Sådan oprettes
komfort i huset
gør det selv

Hej, kære venner.

Vores emne i dagens artikel er ingeniørkommunikation i huset.

Du bygger et hus. Efter at have besøgt arkitekten og valgt et projekt, samt at tale med geologer, kan du begynde at bygge et hus. Og det er på tide, at du tager hånd om et så vigtigt stadium, som den enhedstekniske kommunikation, du skal udføre i et nyt hjem. Disse er strømforsyning, ventilation, opvarmning, gasforsyning, vandforsyning, kloakering mv.

Selv i fase med projektvalg er det værd at engagere sig i et omfattende projekt af ingeniørkommunikation. Et sådant projekt bør udføres af organisationer, som har passende adgang til denne type aktivitet. Projektet skal aftales med alle interesserede organisationer og ikke krænke normerne og kravene i lokal lovgivning.

Hvis du ikke gør denne form for arbejde, skal du hele tiden genopbygge og lave noget i færd med at opbygge et hus for at bringe alle ingeniørkommunikation i huset til overholdelse. Og det er fyldt med økonomiske tab og tab af tid.

Det er nødvendigt at begynde med dem, fordi kommunikation er afgørende for dit fremtidige hjem.

Uden dem vil du ikke kunne skabe et behageligt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Og hvad der er vigtigt, blev rørledningssystemet fra næsten alle ingeniorkommunikationer oprindeligt lagt til det fremtidige fundament, selv før konstruktionen begyndte.

Så enheden af ​​systemet med underjordisk ingeniørkommunikation er det næste trin i byggearbejdet under opførelsen af ​​huset.

Inden arbejdet med nulcyklusen startes - grundlæggelse, udgravning og udgravningsarbejde, er det nødvendigt at forudse forskellige organisatoriske ordninger til forberedelse og lægning af ingeniørkommunikation. Dette skal gøres, hvis du ikke ønsker at adskille et eksisterende fundament.

Det skal bemærkes, at lægning og installation af ingeniørkommunikation er et af de dyreste værker på dit byggeplads. Den nuværende situation i konstruktionen er sådan, at ledningen af ​​elektricitet, vand og gas til stedet er forsynet med et stort bureaukratisk bureaukrati og bureaukrati med alle de følgevirkninger heraf.

Så vær forberedt på, at du vil have en lang tur i forskellige tilfælde. Og det kræver meget tid, meget tålmodighed og betydelige materielle udgifter. Men her kommer du ikke til hvor som helst. Det er trods alt et vanskeligt, men nødvendigt skridt.

Strømforsyning.

Den vitale kommunikation, uden hvilken det er umuligt at forestille sig et moderne hus, omfatter el, spildevand, vandforsyning og varmeforsyning.

Først og fremmest er det nødvendigt at tage sig af at levere elektricitet til et hus under opførelse.

Før du går i gang med fundamentet, er det nødvendigt at løse alle forbindelsesproblemer med den lokale strømforsyningsorganisation. Det drejer sig om forskellige typer dokumenter, såsom godkendelser, tildeling af kapacitet, betaling. Disse er alle dyre og ret langsigtede foranstaltninger, der kan og bør løses længe før opførelsen af ​​huset (i et år eller to, hvis det er muligt). Og først efter det kan du gå videre til konstruktionen.

Hvis der allerede er en strømlinje nær dit websted, forenkler dette tingene lidt. Du skal kontakte den regionale strømforsyningsorganisation - RES for at få tilladelse til at forbinde elektricitet. Der bestemmer du strømgrænsen, og du får de tekniske betingelser for tilslutning til elnettet. At føre elektricitet til et nyt websted er en temmelig lang og kostbar procedure.

Elmangel er almindeligt. I denne henseende distribuerer eller foreslår RES, opførelsen af ​​transformatorstationer og aflejring af forsyningskabel til kunder. For en privat erhvervsdrivende er dette en temmelig dyr begivenhed, og han alene kan som regel ikke gøre det. I dette tilfælde er den bedste løsning at forene med naboer, der har de samme opgaver. Og så er alt dette arbejde på ledningsføringen af ​​elektricitet ikke så meget ramt lommen. Således vil du lede det elektriske netværk i flere sektioner på én gang.

For at være i god tid før byggesætningen er det bedre at starte alt dette arbejde med elforsyning umiddelbart efter køb af et grundareal.

Vandforsyning.

Og så, efter at have bragt elektricitet, kan du fortsætte med andre typer arbejde. Men for arbejde har du brug for mindst vand. Ikke kun til konstruktion, men også til senere liv.

Vand kan opnås på tre måder.

Den første, den nemmeste og billigste er at forbinde til de eksisterende vandforsyningskommunikation. Men som regel, hvis denne afstand er flere hundrede meter, så er det også en dyr fornøjelse og ikke altid muligt.

Den anden vej er en brønd. Brønden rummer, ringe sættes, pumpen falder og vand fra underjordiske kilder pumpes. Men det er ikke altid muligt at bruge det, fordi vandhallen hvor der er drikkevand er dybt, og det er ret vanskeligt at nå dem.

Så er den tredje vej brønden. Det udføres efter geodetiske undersøgelser ved hjælp af en borerig. Der laves et hul, røret sænkes til niveauet for en vandfugl, der er egnet til at drikke, og vandet leveres til toppen ved hjælp af en elektrisk pumpe. Men det er også et dyrt mål, da måleren af ​​en dyb brønd koster meget, og dens dybde kan variere fra 20 til 150 meter.

Og derfor samarbejder de nabobyggede byggepladser som regel og dykker dybt ind i en pool. Dette er den mest rentable og egnede måde at levere et hjem eller en hel kompleks af huse med godt drikke kunstigt vand.

Der er installeret en pumpestation ved hvert hus, vandfilter er installeret i overensstemmelse med og afhængig af vandets sammensætning og de salte og mineraler, der er til stede i den. For at gøre dette skal du give vandet til laboratoriet for at bestemme dets kemiske sammensætning. Og på baggrund heraf vil specialiserede organisationer, som er direkte involveret i vandrensning, rådgive egnede rengøringsfiltre og pumpestationer. Om dette i mere detaljer kan du læse her.

1. Når der er et netværk af centraliseret vandforsyning, er det nødvendigt at kontakte vandforsyningens organisation på bopælsstedet med en ansøgning om udstedelse af tekniske specifikationer for tilslutning til vandforsyningsnettet. Det er sagt, den nemmeste løsning.

2. Hvis der ikke findes noget sådant vandnet, skal du finde andre vandforsyningskilder.

Du kan bygge en brønd, forudsat at grundvandsniveauet er over 20 meter. Samtidig skal vandkvaliteten opfylde hygiejnekrav til drikkevand. Som du forstår, er dette den mest overkommelige og billigste måde at få drikkevand på. Men der er nogle ulemper. Det vigtigste er, at det er yderst sjældent at finde vand af passende kvalitet på en sådan dybde. Og dette er en kendsgerning.

Og hvis grundvandet ligger på en stor dybde, skal du ringe geologisk udforskning til stedet for at bore en dyb brønd og få vand. Dette system er dyrere end en brønd, men vandkvaliteten er konsekvent højere.

Hvis du vil bruge det producerede vand til mad, skal du nødvendigvis analysere det og få godkendelse i de relevante tilfælde.

Kloakering.

Så er dit hus allerede forsynet med el og vand. Der er endnu et problem - det anvendte vand skal fjernes og bortskaffes et sted.

Der er tre typer spildevand:

Kloakker.

Dette er den nemmeste, mest billige og velkendte metode. For at konstruere en sådan grop er det nødvendigt at grave det, lave en mursten eller betonbase og forsegle væggene.

Periodisk skal sumpen rengøres, hvilket skaber visse vanskeligheder. Der vil også være en ubehagelig lugt, der er ubehageligt med forstæder konstruktion.

Den næste type er septiktanke.

De er for nylig blevet meget populære og bruges til spildevandsbehandling. Septiktanke er en række forseglede skibe, der er begravet i jorden, hvor spildevandskaskade fra en tank til en anden. I hver tank afsættes partikler med forskellig densitet og størrelse.

Som et resultat strømmer vand ud af den sidste tank til de såkaldte dræningsfelter, der allerede er praktisk taget fri for skadelige urenheder. Disse dræningsbaner er lavet af mursten og sand. Der filtreres alt det resterende vand, den såkaldte "naturlige filtrering" forekommer, dvs. den passerer gennem sandet og dræningslaget og kommer næsten ren ud.

Disse filterdrænefelter med en vis frekvens - en gang hvert 3-5 år skal sættes. Et andet træk ved dette system er, at de containere, der går i jorden, også skal rengøres med jævne mellemrum - 1-2 gange om året.

Det tredje system, der er mest effektivt, er den biologiske behandlingsstation.

Dette er den såkaldte aerob behandling af spildevand. Alle byfornyelsesanlæg er baseret på dette princip, da det er mest effektivt. Disse stationer er simpelthen meget mindre med hensyn til deres egenskaber og dimensioner, der passer til et enkelt hus eller et system af hytter. De har bare et andet formål og kapacitet.

Hvad er denne station? Dette er en lufttæt beholder med dimensioner på 1 m ved 1 m og en dybde på 1 til 3 meter, som er begravet i jorden. Der er indsat flere kompressorer, som tvinger luft ind i beholderen og tillader bakterier at udvikle sig. I løbet af deres livsvigtige aktivitet spiser disse mikrober madrester og fedtaflejringer.

Alt, der går ind i spildevandet, genbruges og der opnås en lille mængde slam, der senere kan bruges som gødning. Med denne rengøring anses det at vand er renset med 98%. Dette vand er ikke ønskeligt at drikke, men du kan vandre uden problemer.

Alle disse systemer har SES certifikater. Det menes, at de er den mest rentable, miljømæssigt tilgængelige for at leve, rene og ikke forårsage skade på det naturlige miljø.

Hvis man sammenligner de tre systemer direkte, kan man sige, at alle har deres fordele og ulemper. Hvad angår de sidste to, kræver det biologiske rensningssystem i modsætning til septiksystemet, at el skal tilsluttes til tilslutning af kompressorer og en pumpe.

Og hvis stationens strømforsyning stoppes i mere end to dage, så vil alle bakterierne i den dø. Men jeg tror, ​​at det i vores tid ikke er et stort problem, og det er muligt at opnå uafbrudt strømforsyning til rensningsanlægget.

Lad os opsummere.

Hvis der ikke er noget centralt spildevandsanlæg ud for dit landområde, skal du bygge et lokalt kloaksystem.

1. Den enkleste er sumpen. Billige i konstruktion, men ikke hygiejnisk og kræver konstant rengøring, da den er fyldt.

2. Den anden type kloaksystem er en septiktank. Det er økonomisk, effektivt og hygiejnisk, men kræver igen regelmæssig rengøring 1-2 gange om året.

3. Det tredje system er lokale behandlingsanlæg. Dette er en biologisk aerob behandling af spildevand. Dette er den mest avancerede teknologi til dato, såvel som miljøvenlig, men også ret dyr.

Pipeline.

Rørledning under fundamentet

For at udfylde fundamentet skal du først lægge el, vand og spildevand. Disse alle meddelelser skal indtastes og lægges. Og så kan du bygge et fundament.

Den første mulighed. Rørledningen til vandforsyning, kloakrør skal lægges lavere end dybden af ​​jordfrysning i området. På en dybde på 1,5 meter er der lavet en grøft og et kloakrør lægges under en skråning.

Den anden mulighed. En kommunikationsenhed er nu mulig til en dybde på ikke 1,5 meter, men 0,8-1 meter. Men så er det nødvendigt at lægge specielle elektriske kabler, som varmeledninger og forhindre vand i frysning ved lave temperaturer. Dette gælder især for rør til vandforsyning.

Vandforsyningsrør og kloaksystem skal lægges før fundamentet er installeret. Alt dette skal lægges under niveauet af frysning af jorden eller isoleres i overensstemmelse hermed.

Hvis du ikke udfører disse værker før du installerer fundamentet, så skal det til delingen af ​​rørene delvist demonteres. Og dette er fyldt med konsekvenser: Grundlæggelsen af ​​fundamentet, som vil føre til den efterfølgende deformation af væggene og forskellige forvrængninger.

Varmeforsyning.

Og at færdiggøre emnet for kommunikation er det nødvendigt at sige om opvarmning. I vores zone uden det er det umuligt at forestille sig noget hus eller sommerhus. I små land huse sætte komfur opvarmning. Dette er den mest rentable, billige og enkle type opvarmning. Men det er ikke altid praktisk at opvarme et stort landhus med sådan opvarmning eller bare et hus. Det er det 21. århundrede på gaden, og folk ønsker at leve i komfort, ikke generer om opvarmning af deres hjem. Ingen vil smelte ovnen to gange om dagen og kun gøre det for at opvarme huset.

Naturligvis er der moderne varmesystemer - vand, elektrisk, kombineret, som kan fungere i automatisk tilstand uden minimal menneskelig deltagelse. Det er nok at indstille de nødvendige parametre for temperaturregimet og foretage overvågning.

Huset kan opvarmes med el, gas, flydende eller fast brændstof. Elektricitet til opvarmning af huset er det nemmeste, efter min mening, men det er meget dyrt. Men at kombinere det med andre typer brændstof er muligt og endda nødvendigt, hvis du har en natret reduceret sats for elforbrug.

Vandopvarmning. Det kræver en kedel at opvarme kølemidlet (normalt vand). Kedler er af tre typer: gas, flydende eller fast brændsel og elektrisk.

Gaskedler er de mest økonomiske og mest acceptable i øjeblikket på grund af deres effektivitet, manglen på menneskelige faktorer, dvs. - kedlen virker automatisk. De opsummerede gassen, startede kedlen, justerede temperaturen, og så kører automationen allerede uden din deltagelse. Gas kedler har normalt to kredsløb: opvarmning og varmtvand kredsløb.

En stor og alvorlig ulempe ved dette system er tilgængeligheden af ​​et nødvendigvis aftalt projekt og forbindelse. Og selvfølgelig er der en gasledning i dit område? Hvis ja, så skal du arbejde hårdt og forbinde gassen til opvarmning af huset. I øjeblikket er det den mest effektive og billigste form for opvarmning.

Hvis der ikke er gas, skal du bruge andre typer brændstof - flydende eller fast.

Den flydende brændstof kedel har også sine fordele. Det vigtigste er, at denne type opvarmning er autonom. Forbereder brændstof i begyndelsen af ​​sæsonen og fylder det i en tank, kan du ikke være bange for, at du vil blive efterladt uden varme i hele opvarmningsperioden. At have en fuld kapacitet af flydende brændsel kan ikke være bange for eksterne menneskeskabte og naturkatastrofer. Dette er en af ​​sine store fordele. Men der er også ulemper. Dette er den høje pris for sådant brændstof. Der er ingen steder at gå.

Faste brændsels kedler er også meget almindelige i mange hjem. De kan bruge brænde, kul og de såkaldte pellets. Pellets er granulater, der er fremstillet af affaldet i skovindustrien: chips, malet bark af træer, knuder. De har meget høj effektivitet, de brænder godt og giver en høj temperatur. Ulempen ved dette system er anordningen af ​​bunkeren og dens konstante påfyldning med pellets. Det er uønsket at holde dem i store mængder, da dette materiale er hygroskopisk, bliver det meget fugtigt og derved reducerer dets effektivitet. Det er også den billigste type brændstof i dag. Men udstyret til pelletskedlen er dyrere end en væske- eller gaskedel.

Hvis du skal udføre arbejde på varmeforsyningen derhjemme, bør du vide, at der er sådanne former for opvarmning:

- ovn.

Dette er en traditionelt dokumenteret type opvarmning. Det er overkommeligt og relativt billigt. Men i hans arbejde kræves en persons umiddelbare og permanente tilstedeværelse;

- elvarme - det enkleste at installere, men ret dyrt at betjene på grund af de høje omkostninger ved elektricitet

- opvarmning med gasdrevne varmegeneratorer Dette er den billigste form for opvarmning. Desværre bliver der ikke transporteret gas overalt.

Normalt kombinerer i huse flere typer opvarmning.

Så vi fik kendskab til de nødvendige arrangementer for tilrettelæggelse af ingeniørkommunikation. Derfor kaldes de teknik, fordi de har brug for tekniske tanker og viden. Læg ingeniørkommunikation i huset, hvis folk forstår dette.

Når du planlægger og arrangerer kommunikation, skal du huske på, at dette er et ansvarligt og meget alvorligt spørgsmål. Mange mennesker tror, ​​at de kan gøre alt selv og uden at ty til specialister.

Vær forsigtig og betro denne forretning til fagfolk.

Enhedsteknikkommunikation i huset, processen er lang, kostbar og kræver deltagelse af professionelle fagfolk fra forskellige ingeniørtjenester.

Kommunikation omfatter:

1. Strømforsyning med tilslutning af allerede eksisterende eller lægning af nye elnet

2. Vandforsyning med en binding til det centrale netværk eller ved at grave en brønd eller bore en brønd i vandet;

3. Spildevandsledninger involverer tilslutning til centraliserede netværk eller opførelse af autonome septiktanke, lokalt spildevandsrensningsanlæg eller cesspools;

4. Opvarmning af fremtidens hus kan være ovn, elektrisk, gas, fast eller flydende brændstof.

Alle tekniske kommunikation hjemme kræver godkendelse fra de relevante tilsynsmyndigheder. Efter tilrettelæggelsen af ​​teknisk support kan du begynde at lægge fundamentet. En fremtidig artikel vil blive afsat til dette.

Vær opmærksom: Jeg vil gerne understrege et gratis video kursus om installation af ingeniørkommunikation med dine egne hænder:

"Hvordan undgår man fejl i installation af varme, vandforsyning og kloaksystemer i dit hjem?"

Forfatter Dmitry Shumakov, er en professionel inden for hans område. Læs og jeg er sikker på at du vil kunne lide kurset. Her er linket.

Som altid venter jeg på dine kommentarer om dette emne. Hvis du har noget at sige, så er du velkommen.

Hvordan man foretager kommunikation i et privat hus

I de seneste år er løbet for de billigste priser på ejendomsmarkedet eskaleret. Købere, for at spare penge, begyndte at vælge websteder uden tilsluttet kommunikation. Hvad er det fyldt med? Og hvad skal du være klar til, hvis du planlægger at købe (eller købe) sådan et plot? Vi analyserer yderligere i denne artikel.

Lys tilslutningspris

I vores tid er livet ikke behageligt uden grundlæggende ting: varme, elektricitet, vand. Med nogle funktioner i det fremtidige hjem kan f.eks. Spildevand reduceres ved at opbygge en septiktank og andre autonome enheder, der kan ekstraheres vand fra brønden (hvis grundvandet tillader selvfølgelig), kan du faktisk forbinde tv via en parabol, og internettet kan være mobil. Men kun alt dette giver ikke mening uden strøm, du skal alligevel være forberedt på disse udgifter.

Det er muligt at forbinde en privat husstand til elektriske netværk, når konstruktionen finder sted eller efter det. Boligejere kompilere og indsende en ansøgning med en lokal organisation, der beskæftiger sig med forbindelsen til elnettet, hvor deres ejendom er placeret. Ansøgningen skal vedlægges fotokopier af dokumenter, der er certificeret af notarens kontor:

 1. Statsakt, der godkender retten til at eje et tomt og et hus
 2. Pass med TIN kode;
 3. En plan med en skala, hvor den er foreskrevet, hvor elnettet skal placeres, hvor meget elektricitet vil blive forbrugt.

Omkostningerne ved at forbinde elektricitet består af teknologiske omkostninger, prisen på elektrisk udstyr og omkostningerne ved at levere elektricitet til en husstand. Samlet set vil alt dette koste ejeren mindst 150 tusind rubler. Prisen afhænger af boligejerens evne til at forhandle med alle de tjenester, der er involveret i elnet.

Reglerne der regulerer den teknologiske forbindelse til elektriske netværk, stavede ud omkostningerne ved at levere elektricitet til objektet. Når strømmen er under 15 kW til tilslutning, vil ledningerne kun være 550 rubler. Samtidig mellem den elektriske indgang og huset skal være kun en halv meter afstand. Hvis parametrene er højere, stiger omkostningerne. Desuden skal du betale for installationen af ​​det købte færdige tavle, elkablet og elektrikerens service.

Omtrentlige godkendelsesgebyrer for tilslutning af el:

 • Indsendelse af dokumentation til netvirksomheden (uden acceleration) - fra 5.000 rubler.
 • Udformning af et forenklet elektrisk kredsløb - fra 5.000 rubler.
 • Koordinering i forskellige tilfælde - fra 10.000 rubler.
 • Udarbejdelse af et elektrisk projekt (uden koordinering) - 5.000 rubler.
 • Det elektriske projekt med koordinering i forskellige tilfælde - fra 15.000 gnid.
 • Udarbejdelse af aftale med RES, koordinering mv - fra 40.000 rubler.
 • Hvis en person ulovligt forbinder, og derefter vil legalisere forbindelsen - 80.000 rubler.
 • Installation af udstyr - fra 25.000 rubler.
 • Arbejde med skøn - fra 3000 rubler.

Hvor meget koster vandforsyningen?

For det første skal ejeren udvikle og blive enige om et vandforsyningsprojekt. Selv på dette stadium skal ejeren af ​​ejendommen betale fra 3 til 5 tusinde rubler. Dokumentation kan være endnu dyrere, da der er en prisstigning fra tid til anden.

Derefter skal du sikre dig, at det var tilladt at gå ned i VVS-systemet (hvis det er tilfældet). Omkostningerne er også individuelle. Mængden af ​​tie-in vil koste omkring 5.000 rubler. Efter at have fået tilladelsen, skal arbejdet koordineres med gas-, el-, telefonorganisationer, der leverer deres tjenester. Hver specialist skal betale fra 500 rubler til 2-3 tusind.

På et senere tidspunkt er det nødvendigt at købe rør, installation og forskellige dele, der kræves til VVS-systemet. Ca. til dette formål bør du have omkring 60-65 tusind rubler.

Husejeren skal blandt andet betale for ydelser fra en specialist, der vil udføre VVS. Der er ingen streng pris for tjenester. De er påvirket af en række faktorer, lige fra arbejdsgraden til arbejdet til den afstand, der adskiller husstanden og det vigtigste vandforsyningssystem.

Hvis en udlejer ønsker at bore en brønd i sit plot, så skal han betale for hver meter at være omkring 1,5-2 tusind rubler. Generelt skal du betale for 100 tusind rubler for at få det godt med kunstvand.

Så hvis der er vandforsyning i landsbyen, vil de samlede omkostninger ved forbindelse til netværket være mindst 80 tusind rubler. Hvis det er planlagt at bore en artesisk brønd på stedet, så er alt i dette tilfælde individuelt: det kan koste 200 tusind og en million rubler!

Spildevand pris

I de senere år bruger forbedring af forstæder bosættelser spildevandssystemer. Hvis du har brug for en kloak, kan du løse problemet på flere måder:

 • ty til et profilfirma
 • ansætte en blikkenslager specialist, der arbejder for sig selv;
 • selvinstallation.

Omkostningerne ved installation af et kloaksystem består af en række komponenter:

 1. Udviklet projektdokumentation.
 2. Antallet af etager tages i betragtning (hvis der er flere etager, stiger beløbet betydeligt);
 3. Se, hvor mange punkter der er forbundet med kloakken. De forbinder badeværelser, dræn, pools, boblebade, toiletskåle mv.

Hvis kloaksystemet i en 1-etagers bygning har et toilet, to dræn og et brusebad, vil der blive brugt fra 60 til 65 tusind rubler på det.

Det er bedre at kontakte specialiserede tjenester til projektgennemførelse. Installationen vil blive gennemført af mastere i en kort periode. Derudover vil de blive garanteret kvalitetsarbejde. Med selvforbindende autonome kloaksystem er der betydelige besparelser i kontanter, men i dette tilfælde er kvaliteten ikke garanteret.

Du kan løse problemet med at installere et kloaksystem ved at installere storm kloakker med dræning. Men hvor meget koster et sådant system ikke utvetydigt. I beregningerne opbevares arkivets stenegenskaber, værdien og omfanget af arbejdet. Denne mulighed koster omkring 500 tusind rubler.

Hvis der er et centralt spildevandsanlæg i landsbyen, vil der også være behov for penge til sammenkobling. I dette tilfælde er prisen fastsat af administrationen. Priserne til sidepanelet kan koste hundredtusindvis af rubler.

Omkostninger til gasforsyning

Den bedste mulighed for opvarmning af huse er gas. Sammenlignet med elvarme kan besparelserne på betaling om vinteren nå flere gange.

Tilstedeværelsen af ​​forgasning af stedet har mange fordele:

 • det er muligt at betjene gasudstyret i lang tid;
 • ingen forbrændingsprodukter
 • affald ophobes ikke;
 • økonomisk fordelagtig pris end elektriske netværk;
 • miljøvenlighed og sikkerhed, hvis visse regler følges under driften
 • opvarmning, komfur, gas kolonne og andre apparater er forbundet til gasen.

Bær gas til stedet koster fra 150.000 rubler. Men det er kun begyndelsen. Omkostningerne ved gasforsyningen påvirkes af en række forskellige faktorer.

Hvad påvirker omkostningerne ved tilslutning til gas:

 1. Rekonstruktion af gassystemer. Hvis det er nødvendigt at udføre yderligere gaskapacitet til stedet, bliver mængden af ​​gasforsyningsomkostninger stort set stor.
 2. Med hvilken kraft gør gassen inden for gasledningens systemer og rør. Hvis der mangler gastryk, er det nødvendigt at installere yderligere stationer eller slække gasledningen igen. Alle disse værker betales af ansøgeren. Omkostningerne varierer fra 500 tusind til 1 million rubler.
 3. Hvor meget gasledning kan passere gas. Objekter er fodret med 63 mm eller 100 mm rør. Om nødvendigt udskiftes hele stykker gasledninger. Alt dette øger betydeligt de anvendte penge.
 4. Hvor langt er genstanden fra gasrøret. Hvis røret passerer i nærheden af ​​stedet, reduceres mængden af ​​penge.
 5. Hvor dybt er gasnetværket. Hvis jorden er stenet, så til lægning af rør skal bruge mere teknisk avanceret udstyr.
 6. Hvilket gasvolumen er nødvendigt. Hvis gasrøret kun er tilsluttet ovnen, vil forbindelsen kræve mindre økonomiske midler end ved tilslutning af gassøjlen og andet udstyr til systemet. Med en stigning i gasforbruget stiger prisen betydeligt.
 7. Afhængig af infrastrukturens nyhed. Jo nyere infrastrukturen er, desto mindre økonomiske ressourcer vil blive brugt.
 8. Hvilke materialer blev rørene lavet af?

Konklusion: For at forbedre dit websted og dit hus skal du holde renseanlæg og kommunikationssystemer. Det er nødvendigt at starte installationsprocessen efter dokumentationsprocessen og aftaler med forskellige organisationer.

Tip: Hvis du ikke har købt et tomt uden kommunikation, skal du tælle og afveje fordele og ulemper, før du gør det. Hvor mange flere penge kan der være brug for? Er det virkelig muligt at gemme? Måske er det fornuftigt at overveje en anden købsoption.

Hvis du allerede ejer et websted uden kommunikation, anbefaler vi dig at gøre alt efterhånden. Du kan ikke forstå uendeligheden. Hvis alle kommunikationssystemer og kloakker ikke kan udføres straks, skal dette gøres konsekvent. For det første holdes strømnettet, da de yderligere faser vil svejses, hvilket er umuligt uden elektricitet. I næste fase skal der bruges vand med spildevand, og alt skal færdiggøres ved forgasning af ejendommen.

Kan du lide artiklen?

Deltag i vores VK-fællesskab. Her overvejer vi spørgsmålene om privat byggeri og fast ejendom.

Lægge kommunikation i et privat hus

Lægge kommunikation til et privat hjem

Professionelt råd fra specialister.

Meget ofte udføres boring og udvikling af brønden på nye, endnu ikke udrustede områder. Ofte er der i sådanne tilfælde installeret en caisson, en pumpe og et automationskit. For at kunne bruge vand - installer en vandhaner.

Når opførelsen af ​​et hus, badhus eller anden struktur, der indebærer installation af vandpunkter i det, ophører - spørgsmålet om opførelsen af ​​eksterne vandforsynings- og kloaksystemer.

Regler for opførelse af kommunikation

Til spørgsmålet om lægning af kommunikation til et privat hus skal næres meget nøje. Her skal du tage højde for, hvordan og på hvilket tidspunkt de vil blive brugt. Hvis operationen kun forekommer sæsonmæssigt, er det ikke muligt at pakke dybden i perioden fra forår til efterår. Hvis det er planlagt året rundt drift af vandforsyningssystemet. Denne dybde bør være under jorden frysning.

Vi udfører arbejde med design og installation af eksterne netværk af vandforsyning og kloaksystemer på de steder, der overholder alle krav og standarder.

Arbejdsordenen og hvad de omfatter er:

 1. Inspektion af stedet og muligheden for at indtaste hydraulisk kommunikation i bygningen.
 2. Udgravning, foto 1.
 3. Lægning af hydraulikkommunikation, foto 2.
 4. Tilrettelæggelse af adgang til konstruktion og kaisson, foto 3 og 4.
 5. Tilslutning til vandsystemet.
 6. Kontrol af systemets tæthed under tryk for lækager og tårer, foto 5.
 7. Udfyldning i jord.

Krav til lægning af kommunikation

 1. Dybden af ​​grøften skal være mindst 1,6 meter (hvis driften af ​​systemet bliver året rundt).
 2. Bredde - ikke mindre end 0,4-0,5 meter.
 3. Hydraulikledningen må ikke have pauser og forbindelser i jorden.

I løbet af arbejdet kan der opstå yderligere udgifter:

 1. Det høje niveau af grundvand, som komplicerer implementeringen af ​​jordarbejder.
 2. Derudover kan et varmekabel installeres ved rørindløbet. Varmekablet er normalt monteret på en lodret sektion, hvor røret strækker sig fra en dybde på 1,6 meter og går ind i konstruktionen.
 3. Hvis bygningen har en kælder eller et fundament med en dybde på mere end 1,6 meter, er det nødvendigt at foretage en punktering for at komme ind i rørene.

Under alle omstændigheder er lægning af hydraulisk kommunikation til huset en meget vigtig opgave. Det afhænger af komfort og jævn drift af alt udstyr generelt.

Når der lægges kommunikation af specialister fra vores virksomhed "Water-Comfort", får kunden garanti for alt det udførte arbejde og de anvendte materialer.

Foretag en forespørgsel på webstedet, vi kontakter dig straks og besvarer alle dine spørgsmål.

Lægning af ingeniørkommunikation til huset

Hvordan man kompetent udfører lægning af forskellige kommunikationer (vand, spildevand, el, gas) i et privat hus? Tips fra denne artikel hjælper dig med dette.

Det er svært at forestille sig en moderne persons bolig uden sådanne ting som rindende vand, gas og elektricitet. Uden dem er det normale liv umuligt. Højkvalitetsarbejde med at lægge kommunikation til huset er et meget vigtigt stadium i hele byggeprocessen. Ved konstruktion af fundamentet skal du sørge for at give et sted til indrejse og afslutning af forskellige tekniske kommunikationer.

Hovedtyperne af ingeniørkommunikation er:

Hvert af de anførte tekniske systemer har sine egne egenskaber under installation og installation.

Vandforsyning derhjemme kan være af to typer: centraliseret og privat. Med centralt vand leveres fra en fælles samler og udledes til huset. Med egen vandforsyning skal husets ejer have en kilde, hvorfra det er muligt at tage vand - en brønd eller en brønd. Både med egen og med almindelig vandforsyning til huset er det nødvendigt at sætte rør til vandforsyning.

Tidligere blev metalrør anvendt til VVS. Nu er deres brug praktisk taget opgivet. Dybest set er vandforsyningen lavet af polymerrør - polyethylen, polypropylen, polyvinylchlorid, metalplast. Det mest populære og billigt - rør lavet af lavtrykspolyethylen. Et stort antal nyttige egenskaber, tilgængelighed og nem installation, pris - de faktorer, der gjorde polyethylenrøret så populære.

Ved installation af VVS, skal røret lægges så langt som muligt under dybden af ​​jordfrysning - 1-1,2 meter. Hvis dette ikke er muligt, skal vandrørene isoleres med specielle materialer. Bunden af ​​grøften skal være glat uden store støt og grober. Drejninger skal udføres glat og ikke i ret vinkel.

Før du lægger røret i bunden af ​​grøften er det nødvendigt at fylde et lag af sand - 5-15 cm tykt. Et polyethylenvandrør lægges på dette lag. Efter at have lagt røret, er det nødvendigt at fylde 10-25 cm med et lag sigtet jord. På steder, hvor der er betydelige belastninger (bilrejse, tung trafik), skal en række mursten lægges over røret og skytten skal være helt dækket. Efter et stykke tid, når landet afregner, kan du tilføje jord for at udjævne plottet.

For at udføre forgasningen af ​​huset kan kun arbejdere certificeres i særlige uddannelsesinstitutioner. Et firma, der udfører forgasningsarbejder, skal have en passende gastjeneste tilladelse.

Grundlæggende er gasrørene i jorden også lavet af polyethylen. Derfor er kravene til deres installation ens. Også, når der lægges et gasrør i jorden, skal der lægges en elektrisk ledning oven på den. Dette er for at lette påvisning og reparation af gasrør i tilfælde af en ulykke.

Rør til gasforsyning, som løber udenfor på facaden af ​​huset - metal. Når du installerer dem, må du ikke glemme at forlade et hul, for yderligere installation af isoleringen af ​​huset. Rørene skal fastgøres fast til væggen med metalklemmer. Gasforsyningsrør skal males med to eller tre lag gulmaling. Udover det æstetiske, vil malingen udføre en beskyttende funktion - for at tjene som en korrosionsbeskyttelse for metalet.

Elektrisk tilslutning til huset udføres kun af energitjenestespecialister, der har tilladelse og tilladelse til at udføre disse værker. Strømkablet kan ledes gennem luften og i jorden. Ved installation af et elektrisk kabel under jorden er det vigtigt at beskytte det på steder med sandsynlige store belastninger med mursten. Det er nødvendigt at angive placeringen af ​​kablet med en specialplade.

Det er også meget bekvemt at komme ind i huset med fly ved hjælp af isolerede CIP-kabel. Se: Fordele ved SIP-kabler ved installation af ledninger.

For anlægget af kloakken overalt gælder plastrør. Stigerøret og røret fra toilettet - et rør med en diameter på 110 mm. Fra alle andre VVS-inventar kan du køre et rør med en diameter på 50 mm. Ved installation af kloaksystemet er det nødvendigt, hvis det er muligt, at undgå at dreje i en ret vinkel. Normal stigning til kloakrør - 3 cm pr. Lineær måler.

Indendørs skal rør til spildevand være godt fastgjort til vægge og gulve ved hjælp af specielle klemmer. Når der lægges rør i jorden - vække bunden af ​​grøften med sand og læg mursten over røret. Du kan også opvarme spildevandet, selv om der ikke er noget særligt behov for dette - med et korrekt fremstillet system vil røret til dræning i jorden blive tørt og ikke fryses. For mere information om dette, se her: Funktioner ved at lægge ekstern og intern spildevand.

Højkvalitetsydelse af arbejdet med lægning af ingeniørkommunikation er nøglen til deres fremragende arbejde og lang levetid. Med jævne mellemrum skal du kontrollere alle tekniske systemer og gøre forebyggende reparationer.

Sådan oprettes
komfort i huset
gør det selv

Lægning og enhedsteknisk kommunikation i et hus under opførelse

17. maj 2014 / Awtor: Purich Valery

Hej, kære venner.

Vores emne i dagens artikel er ingeniørkommunikation i huset.

Du bygger et hus. Efter at have besøgt arkitekten og valgt et projekt. og talte også med geologer, du kan begynde at bygge et hus. Og det er på tide for dig at tage sig af et så vigtigt stadium som enheden af ​​ingeniørkommunikation. som du skal bruge i et nyt hjem. Disse er strømforsyning, ventilation, opvarmning, gasforsyning, vandforsyning, kloakering mv.

Selv i fase med projektvalg er det værd at engagere sig i et omfattende projekt af ingeniørkommunikation. Et sådant projekt bør udføres af organisationer, som har passende adgang til denne type aktivitet. Projektet skal aftales med alle interesserede organisationer og ikke krænke normerne og kravene i lokal lovgivning.

Hvis du ikke gør denne form for arbejde, skal du hele tiden genopbygge og lave noget i færd med at opbygge et hus for at bringe alle ingeniørkommunikation i huset til overholdelse. Og det er fyldt med økonomiske tab og tab af tid.

Det er nødvendigt at begynde med dem, fordi kommunikation er afgørende for dit fremtidige hjem.

Uden dem vil du ikke kunne skabe et behageligt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Og hvad der er vigtigt, blev rørledningssystemet fra næsten alle ingeniorkommunikationer oprindeligt lagt til det fremtidige fundament, selv før konstruktionen begyndte.

Så enheden af ​​systemet med underjordisk ingeniørkommunikation er det næste trin i byggearbejdet under opførelsen af ​​huset.

Inden arbejdet med nulcyklusen startes - grundlæggelse, udgravning og udgravningsarbejde, er det nødvendigt at forudse forskellige organisatoriske ordninger til forberedelse og lægning af ingeniørkommunikation. Dette skal gøres, hvis du ikke ønsker at adskille et eksisterende fundament.

Det skal bemærkes, at lægning og installation af ingeniørkommunikation er et af de dyreste værker på dit byggeplads. Den nuværende situation i konstruktionen er sådan, at ledningen af ​​elektricitet, vand og gas til stedet er forsynet med et stort bureaukratisk bureaukrati og bureaukrati med alle de følgevirkninger heraf.

Så vær forberedt på, at du vil have en lang tur i forskellige tilfælde. Og det kræver meget tid, meget tålmodighed og betydelige materielle udgifter. Men her kommer du ikke til hvor som helst. Det er trods alt et vanskeligt, men nødvendigt skridt.

Den vitale kommunikation, uden hvilken det er umuligt at forestille sig et moderne hus, omfatter el, spildevand, vandforsyning og varmeforsyning.

Først og fremmest er det nødvendigt at tage sig af at levere elektricitet til et hus under opførelse.

Før du går i gang med fundamentet, er det nødvendigt at løse alle forbindelsesproblemer med den lokale strømforsyningsorganisation. Det drejer sig om forskellige typer dokumenter, såsom godkendelser, tildeling af kapacitet, betaling. Disse er alle dyre og ret langsigtede foranstaltninger, der kan og bør løses længe før opførelsen af ​​huset (i et år eller to, hvis det er muligt). Og først efter det kan du gå videre til konstruktionen.

Hvis der allerede er en strømlinje nær dit websted, forenkler dette tingene lidt. Du skal kontakte den regionale strømforsyningsorganisation - RES for at få tilladelse til at forbinde elektricitet. Der bestemmer du strømgrænsen, og du får de tekniske betingelser for tilslutning til elnettet. At føre elektricitet til et nyt websted er en temmelig lang og kostbar procedure.

Elmangel er almindeligt. I denne henseende distribuerer eller foreslår RES, opførelsen af ​​transformatorstationer og aflejring af forsyningskabel til kunder. For en privat erhvervsdrivende er dette en temmelig dyr begivenhed, og han alene kan som regel ikke gøre det. I dette tilfælde er den bedste løsning at forene med naboer, der har de samme opgaver. Og så er alt dette arbejde på ledningsføringen af ​​elektricitet ikke så meget ramt lommen. Således vil du lede det elektriske netværk i flere sektioner på én gang.

For at være i god tid før byggesætningen er det bedre at starte alt dette arbejde med elforsyning umiddelbart efter køb af et grundareal.

Og så, efter at have bragt elektricitet, kan du fortsætte med andre typer arbejde. Men for arbejde har du brug for mindst vand. Ikke kun til konstruktion, men også til senere liv.

Vand kan opnås på tre måder.

Den første. Det nemmeste og billigste er at forbinde til de eksisterende vandforsyningskommunikation. Men som regel, hvis denne afstand er flere hundrede meter, så er det også en dyr fornøjelse og ikke altid muligt.

Den anden vej er en brønd. Brønden rummer, ringe sættes, pumpen falder og vand fra underjordiske kilder pumpes. Men det er ikke altid muligt at bruge det, fordi vandhallen hvor der er drikkevand er dybt, og det er ret vanskeligt at nå dem.

Så er den tredje vej brønden. Det udføres efter geodetiske undersøgelser ved hjælp af en borerig. Der laves et hul, røret sænkes til niveauet for en vandfugl, der er egnet til at drikke, og vandet leveres til toppen ved hjælp af en elektrisk pumpe. Men det er også et dyrt mål, da måleren af ​​en dyb brønd koster meget, og dens dybde kan variere fra 20 til 150 meter.

Og derfor samarbejder de nabobyggede byggepladser som regel og dykker dybt ind i en pool. Dette er den mest rentable og egnede måde at levere et hjem eller en hel kompleks af huse med godt drikke kunstigt vand.

Der er installeret en pumpestation ved hvert hus, vandfilter er installeret i overensstemmelse med og afhængig af vandets sammensætning og de salte og mineraler, der er til stede i den. For at gøre dette skal du give vandet til laboratoriet for at bestemme dets kemiske sammensætning. Og på baggrund heraf vil specialiserede organisationer, som er direkte involveret i vandrensning, rådgive egnede rengøringsfiltre og pumpestationer. Om dette i mere detaljer kan du læse her.

1. Når der er et netværk af centraliseret vandforsyning, er det nødvendigt at kontakte vandforsyningens organisation på bopælsstedet med en ansøgning om udstedelse af tekniske specifikationer for tilslutning til vandforsyningsnettet. Det er sagt, den nemmeste løsning.

2. Hvis der ikke findes noget sådant vandnet, skal du finde andre vandforsyningskilder.

Du kan bygge en brønd, forudsat at grundvandsniveauet er over 20 meter. Samtidig skal vandkvaliteten opfylde hygiejnekrav til drikkevand. Som du forstår, er dette den mest overkommelige og billigste måde at få drikkevand på. Men der er nogle ulemper. Det vigtigste er, at det er yderst sjældent at finde vand af passende kvalitet på en sådan dybde. Og dette er en kendsgerning.

Og hvis grundvandet ligger på en stor dybde, skal du ringe geologisk udforskning til stedet for at bore en dyb brønd og få vand. Dette system er dyrere end en brønd, men vandkvaliteten er konsekvent højere.

Hvis du vil bruge det producerede vand til mad, skal du nødvendigvis analysere det og få godkendelse i de relevante tilfælde.

Så er dit hus allerede forsynet med el og vand. Der er endnu et problem - det anvendte vand skal fjernes og bortskaffes et sted.

Der er tre typer spildevand:

Dette er den nemmeste, mest billige og velkendte metode. For at konstruere en sådan grop er det nødvendigt at grave det, lave en mursten eller betonbase og forsegle væggene.

Periodisk skal sumpen rengøres, hvilket skaber visse vanskeligheder. Der vil også være en ubehagelig lugt, der er ubehageligt med forstæder konstruktion.

Den næste type er septiktanke.

De er for nylig blevet meget populære og bruges til spildevandsbehandling. Septiktanke er en række forseglede skibe, der er begravet i jorden, hvor spildevandskaskade fra en tank til en anden. I hver tank afsættes partikler med forskellig densitet og størrelse.

Som et resultat strømmer vand ud af den sidste tank til de såkaldte dræningsfelter, der allerede er praktisk taget fri for skadelige urenheder. Disse dræningsbaner er lavet af mursten og sand. Der filtreres alt det resterende vand, den såkaldte "naturlige filtrering" forekommer, dvs. den passerer gennem sandet og dræningslaget og kommer næsten ren ud.

Disse filterdrænefelter med en vis frekvens - en gang hvert 3-5 år skal sættes. Et andet træk ved dette system er, at de containere, der går i jorden, også skal rengøres med jævne mellemrum - 1-2 gange om året.

Det tredje system, der er mest effektivt, er den biologiske behandlingsstation.

Cesspool spildevand septiktank biologisk behandlingsstation

Dette er den såkaldte aerob behandling af spildevand. Alle byfornyelsesanlæg er baseret på dette princip, da det er mest effektivt. Disse stationer er simpelthen meget mindre med hensyn til deres egenskaber og dimensioner, der passer til et enkelt hus eller et system af hytter. De har bare et andet formål og kapacitet.

Hvad er denne station? Dette er en lufttæt beholder med dimensioner på 1 m ved 1 m og en dybde på 1 til 3 meter, som er begravet i jorden. Der er indsat flere kompressorer, som tvinger luft ind i beholderen og tillader bakterier at udvikle sig. I løbet af deres livsvigtige aktivitet spiser disse mikrober madrester og fedtaflejringer.

Alt, der går ind i spildevandet, genbruges og der opnås en lille mængde slam, der senere kan bruges som gødning. Med denne rengøring anses det at vand er renset med 98%. Dette vand er ikke ønskeligt at drikke, men du kan vandre uden problemer.

Alle disse systemer har SES certifikater. Det menes, at de er den mest rentable, miljømæssigt tilgængelige for at leve, rene og ikke forårsage skade på det naturlige miljø.

Hvis man sammenligner de tre systemer direkte, kan man sige, at alle har deres fordele og ulemper. Hvad angår de sidste to, kræver det biologiske rensningssystem i modsætning til septiksystemet, at el skal tilsluttes til tilslutning af kompressorer og en pumpe.

Og hvis stationens strømforsyning stoppes i mere end to dage, så vil alle bakterierne i den dø. Men jeg tror, ​​at det i vores tid ikke er et stort problem, og det er muligt at opnå uafbrudt strømforsyning til rensningsanlægget.

Lad os opsummere.

Hvis der ikke er noget centralt spildevandsanlæg ud for dit landområde, skal du bygge et lokalt kloaksystem.

1. Den enkleste er sumpen. Billige i konstruktion, men ikke hygiejnisk og kræver konstant rengøring, da den er fyldt.

2. Den anden type kloaksystem er en septiktank. Det er økonomisk, effektivt og hygiejnisk, men kræver igen regelmæssig rengøring 1-2 gange om året.

3. Det tredje system er lokale behandlingsanlæg. Dette er en biologisk aerob behandling af spildevand. Dette er den mest avancerede teknologi til dato, såvel som miljøvenlig, men også ret dyr.

Rørledning under fundamentet

For at udfylde fundamentet skal du først lægge el, vand og spildevand. Disse alle meddelelser skal indtastes og lægges. Og så kan du bygge et fundament.

Den første mulighed. Rørledningen til vandforsyning, kloakrør skal lægges lavere end dybden af ​​jordfrysning i området. På en dybde på 1,5 meter er der lavet en grøft og et kloakrør lægges under en skråning.

Den anden mulighed. En kommunikationsenhed er nu mulig til en dybde på ikke 1,5 meter, men 0,8-1 meter. Men så er det nødvendigt at lægge specielle elektriske kabler, som varmeledninger og forhindre vand i frysning ved lave temperaturer. Dette gælder især for rør til vandforsyning.

Vandforsyningsrør og kloaksystem skal lægges før fundamentet er installeret. Alt dette skal lægges under niveauet af frysning af jorden eller isoleres i overensstemmelse hermed.

Hvis du ikke udfører disse værker før du installerer fundamentet, så skal det til delingen af ​​rørene delvist demonteres. Og dette er fyldt med konsekvenser: Grundlæggelsen af ​​fundamentet, som vil føre til den efterfølgende deformation af væggene og forskellige forvrængninger.

Og at færdiggøre emnet for kommunikation er det nødvendigt at sige om opvarmning. I vores zone uden det er det umuligt at forestille sig noget hus eller sommerhus. I små land huse sætte komfur opvarmning. Dette er den mest rentable, billige og enkle type opvarmning. Men det er ikke altid praktisk at opvarme et stort landhus med sådan opvarmning eller bare et hus. Det er det 21. århundrede på gaden, og folk ønsker at leve i komfort, ikke generer om opvarmning af deres hjem. Ingen vil smelte ovnen to gange om dagen og kun gøre det for at opvarme huset.

Naturligvis er der moderne varmesystemer - vand, elektrisk, kombineret, som kan fungere i automatisk tilstand uden minimal menneskelig deltagelse. Det er nok at indstille de nødvendige parametre for temperaturregimet og foretage overvågning.

Huset kan opvarmes med el. gas, flydende eller fast brændsel. Elektricitet til opvarmning af huset er det nemmeste, efter min mening, men det er meget dyrt. Men at kombinere det med andre typer brændstof er muligt og endda nødvendigt, hvis du har en natret reduceret sats for elforbrug.

Vandopvarmning. Det kræver en kedel at opvarme kølemidlet (normalt vand). Kedler er af tre typer: gas, flydende eller fast brændsel og elektrisk.

Gaskedler er de mest økonomiske og mest acceptable i øjeblikket på grund af deres effektivitet, manglen på menneskelige faktorer, dvs. - kedlen virker automatisk. De opsummerede gassen, startede kedlen, justerede temperaturen, og så kører automationen allerede uden din deltagelse. Gas kedler har normalt to kredsløb: opvarmning og varmtvand kredsløb.

En stor og alvorlig ulempe ved dette system er tilgængeligheden af ​​et nødvendigvis aftalt projekt og forbindelse. Og selvfølgelig er der en gasledning i dit område? Hvis ja, så skal du arbejde hårdt og forbinde gassen til opvarmning af huset. I øjeblikket er det den mest effektive og billigste form for opvarmning.

Hvis der ikke er gas, skal du bruge andre typer brændstof - flydende eller fast.

Den flydende brændstof kedel har også sine fordele. Det vigtigste er, at denne type opvarmning er autonom. Forbereder brændstof i begyndelsen af ​​sæsonen og fylder det i en tank, kan du ikke være bange for, at du vil blive efterladt uden varme i hele opvarmningsperioden. At have en fuld kapacitet af flydende brændsel kan ikke være bange for eksterne menneskeskabte og naturkatastrofer. Dette er en af ​​sine store fordele. Men der er også ulemper. Dette er den høje pris for sådant brændstof. Der er ingen steder at gå.

Faste brændsels kedler er også meget almindelige i mange hjem. De kan bruge brænde, kul og de såkaldte pellets. Pellets er granulater, der er fremstillet af affaldet i skovindustrien: chips, malet bark af træer, knuder. De har meget høj effektivitet, de brænder godt og giver en høj temperatur. Ulempen ved dette system er anordningen af ​​bunkeren og dens konstante påfyldning med pellets. Det er uønsket at holde dem i store mængder, da dette materiale er hygroskopisk, bliver det meget fugtigt og derved reducerer dets effektivitet. Det er også den billigste type brændstof i dag. Men udstyret til pelletskedlen er dyrere end en væske- eller gaskedel.

Hvis du skal udføre arbejde på varmeforsyningen derhjemme, bør du vide, at der er sådanne former for opvarmning:

Dette er en traditionelt dokumenteret type opvarmning. Det er overkommeligt og relativt billigt. Men i hans arbejde kræves en persons umiddelbare og permanente tilstedeværelse;

- elvarme - det enkleste at installere, men ret dyrt at betjene på grund af de høje omkostninger ved elektricitet

- opvarmning med gasdrevne varmegeneratorer Dette er den billigste form for opvarmning. Desværre bliver der ikke transporteret gas overalt.

Normalt kombinerer i huse flere typer opvarmning.

Så vi fik kendskab til de nødvendige arrangementer for tilrettelæggelse af ingeniørkommunikation. Derfor kaldes de teknik, fordi de har brug for tekniske tanker og viden. Læg ingeniørkommunikation i huset, hvis folk forstår dette.

Når du planlægger og arrangerer kommunikation, skal du huske på, at dette er et ansvarligt og meget alvorligt spørgsmål. Mange mennesker tror, ​​at de kan gøre alt selv og uden at ty til specialister.

Vær forsigtig og betro denne forretning til fagfolk.

Enhedsteknisk kommunikation i huset. processen er lang, kostbar og kræver deltagelse af fagfolk fra forskellige ingeniørtjenester.

Kommunikation omfatter:

1. Strømforsyning med tilslutning af allerede eksisterende eller lægning af nye elnet

2. Vandforsyning med en binding til det centrale netværk eller ved at grave en brønd eller bore en brønd i vandet;

3. Spildevandsledninger involverer tilslutning til centraliserede netværk eller opførelse af autonome septiktanke, lokalt spildevandsrensningsanlæg eller cesspools;

4. Opvarmning af fremtidens hus kan være ovn, elektrisk, gas, fast eller flydende brændstof.

Alle tekniske kommunikation hjemme kræver godkendelse fra de relevante tilsynsmyndigheder. Efter tilrettelæggelsen af ​​teknisk support kan du begynde at lægge fundamentet. En fremtidig artikel vil blive afsat til dette.

Vær opmærksom: Jeg vil gerne understrege et gratis video kursus om installation af ingeniørkommunikation med dine egne hænder:

"Hvordan undgår man fejl i installation af varme, vandforsyning og kloaksystemer i dit hjem?"

Forfatter Dmitry Shumakov, er en professionel inden for hans område. Læs og jeg er sikker på at du vil kunne lide kurset. Her er linket.

Som altid venter jeg på dine kommentarer om dette emne. Hvis du har noget at sige, så er du velkommen.