viser, kan i nogle tilfælde brugerne i årevis ikke betale for vand, og hvis overtrædelsen afsløres, kan straffen for dem godt overstige omkostningerne ved selve sitet med en størrelsesorden.

Derudover kan der ud over forbryderen til straffen tiltrække og strukturer, der beskæftiger sig med forsyning af vand, idet den ikke får betalt for ydelser, der udføres, det lider væsentlig skade. Endelig er det muligt, at der i tilfælde af misligholdelse, hvilket resulterede i en temmelig alvorlige negative konsekvenser for andre eller til offentlige forsyningsvirksomheder (såsom et massivt svigt af vandforsyningssystem), mod overtræderen kan åbnes straffesag.

Straffe for ulovlig tapping i vandrøret

Ifølge kravene i det nuværende lovgivningsgrundlag skal forbindelsen i vandforsyningssystemet udføres udelukkende efter aftale med de offentlige forsyningsvirksomheder. Ellers vil brugeren ikke undslippe ansvar, og der vil blive pålagt en ret betydelig bøde.

I øjeblikket kan bødebeløbet for ulovlig afløb (forbindelse til vandforsyningssystemet) være op til 10 tusinde rubler. Tidligere var der fastsat bøder, hvis størrelse ikke oversteg 1.5 tusind rubler.

Imidlertid blev det efterfølgende besluttet at binde antallet af sanktioner til det rent faktisk anvendte vand, da tusind rubler ikke kompenserede for udgifterne til offentlige forsyningsvirksomheder.

Nærmere bestemt tages der hensyn til hovedrørets kapacitet, samt det gennemsnitlige forbrug pr. Husstand for de efterfølgende perioder. Som praksis viser, efter at der er foretaget sådanne beregninger, vil bøden blive betydelig, og i de fleste tilfælde vil det betydeligt overstige det beløb, der ville være nødvendigt for at forbinde vandforsyningen med aftalen.

Ulovlig indsættelse i kloakken og en bøde for den

Foruden sanktioner fra den offentlige tjeneste skal lovovertræderen også være forsigtig med vandforsyningsorganisationer.

Som loven betyder, er enhver handling, der ikke er koordineret med de ansvarlige embedsmænd, væsentlig skade for leverandøren.

På baggrund heraf kan leverandørfirmaet til enhver tid indlede en retssag for at bringe voldsmanden til retten. I en sådan situation vil en borger, der har overtrådt den egentlige lovgivning, holdes ansvarlig, og en anden straf svarende til den mængde materielle skader, som leverandøren oplever, vil blive pålagt ham.

Hvis overtrædelsens handlinger førte til mere alvorlige konsekvenser, for eksempel til forekomsten af ​​en nødsituation, vil straffen være meget strengere.

Blandt sådanne situationer er manglen på varmt vand på grund af en ulykke, der forårsager, at vandhanen bliver kold.

Det er sandsynligt, at lovovertræderen i det viste eksempel ikke kun betaler en bøde for ulovlig inddragelse, men også modtager en reel fængselsstraf på 1 år!

Er det muligt at legitimere den uautoriserede forbindelse til vandforsyningen

Der er en mulighed, hvor du kan undgå straffe for ulovlig forbindelse til vandforsyningen uden sanktion af den offentlige service.

Men for at bruge det, bør du få samtykke fra de offentlige forsyningsvirksomheder. For at gøre dette skal du kontakte tjenestemændene og forsøge at forhandle med dem om fredelig løsning af problemet.

Men som praksis viser, denne isolation er kun tilladt i tilfælde, hvis brugeren ikke vidste, at der er problemer med forbindelsen, eller på trods af den fortsatte ulovlige sidebar rettidig løn for forsyningsselskaber for levering og dræning.

Legitimationen af ​​forbindelsen vil blive udført på grundlag af en erklæring fra ejeren, hvor der er ulovlig forbindelse til det centrale vandforsyningssystem.

Hvis der ikke afsløres nogen fakta, der kan forværre overtræderens ansvar, vil medarbejderne i de offentlige forsyningsselskaber mødes, og situationen vil blive løst på mindelighed.

Revealed forbindelse - hvad skal man lave

Mange brugere har et spørgsmål om, hvad man skal gøre, hvis en borger købte boliger, og det viste sig, at den centraliserede vandforsyning var forbundet uden lovlige grunde. Som det fremgår af praksis, er det i en sådan situation yderst vanskeligt at bevise ens uskyld til overtrædelsen, især i situationer, hvor der er gået lang tid siden overtagelsen.

Hvis en borger har opdaget, at han bruger vand på ulovlig grund, er det nødvendigt at give de relevante myndigheder hurtigst muligt meddelelse om situationen.

På grundlag af en skriftlig appel oprettes der en særlig kommission, der vil udarbejde en ulovlig handling i vandforsyningssystemet og afbryde brugeren fra vandforsyningen.

Men hvis det bestemmes, at brugeren ikke er involveret i overtrædelsen, da det vil være de nødvendige beviser, vil han undgå afbrydelser og den efterfølgende beregning af bøder, men kun på betingelse af at den vil opfylde alle de tiltag, der er nødvendige for at legitimere forbindelsen til et sådant system som central vandforsyning. I denne situation vil han være i stand til at fortsætte med at bruge vandet og betale det i henhold til de fastsatte takster.

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningssystemer retspleje

Hvis lovovertræderen ikke er enig i bødebeløbet, som blev bestemt af ham efter overtrædelsens kendsgerning, har han ret til at indgive et modkrav til retten for at nedsætte bøden eller annullere bøden.

Men som retspraksis viser, at hvis en overtrædelse er blevet identificeret og en verifikation er blevet bekræftet, vil retten ikke sidde med lovovertræderen.

Den bedste løsning her er underskrivelsen af ​​aftaler med Vodokanal eller en anden organisation med ansvar for vandforsyning i din by eller landsby.

Der er muligheder, hvorpå en uautoriseret forbindelse til vandforsyningssystemet kan legitimeres, men det kræver en tilladelse fra forsyningsselskaberne.

I denne situation skal du dog betale en bøde, men størrelsen bliver flere gange lavere. Endelig oprindeligt. Og vigtigst af alt, vil brugeren i fremtiden ikke have nogen problemer med leverandører, da alle forbrugerhandlinger fra lovliggørelsestidspunktet vil være helt lovlige.

Hvad er sanktionerne for selvindsættelse i kloakbyen

 • 1 Hvem skal forbinde til vandnettet
 • 2 Uautoriseret forbindelse til vandforsyningsnet og konsekvenser
  • 2.1 Når en forbindelse betragtes som en overtrædelse
 • 3 Ulovligt VVS ansvar, konsekvenser
  • 3.1 Straffe for ulovlig tapping i akvedukten
  • 3.2 Ulovlig indsættelse i kloakken og en straf for den
 • 4 Er det muligt at legitimere den uautoriserede forbindelse til vandforsyningen
 • 5 Identificeret forbindelse - hvad skal man gøre
 • 6 Uautoriseret forbindelse til vandforsyningssystemer retspleje

Mange brugere, der bor i private huse eller planlægger at bygge deres eget hus, opstår spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at forbinde til vandforsyningsnetværket alene.

Ulovlig indsættelse i kloakken

Derudover bruger sådanne lovovertrædere gratis vandressourcer, da udgifterne ikke opbevares. Det er nødvendigt at tage højde for, at uautoriseret forbindelse til vandforsyningen er strengt strafbart ved lov.
indhold

 • 1 Hvad betyder en uautoriseret binding?
 • 2 Potentielle lovovertrædere
 • 3 Regler for tilslutning til VVS- eller kloaksystemet
 • 4 Personers ansvarsområder
 • 5 Hvad er en overtrædelse af loven?
 • 6 straffe
 • 7 Andre konsekvenser af uautoriserede vandforbindelser.
 • 8 Hvad skal man gøre, hvis uautoriseret tapping allerede er gjort?
 • 9 Nyttig video

Hvad betyder en uautoriseret binding? Uautoriseret brug af vandforsyningsnet betyder, at en forbruger har tilsluttet et vandforsyningssystem uden en særlig tilladelse til denne type arbejde.

Uautoriseret forbindelse til kloakken

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningen eller kloaksystemet er en forbindelse, der er foretaget uden tilladelse eller i strid med tekniske forhold. Tilladelser - giver mulighed for tilslutning til vandforsyning, der er udstedt af de lokale myndigheder i samarbejde med de lokale tjenester tilstand sanitære og tekniske betingelser for tilslutning udstedt af organiseringen af ​​vand og spildevand.

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningen: ansvar og bøder i vandforsyningen

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningsnet: problemer og konsekvenser

Tilslutning af et privat hus til en central kloak

Det vigtigste dokument, der definerer rækkefølgen af ​​tilslutning til forsyningsnet - Regulering af offentlige tjenesteydelser, der er godkendt af regeringen resolution dateret 06.05.11, № 354. Potentielle overtrædere oftest ulovligt tie-in varme og vand forsyningssystem af ejeren af ​​et privat hus og lokaler, der er fastgjort til lejlighedskomplekset.

Ejere af små industrielle lokaler, kommercielle virksomheder og servicevirksomheder overtræder loven. For at forbinde korrekt skal du blive abonnent i henhold til lovens regler.

VIGTIGT! Hvis en ny ejer ved køb af et hus opdager, at der er udført en ulovlig tapping i et VVS- eller kloaksystem, skal han underrette vandforsyningen eller administrationsselskabet. Ellers vil han være ansvarlig for ulovlige handlinger.

Hvad skal man gøre for at undgå en straf for ulovlig tapping i vandforsyningen?

Imidlertid blev det efterfølgende besluttet at binde antallet af sanktioner til det rent faktisk anvendte vand, da tusind rubler ikke kompenserede for udgifterne til offentlige forsyningsvirksomheder. Nærmere bestemt tages der hensyn til hovedrørets kapacitet, samt det gennemsnitlige forbrug pr. Husstand for de efterfølgende perioder.

Legitimationen af ​​forbindelsen vil blive udført på grundlag af en erklæring fra ejeren, hvor der er ulovlig forbindelse til det centrale vandforsyningssystem. Hvis der ikke afsløres nogen fakta, der kan forværre overtræderens ansvar, vil medarbejderne i de offentlige forsyningsselskaber mødes, og situationen vil blive løst på mindelighed.

Revealed forbindelse - hvad man skal gøre Mange brugere har et spørgsmål, hvad skal man gøre, hvis en borger købte boliger, og det viste sig, at den centraliserede vandforsyning var forbundet uden lovlige grunde. Som det fremgår af praksis, er det i en sådan situation yderst vanskeligt at bevise ens uskyld til overtrædelsen, især i situationer, hvor der er gået lang tid siden overtagelsen.

Hvad er sanktionerne for selvindsættelse i kloakbyen

Hvis vi overvejer de behandlingsfaciliteter, der indgår i sammensætningen, kan et sådant system opdeles i flere typer, nemlig:

 • husstand - giver vand bortskaffelse fra beboelsesejendomme og offentlige institutioner; Husholdningscentral spildevand
 • storm - dræning strukturer, der hjælper med at slippe af med overskydende fugt fra gaderne, dannet ved nedbør; Storm kloak
 • produktion - klare fjernelse af flydende spildevand af industriel oprindelse. I et sådant kloaksystem er den største stress bemærket, fordi bortskaffelsesprocesserne udføres i den. Industrielt, industrielt spildevand

Tilslutning af et privat hus til et centralt spildevandssystem er gavnligt, fordi du kan spare betydeligt ved køb og installation af et selvstændigt afløbssystem samt vedligeholdelse.

Hvordan laver man en sidebar i kloakken?

Ved opførelse af et sommerhus eller et landhus skal du angive om der er et centralt kloaksystem på et nærliggende plot eller i nærheden. Hvis der er en, skal du finde ud af, om det er muligt eller ikke at oprette forbindelse til det ved hjælp af et indlæg til systemet. I tilfælde af at huset ligger inden for byens grænser, vil det være muligt at oprette forbindelse til byens centrale kloaksystem.

For at gøre dette skal du kontakte ZHKO. De vil fremlægge en liste over dokumenter, som du skal indsende for at forhindre uautoriseret binding til kloaksystemet, og du kan acceptere og i fællesskab opgradere grenen, der går fra det centrale netværk til huset. Denne ZHKO vil øge sin rapportering, og du vil ikke lede efter en landmåler. Faktisk vil din finansielle investering spare dig for at løbe rundt.

Sådan tilsluttes kloakken

På stedet udfører arbejdet med ledningsrørledninger, der kan gøres i to faser:

 • det er nødvendigt at montere revisionsbrønden og grave en grøft fra den i retning af slipset;
 • Revisionen er godt forbundet med den indre kloak.

Spørg derefter dine naboer, hvis de ønsker at oprette forbindelse til det centrale system (hvis ja, så vil du få mindre omkostninger) og være enig med den organisation, der servicerer denne del af systemet om forbindelsen.

For selvstændigt arbejde er det nødvendigt:

 • ring til landmåleren, hvem der skal udvikle en lokalplan, der angiver huset og den fremtidige kloaksystem;
 • skrive en erklæring om udviklingen af ​​individuel spildevandsaffald i ZHKO;
 • Da du får de tekniske betingelser og planen, skal alle dokumenter overføres til designerne, der skaber designen af ​​indbindingen i systemet. Dette projekt skal godkendes af arkitekten (du skal også tage hans tilladelse til at arbejde) og vandforsyningen, du har også brug for tilladelser fra dine naboer;
 • hvis netværket passerer under kørebanen, kræver arbejdet tilladelse fra vejvedligeholdelsestjenesten og bilinspektionen;
 • Vandforsyningen skal også acceptere projektet og indgå en aftale med dig for at modtage affald og forurenet vand;

Bemærk at forekomsten af ​​et rør, der løber fra huset, skal være 120 cm og en hældning på 5 mm (pr. Rørmåler). Hvis hældningen er mindre, vil systemet ofte være tilstoppet, og med større sløjfeforhøjelse øges.

Anvendelse af stormvand

Når bindingen til det centrale kloaksystem er opstået, vil vi finde ud af, hvordan man organiserer tilbagetrækning af naturlige sedimenter fra stedet. Til dette er det nødvendigt at udstyre et afløbssystem, hvorigennem alt vandet vil strømme ind i brønden, men det kan ikke gøres, da hvis brønden er overfyldt, vil spildevandet komme ud og alt ansvar vil falde på dig.

Derfor er det nødvendigt at binde til den centrale storm kloak og rør til afløb af regnvand til at lede til opsamleren. For at en kraftig regn ikke skal bryde gennem spildevandet, skal der sættes en kontrolventil i røret.

Der er en anden måde at dræne regnvand på. For at gøre dette skal du udføre følgende arbejde:

 1. grave et hul i plottet og installer et stort reservoir i det (for at indsamle vand);
 2. til ham fra taget bane en afløb med et filter (grill med huller);
 3. Det er muligt at installere en brønd, hvor vand filtreres og overføres til reservoiret. Dette vand kan bruges til tekniske formål;
 4. i nærheden af ​​reservoiret (ved udløbet) arrangerer dræningsfeltet.

Tryk spildevand

Hvis huset er placeret lavere end det centrale spildevandssystem og på terræn på grundplanen, er der forskelle i nødhjælp, eller jorden i jorden er løs, og det er umuligt at installere en tyngdekraft kloak, det er nødvendigt at installere et tryk.

Fra tyngdekraftsystemet er det kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​en pumpe, som virker sammen med en enhed, der ødelægger affaldet. Vandene opsamles i en forseglet samling, hvor de er malet ved hjælp af en pumpe og overført til et spildevandsrensningsanlæg eller kloaksystem. Pumpen transporterer det forurenede vand sammen med affaldet til den ønskede højde og afstand. Effekten af ​​pumpen kan beregnes ved at kende sådanne mængder som tryklinjens længde og vandets stigningshøjde.

I grund og grund er sådanne kloaksystemer installeret ved hjælp af PVC-rør. Hvis du skal binde i støbejernsrøret, udføres PVC-forbindelsen med støbejerns stikkontakt ved hjælp af en gummibånd (ring).

Det er også muligt at indsætte flere huse i tryk kloaksystemet, men når der oprettes projekt af et sådant system, er det nødvendigt at tage i betragtning, at fra hver pumpe skal det destillerede vand strømme ind i sektionen af ​​den fælles injektionsledning. For at vandet i systemet skal strømme med en hastighed på 0,7 m / s (rørene selvrensende), skal pumperne fungere synkront. Hvis en lodret sektion falder ind i en vandret rørledning, foretages forbindelsen i en vinkel på 45 °.

Pumper kan placeres både uden for huset og indeni. Når du vælger det, bemærk at det er bedre, hvis længden af ​​tryksektionen er kortere. Og hvis området har en naturlig bias ved at bruge den - reducere omkostningerne.

Indføring i den eksisterende kloak

Der er to måder:

 1. Brug glidekoblinger og rør. Vi skærer røret således, at en af ​​dens længder langs længden er lig med den formede del plus 2 diametre af røret. I slutningen laver vi chamfers. Vi monterer den formede del. Mellem den og rørsektionen indsætter vi rør af den ønskede længde og skubber koblingerne, lukker hullerne.
 2. Vi bruger en glidekobling og et kompenseringsrør. Vi skærer røret svarende til længden af ​​den støbte del plus dybden af ​​stikkontakten, monter et rør på den (mod stop). I den anden ende af røret monterer vi beslaget med en kobling. Skub den glatte ende af dysen ind i stikket på den formede del.

Det skal bemærkes, at ifølge den russiske lovgivning truer en ulovlig indgreb i kloaksystemet ikke kun en bøde for spontan forbindelse til systemet, men også en korrektionsperiode på 1 til 3 år (ved domstolsbeskrivelse), og bøden kan være op til 80.000 rubler.

Bemærk også, at når der tilsluttes kloakken, er det nødvendigt at følge sikkerhedsforskrifterne, samt at tilslutningen til kloaksystemet skal gøres lovligt.

konklusion

For at forbinde det centrale byspildevand er det nødvendigt at forberede den nødvendige dokumentation, og omkostningerne ved arbejdet bliver bedre afklaret med specialisterne, da det afhænger af regionen.

Når du får sanktionen fra vandværket, kan du komme til arbejde. Overvej at en ulovlig sammenkobling fører til overbelastning af kloak, og der vil opstå en nødsituation, og når de bliver løst, vil de embedsmænd, der er ansvarlige for vandforsyningen, bemærke bindingen, og det vil medføre en kæde af problemer.

Ulovlig sammenknytning: Hvad er ansvaret for dette?

Ofte opstår spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at binde vandforsyningssystemet uafhængigt af hinanden, og i modsat fald, hvilke straffeforanstaltninger der vil blive truffet af statslige organisationer for denne overtrædelse. Det er nødvendigt at straks sige, at en sådan begivenhed er ulovlig. Hele motorvejen er underlagt den offentlige service, derfor løser dette problem kun gennem det. Ellers truer et ulovligt indgreb i VVS-systemet boligen med en bøde. Vi kan forvente andre sanktioner.

Indsættelse i vandnettet uden tilladelse fra de relevante tjenester står over for alvorlige problemer

Hvad betragtes som uautoriseret forbindelse til vandnettet

Dette koncept betyder, at abonnenten udfører forbindelsen uden først at opnå tilladelser eller i strid med de tekniske krav og betingelser, der er fastsat ved installation af udstyr til transport af vand. Utilities udfører regelmæssigt razzier for at teste vandforbruget, så det vil naturligvis blive registreret i den pågældende handling.

Det anses for ulovligt at forbinde til vandforsyningssystemet uden deltagelse af repræsentanter for tilsynsmyndigheden (sådan er Vodokanal) og teknikere. Handlingen angiver sted, dato, den nøjagtige tid for inspektionen, de konstaterede overtrædelser, oplysningerne om abonnenten og leverandørfirmaet indtastes. Dette dokument tjener som grundlag for at bringe abonnenten til administrativt ansvar. Bødenes størrelse for ulovlig tapping i vandforsyningen afhænger af overtrædelsens kategori. Tallene er som følger:

 • juridiske personer betaler en bøde på mindst 20, højst 30 tusinde rubler;
 • tjenestemænd skal betale fra 2 til 3 tusinde rubler;
 • almindelige borgere er bøder på mellem et og et halvt tusind rubler.

Derudover kan lovovertræderen blive en forbryder. Dette vil ske, hvis overtrædelserne begået af ham falder inden for rammerne af paragraf "B" i tredje del af artiklen under nummer 158 i Den Russiske Føderations straffelov. Og det vil medføre fængsel.

Udover bøden skal abonnenten betale det beløb, der er beregnet ved hjælp af følgende formel:

hvor: S - bødenes størrelse P er den maksimale daglige gennemstrømning af ulovligt indlejrede rør (kubikmeter); D er antallet af dage i de sidste seks måneder V er prisen på en kubikmeter vand.

Uautoriseret tilslutning uden at overholde tie-in teknologien kan forårsage forstyrrelse af netværket, indtil dets ødelæggelse

Som praksis viser overstiger beløbet sædvanligvis abonnementsgebyrets størrelse for vandforbrug i flere år. Derfor er det meget billigere at bruge VVS lovligt. Derudover bør vi heller ikke glemme de husholske konsekvenser af ulovlig aftapning af VVS-udstyr. De kan være:

 • et fald i vandtrykket i hele en lejlighedskompleks;
 • forringelse af vandkvaliteten. Dette fænomen er forårsaget af manglen på evnen til selvrensning af rør og en fuldstændig analyse af den indkommende væske;
 • Den lave kvalitet af det udførte arbejde vil uundgåeligt medføre ødelæggelse af vandforsyningssystemet;
 • fremkomsten af ​​tvister med naboer.

Godt at vide! Ud over behovet for at betale bøder, være forberedt på, at dit hjem vil tabe vand i ubestemt tid. Tværtimod kan sidebjælken simpelthen demonteres.

Dokumenter til juridisk aflytning

Som kunder af værker til tilslutning til vandforsyningssystemet kan handle:

 • institutioner, hvis aktivitetsområde er løsningen af ​​spørgsmål vedrørende forvaltning og bortskaffelse af boligmassen. Deres jurisdiktion bør lovligt være genstand for teknisk og teknisk infrastruktur;
 • virksomheder, der har tilladelse til at levere vandforsyningstjenester til befolkningen, der bor i en kommunal, offentlig eller afdelingsfond
 • sammenslutninger af ejendomsejere i højhuse og forskellige partnerskaber, der har ret til at styre boligbeholdningen.

For at lovligt forbinde vandforsyningen skal du have en pakke dokumenter, der kræves af Vodokanal.

For at lovligt forbinde det offentlige vandforsyningsudstyr - repurposed, rekonstrueret, udvidet eller nyt - skal abonnenten have følgende dokumenter:

1. Udstedt af WSS i deres område TU for at forbinde til vandforsyningssystemerne. For at få dem skal kunden indsende en ansøgning til dette firma og vedhæfte det til en sådan pakke med dokumenter:

 • ansøgning om udvikling af tekniske specifikationer (tre eksemplarer og originalen)
 • syv eksemplarer af situationsplanen
 • to eksemplarer og originalen af ​​den udformede balance af vandforbrug og dræning;
 • dokumenter, der bekræfter autoriteten for organisationens leder. Det drejer sig om udnævnelsesordren og rækkefølgen af ​​adgang til kontoret.
 • bestående dokumenter fra kundeselskabet. Kun to kopier er tilstrækkelige;
 • byplanen på stedet

2. Bekræftelse fra lokale myndigheder om, at abonnenten har en gyldig udtalelse fra det regionale vand- og kloaksystem, at der findes tekniske muligheder for tilslutning til vandforsynings- og kloaksystemerne.

Hvis kunden er en privatperson, skal han ud over ovennævnte dokumenter give et forsinket pas til en statsborger i Den Russiske Føderation.

Vilkår for brug af objektet

I overensstemmelse med reglerne i august 1995 er en person forpligtet til:

 • Tillade medarbejdere i serviceorganisationen at udføre inspektioner og inspektioner af vandforbrugsmålere samt tilstanden af ​​VVS-udstyr generelt;
 • Ved brug af vandforsyning og spildevand skal sikkerhedsforanstaltningerne overholdes.
 • ikke krænke rækkefølgen af ​​driften af ​​VVS.

Vodokanal-medarbejdere kontrollerer jævnligt de eksisterende vandforsyningsnet og identificerer hurtigt ulovlige forbindelser.

En privatperson er forbudt fra:

 • Uafhængigt genudstyre værktøjer uden tilladelse fra serviceorganisationen. Ovenfor blev det sagt, at ulovlig tapping i vandforsyningen ville medføre administrativt ansvar
 • at tilslutte elektriske og andre anordninger til vandforsyningssystemet, der overstiger den tilladte (beregnede) tekniske kapacitet af det indenlandske vandforsyningsudstyr
 • ændre de eksisterende enheder ved hjælp af hvilke der tages hensyn til mængden af ​​de ydede tjenester
 • producerer afløb fra termiske enheder.

Legalisering sidebjælke

For at undgå bøde for et sidebjælke i VVS er der to måder:

 • Gør ikke ulovlig forbindelse. Hvis den uautoriserede binding er allerede færdig - eliminere det;
 • legaliser sidebjælken.

Godt at vide! Legitimation er en procedure for formalisering af forbindelsen, udført uden tilladelse fra forsyningsselskaber.

Til dette formål er det nødvendigt at kontakte abonnentafdelingen for vandforsyningen, med følgende dokumenter med dig:

 • pas;
 • et certifikat, der bekræfter ejendomsretten til lejligheden eller registreringsbevis for huset
 • Alle tilgængelige tekniske dokumentation for vand.

Hvis tilslutningen til vandforsyningssystemet blev lavet uden at krænke SNiP'erne, er det måske ikke nødvendigt at demontere det. Du skal dog stadig indsamle en pakke med nødvendige dokumenter (tilladelser, godkendelser og alle referencer). Du kan gøre følgende: Kontakt et af de kooperativer, der opererer på dit territoriale vandværktøj. Disse virksomheder yder befolkningen betalte ydelser til installation af eksterne vandforsynings- og kloaknet, herunder sammenkobling til centrale rørledninger og samlere. Lead sådan en kooperativ og forklare situationen. Og for at finde et fælles sprog med en forretningsmand vil det ikke være svært. Til den officielle løsning af vanskelige problemer blev sådanne organisationer faktisk skabt. Der vil du blive bistået med at udarbejde en ansøgning om sammenkobling af en angiveligt ny linje og vil hjælpe med projektet. Men selvfølgelig ikke gratis. Men i betragtning af størrelsen af ​​potentielle bøder ville dette være en omkostningseffektiv løsning.

Ulovlig indsættelse i kloakken

Eller log ind via en af ​​disse tjenester.

 • vigtigste
 • Manuel bil vasker
 • Juridiske spørgsmål
 • Jeg styrter ind i kloakken på grund af lovløshed, rådgive)

Indsendt af Zosim, 12. september 2015

41 indlæg i denne tråd

Opret en konto eller log ind for at skrive en kommentar.

Kommentarer kan kun forlade registrerede brugere.

Opret en konto

Tilmeld dig en ny konto i vores fællesskab. Det er nemt!

Vodokanal straf for at slå ulovlig ind i kloakken

Relaterede artikler

Dokumenter, der kræves for at få et pas igen

Registrering af værelset i arv mfts

Hvor kan man få et krav om refusion af forsikring

 • Abonnenter, der har ulovligt forbindelse til vandforsynings- og afløbssystemerne, får en bøde på op til halvanden tusind.
 • Resultatet af ikke-kontraktligt forbrug af koldt vand fra en juridisk enhed vil være en handling og sanktioner på op til 30 tusind rubler.

De økonomiske tab, som handlingen med at finde en uautoriseret forbindelse til vandforsyningen medfører, vil langt overstige de omkostninger, der ville være forbundet med juridisk forbindelse. Advokater anbefaler ikke at krænke loven om vandforbrug, fordi der foruden bøder vil være nødvendigt at overleve afbrydelsen af ​​vandforsyningssystemet, omkostningerne ved juridisk forbindelse. Andre konsekvenser af uautoriseret forbindelse til vandforsyningen Hvis en juridisk enhed eller privatperson skal forbinde lokalerne til de centrale vandforsynings- og kloaksystemer, skal du modtage tekniske specifikationer for arbejdet, bekræftelse fra WSS, tilladelse fra vandforsyningen.

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningsnet: problemer og konsekvenser

Er sanktionen for uautoriseret tilslutning til vandforsyningen og spildevandet dramatisk strammet i år? - Ja, og det kom som en overraskelse, selv for vandforsyningseksperter.

I overensstemmelse med afsnit 52 i de nye regler anvender en uautoriseret (uautoriseret) forbindelse til vandforsyningssystemet en takst, der sikrer fuld genvinding af økonomisk rimelige omkostninger.

Ulovlig sammenknytning: Hvad er ansvaret for dette?

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningsnet og konsekvenserne Har du brug for hjælp? Kontakt vores advokat gratis! Loven i vores land ændrer sig meget ofte! Få de nyeste oplysninger på telefonen! Bare ring fra en hvilken som helst region i Rusland: Eller kontakt vores online konsulent! Ifølge reglerne for brug af kommunale vandforsyningssystemer, godkendt ved bekendtgørelse fra Den Russiske Føderations regering den 12. februar 1999, forstås vandforsyningen almindeligvis som den teknologiske proces, der sørger for indtagelse, forberedelse og transport af vand til slutbrugere (abonnenter).
Derfor bliver de forpligtet til at betale et bestemt beløb hver måned.
Når uautoriseret tilslutning til vandforsyningsnetværket, det vil sige uden de relevante samtykker fra embedsmændene, vil denne handling blive opfattet som en overtrædelse, der ville medføre en administrativ straf.

Ulovlig indsættelse i kloakken

Telefonhøring 8 800 505-91-11 Opkaldet er gratis. Fortæl mig, om der allerede er sket en ulovlig binding til vandbeholderen, og vandforsyningen kræver en bøde på 15 tusind.
kan jeg nægte det og kun betale... læs svar (1)

Utilsigtet rev forseglingen på vandhanen. Hvad truer bøden. Læs svarene (1) Vodokanal satte en bøde på 16000 med straffe over bordet i to år, da udløbsdatoen er gået.

Foreskrevne tre personer. Betaling blev foretaget til tiden,... Læs svar (1) For en uautoriseret vandtank blev der pålagt en bøde, jeg betalte, nu tvinges vandforsyningen til at sætte en meter.

Kan jeg afvise det? En forkølet kasse... læs svarene (1) Vodokanal udsætter en bøde for at bruge vand i måneden 44.600,00, som om 86 kuber blev spildt om dagen. I øjeblikket bor ingen i huset... læs svarene (1) Nu bøder Krasnodar Vodokanal i 1000 r for forsinkede tællere.

Hvad skal man gøre for at undgå en straf for ulovlig tapping i vandforsyningen?

En vandforsyning har en kontrakt med hydrometeocentret, hver måned modtager vi oplysninger: hvor mange var solrige, uden regn, dage. Og gebyret for vand til kunstvanding er kun taget for disse særlige dage! Men det er ikke alt.
Antallet af hektar, jordtype, tilstedeværelse af træer og buske, om der er drivhus på stedet, om folk holder dyr og hvad der tages i betragtning.
En borger har relativt set et areal på 4 hektar, og haven har kun to. Dette øjeblik tages også i betragtning af vores tilsynsførende. Tilsæt her prisen for vanding frugttræer og buske - 15 liter pr. Dag for hver enhed.

Derfor er disse tal ikke konstant, men afhænger af vejr og nedbør og selvfølgelig på vandforsyningssystemet.

Men under alle omstændigheder er prisen for hver terning (det månedlige beløb allerede beregnet i kubikmeter) 0,7839 rubler. - De siger, at vandet i vandhanen er normalt og opfylder alle sanitære standarder.

Uautoriseret forbindelse til vandforsyningen: ansvar og bøder i vandforsyningen

Besparelser baseret på overtrædelse af brugslovgivningen vil ikke være rentable.

Hvad skal man gøre, hvis uautoriseret tapping allerede er gjort? Hvis forbindelsen til netværket uden tilladelse allerede er lavet, kan du forsøge at undgå straf.

En af måderne er at appellere til offentlige forsyningsselskaber. En positiv og fredelig løsning på problemet er muligt, hvis forbrugeren ikke vidste om tilstedeværelsen af ​​en binding (for eksempel ved køb af et nyt hus) og altid betalt forsyningsregninger til tiden, herunder vand og spildevandsafgifter.

ADVARSEL! For at legitimere forbindelsen skal ejeren af ​​det websted, hvor den blev afholdt, skrive en erklæring.

Hvis brugeren ikke vidste om sidebarens tilstedeværelse, vil han sandsynligvis undgå bøde.

Vandbøder

 • 1 Hvem skal forbinde til vandnettet
 • 2 Uautoriseret forbindelse til vandforsyningsnet og konsekvenser
  • 2.1 Når en forbindelse betragtes som en overtrædelse
 • 3 Ulovligt VVS ansvar, konsekvenser
  • 3.1 Straffe for ulovlig tapping i akvedukten
  • 3.2 Ulovlig indsættelse i kloakken og en straf for den
 • 4 Er det muligt at legitimere den uautoriserede forbindelse til vandforsyningen
 • 5 Identificeret forbindelse - hvad skal man gøre
 • 6 Uautoriseret forbindelse til vandforsyningssystemer retspleje

Mange brugere, der bor i private huse eller planlægger at bygge deres eget hus, opstår spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at forbinde til vandforsyningsnetværket alene.

Straffe for ulovlig vandforbindelse

Lovens artikel definerer uautoriseret binding og straf for det. Men uden sanktioner kan løbe ind i problemer med at bruge fastprisadgang vandforsyningen - er den dårlige kvalitet af vand, lavt tryk i rørene, fordi der ikke vil fungere vand-varme apparater og husholdningsapparater. ADVARSEL! Foruden bøden ventes lovovertræderen for andre udgifter.

Han bliver nødt til at betale vand i fireogtyve timers forbrug inden for seks måneder.

Rørets gennemsnitlige gennemstrømning tages i betragtning. Illiterat udførelse af en binding i rørledningen kan føre til ødelæggelse af systemet, skade på ejendom på grund af et gennembrud på forbindelsespunktet. Hvis en nabo har brug for penge til vandforkælet ting - er det en anden udgift. Retten vil under alle omstændigheder være ved hans side, da forbindelsen ikke var tilladt eller ikke overholdt de tekniske betingelser.
Hvis vandforsyningens arbejdere finder nogen overtrædelser, kan de udarbejde en handling, indgive en retssag mod forbrugeren og pålægge en bøde. Tvister med vandværker i tilfælde af overtrædelser af loven medfører kun ekstraomkostninger. Hvad indebærer en overtrædelse af loven? Uautoriseret binding vil blive registreret før eller senere.

Straffesagen er en vanskelig proces, men afslutter altid negativt for lovovertræderen.

ADVARSEL! Det er forbudt at uafhængigt ændre konfigurationen af ​​tekniske netværk, gøre ulovlig tapping selv inden for huset eller lejligheden, skift indikatorer for vandmålingsenheder i systemet.

 • Hvis en forbruger beslutter sig for frivilligt at oprette forbindelse til et vandværktøj, eller ved at han ikke har overholdt alle de tekniske betingelser for vand, udarbejder vandforsyningens arbejdere en handling.

Dette er første fase af processen.

Af den måde identificerede vi sidste år 150 tilfælde af ulovlig forbindelse i Brest, hvoraf 118 er forbundet med kloaksystemet.

- Hvad er uregistreret vandforbrug? - Dette udtryk er fastsat ved reglerne for første gang. Det uregnskabsmæssige forbrug omfatter: enhver indblanding i driften af ​​måleanordninger (skade, nedbrydning af forseglingen); manglende overholdelse af de lovbestemte frister for metrologisk kalibrering af enheden forbrugeraktioner, der førte til forvrængning af data om det faktiske forbrug af offentlige tjenester.

Ulovlig indsættelse i kloakken

Inset i byens kloaknetværk: hvordan man arrangerer og lovligt forbinder?

Afløbssystemer er sandsynligvis en af ​​de dyreste (inden for finans, tid og nerver) arbejdsområder. Men at undvære spildevand er umuligt. Især hvis du planlægger at bo i huset permanent. Nogle gange er huset mere rentabelt at forbinde til det centrale kloaksystem. I de situationer, hvor huset er i byen. Hvordan er indsatsen i kloakken? Hvem skal kontakte og hvilke dokumenter skal udstedes?

Inset i det centrale kloaksystem: en økonomisk og juridisk tilgang

Invasionen af ​​ethvert brugssystem (opvarmning, gas og vandforsyning, bortskaffelse af spildevand) skal udføres med tilladelse fra deres ejer. Ulovlig indsættelse i spildevandet er blot spild af finansielle og midlertidige kanaler. Vi skal betale en bøde og afmontere systemets plot uden tilladelse. Derfor er det bedre at gøre alt lovligt.

1. Find ud af, hvilken organisation der er involveret i udledning og behandling af spildevand i området ved siden af ​​huset.

2. Indsaml de nødvendige dokumenter og udfør det forberedende arbejde.

3. Tilslut lovligt til byens kloak.

Nu vil vi se nærmere på hvert trin og udpege muligheder for at spare penge.

At gå på tilfælde kan indsamling af papirer, deres underskrift, godkendelse overlades til en specialiseret virksomhed. Men for dette skal du betale en god sum penge. Hvis du gør alt selv, vil du spare.

Du kan også finde de rigtige ord og en jernlig begrundelse for at kontakte vandforsyningen med et forslag om at forbedre kloaksystemet ved siden af ​​dit hus. Opgaven er at overbevise bytjenesterne i fordelene ved denne begivenhed.

Du som husets ejer behøver ikke at ringe til en landmåler, koordinere forbindelsesplanen, registrere den med de nødvendige myndigheder. Det vil kun tage din økonomiske hjælp.

Vodokanal vil kunne modernisere en af ​​grene af det centrale kloaksystem, forbedre dets rapportering. Denne begivenhed er gavnlig for begge parter.

En anden måde at redde er en kollektiv binding i den centrale kloak. Tal med dine naboer. Måske vil en person også forbinde til byens kloak. Samtidig gør det mere rentabelt.

Forberedende arbejde

Sådan forbereder du dig for indsatsen i kloaksystemet i byen?

1. Installer en revisionsbrønd på webstedet.

Det er nødvendigt til rutinemæssig inspektion, rengøring og vedligeholdelse af kloakafdelinger. Uden en revisionsbrønd vil de ikke få lov til at oprette forbindelse til det centrale system. Da problemerne i din filial kan føre til svigt i hele kloakken.

2. Slut det interne spildevandsaffaldssystem til inspektionshullet.

Afløbsrør, der løber fra hjemmet, skal være placeret i en dybde på mindst et hundrede og tyve centimeter. Spildevandsløbet pr. Lineær rørledning - fem millimeter (ca.). Tiltning af røret mindre vil øge risikoen for blokeringer. Hvis du laver en hældning på mere end syv millimeter, øges slidrørene.

Inset i byens kloak

Når alt forberedende arbejde er afsluttet, er det nødvendigt at oplyse det selskab, der servicerer kloaksystemet, om dit ønske om at oprette forbindelse til kloaksystemet.

Forbindelsesproceduren består af flere faser:

1. Ringe en landmåler.

Specialisten undersøger webstedet. Vil udvikle en situationsplan, hvor planen for huset og planen for den fremtidige kloaksystem vil blive angivet.

2. Anvend.

En ansøgning indleveres til det selskab, der betjener spildevandet, med en anmodning om at udvikle individuelle tekniske betingelser for bortskaffelse af spildevand.

3. Design og godkendelse af projektindgangen til den centrale kloak.

Klar situationsplan og specifikationer giver designere. På baggrund heraf udarbejdes et inputprojekt i det centrale kloaknet. Dette dokument skal godkendes i vandværket og arkitekten. Sidstnævnte skal også give tilladelse til at arbejde på tilslutning af en organisation.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tillade naboer at udføre reparationsarbejde i nærheden af ​​deres lokaliteter. Hvis en ny kloaksystem krydser fortovet, kræves der en tilladelse fra vejvedligeholdelsestjenesten og bilinspektion.

Når alt arbejde er færdigt, skal vandforsyningen informeres om starten af ​​linjen. Virksomheden der betjener kloaknet accepterer det færdige projekt og indgår en kontrakt for at modtage spildevand.

Indsæt i trykhovedets kloak

Hvis den centrale kloakledning er placeret over det sted, hvor huset står, er det nødvendigt at udstyre trykafløbet.

På stedet bestemmer placeringen af ​​modtagebrønden (2). Arranger det efter princippet om den enkleste septiktank. Spildevand fra huset (1) falder ind i sumpens sump (2a). Renset fra grove suspensioner strømmer gennem gitteret (9) i tanken til pumpning (2 b). Her er der installeret en pumpe (10), som vil transportere spildevand til det generelle kloaksystem (8). Pumpeffekten afhænger af følgende forhold:

 • længde af trykledning (6); det er en rørledning, der fjerner spildevand fra webstedet;
 • størrelsen af ​​udledningen af ​​spildevand (hvor lav er sektionen i forhold til den centrale motorvej)
 • antal afløb.

Trykrøret fører til mandehullet (3). Herfra vil spildevandet strømme ind i bynettet af tyngdekraften (7).

Opførelse af tryk spildevand er muligt for flere nabohuse på én gang. Modtagebrønden bliver generel. Følgelig vil dens størrelse og pumpeffekt være større. Hvis sådanne værker er planlagt, er det bedre at forbinde dit hus med det samme. Efterfølgende uautoriseret indsættelse i kloaksystemet kan føre til overfyldning af sugebrønden, nedbrydning af pumpen, problemer med naboer og tunge bøder.

Måder til indsættelse i kloakrør

Hvordan kan jeg forbinde en gren til et eksisterende kloakrør?

1. Gennem tee.

Så og klipp et stykke eksisterende rør. På dette sted bliver sat tee. Derfor skal størrelsen på det udskårne stykke svare til størrelsen af ​​tee.

Teen sættes på rørafsnittene ved hjælp af en kobling. Samlinger er brygget.

Hvis du skal tilslutte systemet med plastrør, erstattes et rør med to stykker. Og mellem dem og indsæt røret for at forbinde en ekstra gren. Forberedelse af rørsektionen med røret er vist i diagrammet:

2. Gennem adapteren.

Moderne overgangsapparat. For at forbinde til kloakken via adapteren skal du gøre følgende:

 • vandafbrydelse i systemet;
 • læg en krone af passende diameter på boret og gør det til et hul i røret;
 • Hvis adapteren med bolte, så strammes den på røret og spænd boltene;
 • Hvis enheden er uden bolte, bliver overfladen affedtet, fastgør indsatsen og stram møtrikken.

Indsæt i kloakrøret skal udføres af specialister. Da kvaliteten af ​​systemet afhænger af dets kvalitet, er der ingen lækage under drift.

Del med venner:

Hvordan laver man en sidebar i kloakken?

Ved opførelse af et sommerhus eller et landhus skal du angive om der er et centralt kloaksystem på et nærliggende plot eller i nærheden. Hvis der er en, skal du finde ud af, om det er muligt eller ikke at oprette forbindelse til det ved hjælp af et indlæg til systemet. I tilfælde af at huset ligger inden for byens grænser, vil det være muligt at oprette forbindelse til byens centrale kloaksystem.

For at gøre dette skal du kontakte ZHKO. De vil fremlægge en liste over dokumenter, som du skal indsende for at forhindre uautoriseret binding til kloaksystemet, og du kan acceptere og i fællesskab opgradere grenen, der går fra det centrale netværk til huset. Denne ZHKO vil øge sin rapportering, og du vil ikke lede efter en landmåler. Faktisk vil din finansielle investering spare dig for at løbe rundt.

Sådan tilsluttes kloakken

På stedet udfører arbejdet med ledningsrørledninger, der kan gøres i to faser:

 • det er nødvendigt at montere revisionsbrønden og grave en grøft fra den i retning af slipset;
 • Revisionen er godt forbundet med den indre kloak.

Spørg derefter dine naboer, hvis de ønsker at oprette forbindelse til det centrale system (hvis ja, så vil du få mindre omkostninger) og være enig med den organisation, der servicerer denne del af systemet om forbindelsen.

For selvstændigt arbejde er det nødvendigt:

 • ring til landmåleren, hvem der skal udvikle en lokalplan, der angiver huset og den fremtidige kloaksystem;
 • skrive en erklæring om udviklingen af ​​individuel spildevandsaffald i ZHKO;
 • Da du får de tekniske betingelser og planen, skal alle dokumenter overføres til designerne, der skaber designen af ​​indbindingen i systemet. Dette projekt skal godkendes af arkitekten (du skal også tage hans tilladelse til at arbejde) og vandforsyningen, du har også brug for tilladelser fra dine naboer;
 • hvis netværket passerer under kørebanen, kræver arbejdet tilladelse fra vejvedligeholdelsestjenesten og bilinspektionen;
 • Vandforsyningen skal også acceptere projektet og indgå en aftale med dig for at modtage affald og forurenet vand;

Bemærk at forekomsten af ​​et rør, der løber fra huset, skal være 120 cm og en hældning på 5 mm (pr. Rørmåler). Hvis hældningen er mindre, vil systemet ofte være tilstoppet, og med større sløjfeforhøjelse øges.

Anvendelse af stormvand

Når bindingen til det centrale kloaksystem er opstået, vil vi finde ud af, hvordan man organiserer tilbagetrækning af naturlige sedimenter fra stedet. Til dette er det nødvendigt at udstyre et afløbssystem, hvorigennem alt vandet vil strømme ind i brønden, men det kan ikke gøres, da hvis brønden er overfyldt, vil spildevandet komme ud og alt ansvar vil falde på dig.

Derfor er det nødvendigt at binde til den centrale storm kloak og rør til afløb af regnvand til at lede til opsamleren. For at en kraftig regn ikke skal bryde gennem spildevandet, skal der sættes en kontrolventil i røret.

Der er en anden måde at dræne regnvand på. For at gøre dette skal du udføre følgende arbejde:

 1. grave et hul i plottet og installer et stort reservoir i det (for at indsamle vand);
 2. til ham fra taget bane en afløb med et filter (grill med huller);
 3. Det er muligt at installere en brønd, hvor vand filtreres og overføres til reservoiret. Dette vand kan bruges til tekniske formål;
 4. i nærheden af ​​reservoiret (ved udløbet) arrangerer dræningsfeltet.

Tryk spildevand

Hvis huset er placeret lavere end det centrale spildevandssystem og på terræn på grundplanen, er der forskelle i nødhjælp, eller jorden i jorden er løs, og det er umuligt at installere en tyngdekraft kloak, det er nødvendigt at installere et tryk.

Fra tyngdekraftsystemet er det kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​en pumpe, som virker sammen med en enhed, der ødelægger affaldet. Vandene opsamles i en forseglet samling, hvor de er malet ved hjælp af en pumpe og overført til et spildevandsrensningsanlæg eller kloaksystem. Pumpen transporterer det forurenede vand sammen med affaldet til den ønskede højde og afstand. Effekten af ​​pumpen kan beregnes ved at kende sådanne mængder som tryklinjens længde og vandets stigningshøjde.

I grund og grund er sådanne kloaksystemer installeret ved hjælp af PVC-rør. Hvis du skal binde i støbejernsrøret, udføres PVC-forbindelsen med støbejerns stikkontakt ved hjælp af en gummibånd (ring).

Det er også muligt at indsætte flere huse i tryk kloaksystemet, men når der oprettes projekt af et sådant system, er det nødvendigt at tage i betragtning, at fra hver pumpe skal det destillerede vand strømme ind i sektionen af ​​den fælles injektionsledning. For at vandet i systemet skal strømme med en hastighed på 0,7 m / s (rørene selvrensende), skal pumperne fungere synkront. Hvis en lodret sektion falder ind i en vandret rørledning, foretages forbindelsen i en vinkel på 45 °.

Pumper kan placeres både uden for huset og indeni. Når du vælger det, bemærk at det er bedre, hvis længden af ​​tryksektionen er kortere. Og hvis området har en naturlig bias ved at bruge den - reducere omkostningerne.

Indføring i den eksisterende kloak

Der er to måder:

 1. Brug glidekoblinger og rør. Vi skærer røret således, at en af ​​dens længder langs længden er lig med den formede del plus 2 diametre af røret. I slutningen laver vi chamfers. Vi monterer den formede del. Mellem den og rørsektionen indsætter vi rør af den ønskede længde og skubber koblingerne, lukker hullerne.
 2. Vi bruger en glidekobling og et kompenseringsrør. Vi skærer røret svarende til længden af ​​den støbte del plus dybden af ​​stikkontakten, monter et rør på den (mod stop). I den anden ende af røret monterer vi beslaget med en kobling. Skub den glatte ende af dysen ind i stikket på den formede del.

Det skal bemærkes, at ifølge den russiske lovgivning truer en ulovlig indgreb i kloaksystemet ikke kun en bøde for spontan forbindelse til systemet, men også en korrektionsperiode på 1 til 3 år (ved domstolsbeskrivelse), og bøden kan være op til 80.000 rubler.

Bemærk også, at når der tilsluttes kloakken, er det nødvendigt at følge sikkerhedsforskrifterne, samt at tilslutningen til kloaksystemet skal gøres lovligt.

konklusion

For at forbinde det centrale byspildevand er det nødvendigt at forberede den nødvendige dokumentation, og omkostningerne ved arbejdet bliver bedre afklaret med specialisterne, da det afhænger af regionen.

Når du får sanktionen fra vandværket, kan du komme til arbejde. Overvej at en ulovlig sammenkobling fører til overbelastning af kloak, og der vil opstå en nødsituation, og når de bliver løst, vil de embedsmænd, der er ansvarlige for vandforsyningen, bemærke bindingen, og det vil medføre en kæde af problemer.

 • Metoder til tilslutning af vaskemaskinen til kloakken
 • Installer storm kloak i landet
 • Om storm kloaksystem
 • Funktioner af spildevand i et privat hus
 • Måder at installere kloakken i det private hus

Tilslutning til den centrale kloak

Hver ejer af det fremtidige private hus drømmer om behagelige levevilkår. Komfort er umuligt uden højkvalitets kloaksystem. Hvis du har besluttet at bygge det selv, så skal du forklare, om der er et centralt kloaksystem i nærheden af ​​huset, inden du graver en pit. Med forbehold af placeringen af ​​det bymæssige spildevand nær det private hus er der behov for at oprette forbindelse til systemet.

Hvis man ser på et uprofessionelt kig på processen med at samle spildevandet i et privat hus eller lejlighed, så kan man ikke se en grundlæggende forskel. Når der tages hensyn til detaljerne, er der betydelige forskelle. Fordelene ved at lægge spildevand i et privat hus er indlysende. I badeværelset i lejligheden kan du ikke arrangere VVS-udstyr, som du vil, og dit kloaksystem er konstant afhængig af nøjagtigheden af ​​naboerne.

forbindelse til det centrale husvand af et privat hus

Tilslutning af spildevand fra et privat hus til byens kloak kan udføres uafhængigt, men for dette skal du få de relevante certifikater og godkendelser. Dette er problematisk, men det vil spare en betydelig del af dit budget, der kan bruges til andre behov i et privat hus. Forbind ikke kloakken ulovligt, for efter at du skal betale en stor bøde og bruge en betydelig mængde til demontering.

 • Konstruktion på stedet af inspektionshullet, som du kan styre systemet samt udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde.
 • Grave en rørgrave og forbinde den til den centrale brønd.
 • Tilslutning af det interne system og rørsystemer.

Fordelene ved at forbinde til det centrale husvand af et privat hus

 • Væsentlige besparelser ved køb, installation og vedligeholdelse af spildevandets autonome type.
 • Langsigtet brug af spildevand leverede regelmæssig betaling.
 • Der er ikke behov for at kontrollere kvaliteten og mængden af ​​vand.

forberedelse af grøfter og lægning af rør til tilslutning til den centrale kloak

Første skridt

Først skal du afgøre, hvilken type forbindelse der skal til. Separat brug ved tilslutning af to typer spildevand - stormvand og husholdningsbrug. Med en blandet forbindelse udføres et stort rør, som er fastgjort til et fælles system. Indføring i byens kloaksystem er umuligt uden at besøge byens vandforsyning, hvor du skal få tilladelse til at oprette forbindelse til byens kloaksystem. Hvis tekniske muligheder tillader det, får du det nødvendige dokument uden problemer. Dernæst skal du ringe til en specialist for at udarbejde en plan og anvende en pakning til den. Du skal også underskrive en aftale om udarbejdelsen af ​​projektet, som er godkendt af vandværkerens repræsentant samt arkitekten. Naboer skal underskrive tilladelse til at arbejde i nærheden af ​​deres hjem og websteder. Afslutningsvis underskriver Vodokanal en aftale om spildevandssamling.

Anbefales til læsning: Spildevandsanlæg i landet med egne hænder

Hvis rørledningen passerer over webstedet, er der behov for at installere et tryk kloaksystem:

 • Ifølge princippet om septiktank udstyre sumpen med en sump til spildevand.
 • En trykvandsledning føres til mandehullet, hvorfra spildevandet vil flyde gennem tyngdekraften ind i bynettet.

Der er flere måder at forbinde en gren til et kloakerør:

 1. Installer tee på det udskårne stykke rør. De sætter det på ved hjælp af en kobling, de laver leddene.
 2. Tilslutning via adapter-adapter. Men i dette tilfælde er det nødvendigt at lukke vandet i systemet, lave et hul i boret, stram adapteren, stram skruerne. Hvis der ikke er bolte, strammes møtrikkerne på den affedtede overflade.

Tilknyt denne proces til specialister, da fraværet af lækager og den korrekte drift af systemet afhænger af bindingenes kvalitet.

Ved gravegrave skal du vælge den rigtige bredde, så der er plads til at lægge delene. Glem ikke at tampe bunden ordentligt og begynde at forberede en pude fra en blanding af sand og grus. Det skal forsegles i begyndelsen og to meter fra brønden. Til den eksterne rørledning i et privat hus med støbejern eller polymerrør.

kloakrør forberedelse

Rækkefølgen af ​​lægevandsrør:

 1. Rør har en klokke ned.
 2. Gennemfør en grundig rengøring af leddene.
 3. Buttdele skal smøres godt med sæbe.
 4. Mål længden og sæt røret helt ind i stikkontakten.

Ifølge denne ordning er hele rørledningen lagt. Før genfyldning skal du kontrollere rørets stigningsvinkel. Først er røret dækket af sand med 5-10 cm, så er det nødvendigt at hælde vand over sandet for at synke, og så er jorden fyldt op.

Når du har løst problemet med centralt spildevand, skal du overveje, hvordan du trækker regnvand ud af stedet. Dette er en simpel procedure, men bemærk at sugebrønden i løbet af en kraftig regn vil overløb og spildevand spildes ud. For at undgå problemer er det nødvendigt at lave et sidebar separat, fordi den centrale rørledning er i stand til mere end et privat kloaksystem. I tilfælde af ubehagelige overraskelser fra vandværket eller andre nuancer, hvor det er umuligt at oprette forbindelse til bynettet, skal du installere en separat beholder på stedet for at indsamle regnvand. Tanken afkøles med jord. På grund af den lave temperatur, opdrætter den alger og bakterier. Hvis du lægger et dræn til det og sætter et filter, så vil der ikke være noget affald i tanken. Vand fra tanken kan bruges til vanding af en grøntsagshave eller andre økonomiske (ikke-drikke) formål.

Anbefales til læsning: Regler for installation af plastik spildevand

Tilslutning af rør til central kloak

Rørledningstest:

 1. Der er behov for at fastslå rigtigheden af ​​installationen af ​​systemet og nøjagtigheden af ​​dockingen, derfor skal eksterne linjer lægges uden gummiringe.
 2. Scenen udføres efter installation af systemet, når rørene og septiktankerne endnu ikke er fyldt op. Systemet udsættes for maksimal belastning på alle steder. På dette tidspunkt kan du visuelt identificere eksisterende problemer, se fejl og skade.

Ved selvinstallation af kloakerør bør du undgå følgende fejl:

 • Kontrollér rørets hældning ved udformning og montering.
 • Anvend ikke overdreven kraft under montering af stikkontakten, da dette kan beskadige forseglingen. For at undgå beskadigelse skal du bruge oliegelé til smøring.
 • Hvis du ikke har erfaring med limning, skal du bruge en stikkontakt, da det er lettere at montere.
 • Forkert vedhæftning af rør fører til sagning og ødelæggelse af gummitætninger.

Forbindelsesproblemer

Der er mulighed for, at fra en filial af et kloaksystem til et hus kan forskellige tekniske kommunikationer, varmesystemer, el, gas passere. Forbindelse er ikke muligt:

 • hvis der er flere meddelelser mellem huset og byens kloak
 • ved forfald af systemet
 • når man går under jorden et privat system med høje forbindelsesomkostninger.

kloak forbindelse regler

I sådanne situationer er det muligt at etablere et autonomt system til spildevandsrensning. Det er nødvendigt at udpumpe vand to gange om året fra septiktanke, brugt slam kan bruges som gødning. Den hidtil usete efterspørgsel efter moderne autonome spildevand skyldes flere grunde:

 • På grund af det robuste hus er plastik ikke deformeret og undergår ikke ætsende ændringer.
 • Installation er kompakt og nem at montere, letvægts, tager lidt plads på stedet.
 • Særlig vedligeholdelse er ikke påkrævet, der er ikke behov for tjenester af vakuumvogne, brugt slam har ikke en ubehagelig lugt.
 • Lang levetid - 50 år.

Den eneste ulempe ved autonome kloakstationer er deres afhængighed af elektricitet, dvs. installationen anbefales ikke at bruge i det område, hvor der er afbrydelser i elektricitet. Før du sætter en septiktank, skal du bestemme, hvor mange familiemedlemmer der vil bo i huset, og beregne, hvor mange liter vand der skal købes til kloaksystem.

Uanset hvilket valg du har lavet, gav du fortrinsret til byens kloaksystem eller besluttede dig selvstændigt, husk at det er bedre at overlade installation og forbindelse til fagfolk. Således vil du lindre dig selv af unødvendigt ansvar og undgå de store økonomiske omkostninger ved dyre reparationer. Eksperter selv bestemmer installationsstedet for en septiktank eller lægger en gravgrav til byens kloak. Derudover kan de hjælpe med at få de nødvendige dokumenter. Du vil modtage en kvalitetsservice, og i lang tid vil du kunne nyde fordelene ved civilisationen.